MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Trường đại học Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp

     Nằm ở trung tâm khu vực kinh tế "Europole" và gần Trung tâm Thương mại Thế giới, Trường cao học Kinh tế Grenoble, trường quốc tế Grenoble Ecole de Management, là một đối tác chính trong các mối quan hệ ở Châu Âu và quốc tế. Được thành lập vào năm 1984, Grenoble Ecole de Management là một trong những Trường Quản lý tốt nhất của Châu Âu.

Grenoble Ecole de Management giới thiệu 20 chương trình khác nhau (gồm có thạc sĩ về kinh doanh quốc tế) kết hợp giữa các khái niệm Quản lý, Công nghệ và Đổi mới và được giảng dạy cả ở Pháp và ở khu đại học quốc tế của Trường.


Ba chứng nhận đánh giá sự khác biệt giữa các trường kinh tế tốt nhất trên thế giới. Grenoble Ecole de Management là một trong số ít có cả ba chứng nhận này:

  • AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh)
  • EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu) 
  • AMBA (Hiệp hội MBA)

Các đánh giá độc lập này đảm bảo rằng nội dung và chất lượng của các chương trình thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa học được không ngừng cải thiện, cập nhật và điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường. Hướng dẫn viên là những người có năng lực phù hợp. Bằng cấp trao cho sinh viên bởi Grenoble Ecole de Management được công nhận trên toàn thế giới.

20 năm kinh nghiệm của Grenoble Ecole de Management trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ đã giúp trường trở thành một trung tâm xuất sắc được công nhận trên toàn cầu. Đóng vai trò là nền tảng cho mọi sáng kiến, trường kết nối và ảnh hưởng tới các hoạt động và hành động của tổ chức: các chương trình, tọa đàm kinh tế, doanh nghiệp, hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, môi trường công nghệ và giáo dục học.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of