MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học
Đơn vị Tư vấn Du học(OSA) của MDIS được thành lập nhằm hỗ trợ sinh viên và công chúng quan tâm về việc đăng ký nhập học và đảm bảo một sự chuyển tiếp liền mạch sang môi trường đại học ngoài nước mà họ chọn.


Đơn vị OSA vui lòng cung cấp các dịch vụ sau:

 1. Hỗ trợ sinh viên đăng ký vào các trường đại học mà họ chọn
 2. Tư vấn chuyên môn về lựa chọn các khóa học phù hợp
 3. Hỗ trợ sinh viên hoàn thành thủ tục và tài liệu ăn ở, đi lại và xin visa
 4. Điều phối với trường đại học liên quan về thông tin đến của sinh viên (để bố chí đưa đó tại sân bay tới nơi ở của sinh viên)
 5. Bố trí các buổi định hướng trước khi khởi hành


Các Trường đại học mà chúng tôi đại diện:


VƯƠNG QUỐC ANH

 1. Trường đại học Bradford (Bradford)
 2. Trường đại học Sunderland (Sunderland)
 3. Trường đại học West of England (Bristol)
 4. Trường đại học Brunel (London)
 5. Trường đại học Middlesex (London)
 6. Trường đại học Northumbria (Newcastle)
 7. Trường đại học Swansea (Swansea)
 8. Trường đại học Wolverhampton (Wolverhampton)
 9. Trường đại học Aberystwyth (Aberystwyth)
 10. Trường đại học York St John(York)
 11. Trường đại học Ulster (London, Birmingham)


HOA KỲ

 1. Trường đại học Oklahoma City (Oklahoma)
 2. Trường đại học Upper Iowa (Iowa)
 3. Trường đại học Hawaii Pacific (Honolulu)
 4. Trường đại học Johnson & Wales (Rhode Island, Miami, Denver, North Carolina)
 5. Trường đại học Ottawa (Kansas, Phoenix, Indiana, Wisconsin)


AUSTRALIA

 1. Trường đại học Southern Cross
 2. Trường đại học Deakin (Melbourne)
 3. Trường đại học Wollongong (Wollongong, Sydney)
 4. Trường đại học Bond (Gold Coast)
 5. Trường đại học La Trobe (Melbourne)
 6. Trường đại học CQUniversity (Rockhampton, Gold Coast, Brisbane, Sydney, Melbourne)
 7. Trường đại học Tasmania (Tasmania)
 8. Trường đại học Southern Queensland (Brisbane)
 9. Trường đại học Charles Sturt (New South Wales)*
 10. Trường đại học Sunshine Coast (Queensland)*


PHÁP

 1. 1. Trường cao học Kinh tế Grenoble (Grenoble)
* MDIS là đại diện tuyển sinh quốc tế tạm thời của trường đại học

Để biết thêm thông tin về các khóa học trong khuôn viên, vui lòng gửi email về địa chỉ osa@mdis.edu.sg hoặc gọi số (65) 6796 7823 /(65) 6278 8000 .

Nhấp vào đây để hỏi trực tuyến
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of