MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học
School of Technology

Khoa Công nghệ và Đào tạo trực tuyến
 

Khoa Công nghệ và Đào tạo trực tuyến (STEL) là một trong các khoa đào tạo tại MDIS nhằm đào tạo và trang bị cho các chuyên gia về công nghệ thông tin phát triển cả về kiến thức và ký năng nghề  nghiệp.

Được thành lập từ năm 2002, Khoa hoạt động nhằm giúp các sinh viên Singapore và khu vực có được chỗ đứng trong ngành Công nghệ thông tin với việc cung cấp các chương trình đào tạo tổng hợp tập trung vào việc cung cấp kiến thức rộng và chính thống được ưa chuộng bởi các nhả tuyển dụng trong ngành Tất cả các chương trình được cung cấp bởi STEL đều được hợp tác với các trường Đại học danh tiếng. Khoa đã làm việc chặt chẽ với các nhà tuyển dụng cúng như các trường đại học nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo mang tính phù hợp, chính xác và đạt chất lượng cao. Các môn học thường xuyên được xem xét và cập nhật với sự phát triển đương thời của ngành công nghệ thông tin, nhằm trang bị cho các sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực tế đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Sinh viên cũng được giảng dạy bởi các giảng viên có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế và giảng dạy và đã có những dữ liệu về tỷ lệ đỗ đạt cao của sinh viên.

Đáp ứng mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo theo định hướng công nghệ, các sinh viên khoa STEL  là những người đầu tiên được tiếp cận hệ thống quản lý học tập trực tuyến - nơi sinh viên có thể tiếp cận với giáo án giảng bài của giảng viên, giao tiếp với các giảng viên, tham gia vào các buổi thảo luận trực tuyến và thậm chí là xem các bài giảng đã được ghi hình về các bài ôn thi.

Khoa cung cấp các khoá học đa dạng và chuyên sâu về ngành Công nghệ thông tin nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đang chuyển động không ngừng hiện nay. Khoa đào tạo nên những người tốt nghiệp có khả năng chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới cũng như được tìm kiếm bởi các nhà tuyển dụng trong ngành. Ngoài ra, STEL cũng luôn luôn nghiên cứu và đưa ra các chương trình đào tạo mới và đưa vào giảng dạy kịp thời. Không cần phải nói là các chương trình này đều mang tính thực tế cao được monh đợi và tìm kiếm bởi các nhà tuyển dụng trong ngành .

Industry Related Links

Strategic Skills in Demand - MOM

Singapore digital media opens for business

Positioning Singapore as a digital media hub


ACADEMIC PROGRAMMES
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of