MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học
Psychology Singapore

Khoa Tâm lý học
 

Tâm lý học đang trở thành một mối quan tâm hàng đầu trong chính sách giáo dục, xã hội và gia đình. Có một nhu cầu ngày càng tăng về các bác sỹ tâm lý với cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ và sáng tạo, nghiên cứu và thông báo về các vấn đề hiện hành  của xã hội

Khoa Tâm lý MDIS cam kết gia tăng và nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học. Hợp tác với các trường đại học nổi tiếng và các tổ chức có liên quan trên toàn thế giới, chúng tôi tạo nên các chương trình có chất lượng và cung cấp các trải nghiệm học tập toàn diện.

Khoa Tâm lý MDIS tạo đà phát triển cho các chuyên gia tâm lý với trung tâm thí nghiệm. Sinh viên sẽ tham gia học tập theo phương pháp tương tác để hiểu được ứng dụng thực tế của kiến thức lý thuyết.

Với Khoa Tâm lý MDIS, việc tham gia vào một cuộc hành trình học tập có ý nghĩa và hài lòng - sẽ làm cho bạn trở thành nhà lãnh đạo về dịch vụ nhân văn.

ACADEMIC PROGRAMMES
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of