MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học
School Of Business

Khoa Kinh doanh MDIS
 

Khoa Kinh doanh MDIS (MBS) là khoa lớn nhất và thành lập lâu nhất tại MDIS. Đây cũng là một trong những Trường đào tạo Kinh doanh lớn nhất trong số các trường tư tại Singapore với số lượng tuyển sinh khoảng 4000 sinh viên mỗi năm.

MBS cung cấp trên 40 chương trình đào tạo từ bậc Chứng chỉ đến bậc Tiến sỹ. MBS đã đào tạo rất thành công các ngành như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng. Các chương trình đào tạo đều rất thích hợp, đúng yêu cầu và được công nhận toàn cầu nhằm trang bị cho các sinh viên nhanh chóng bắt đầu và tiến xa trong công việc.

MBS cung cấp các khoá học của 5 trường đại học danh tiếng đến từ Anh quốc, Úc và Pháp bao gồm Đại học Bradford, Sunderland, Bangore, Southern Cross và Trường Đào tạo Kinh doanh bậc Sau đại học Grenoble.
MBS có gần 300 giảng viên được lựa chọn kỹ lướng dựa trên các tiêu chí về niềm đam mê giảng dạy, kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức toàn cầu và hoặc những kinh nghiệm đạt được khi giảng dạy các sinh viên từ 76 quốc gia.

MBS cung cấp các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề của những người đang làm việc trong ngành, tham quan thực tế, tìm kiếm các cơ hội thực tập và nghề nghiệp và cung cấp các cơ hội kết nối cho các sinh viên tốt nghiệp. MBS tin tưởng vào nền giáo dục tổng thể và phát triển các sinh viên, cung cấp cho các em những kỹ năng trong thế giới cạnh tranh ngày càng gia tăng. 
ACADEMIC PROGRAMMES
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of