MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Phòng hỗ trợ nghề nghiệp
 

Phòng Hỗ trợ nghề nghiệp (CAU) của MDIS được thành lập đặc biệt dành cho sinh viên MDIS, cựu sinh viên và các thành viên với các mục tiêu sau:
  • Đào tạo và trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tăng thêm các cơ hội tìm được việc làm
  • Tạo ra các kênh hoặc các liên kết để hỗ trợ sinh viên / các thành viên trong việc tìm kiếm công việc của họ
  • Cung cấp cho sinh viên cơ hội thông qua các chương trình thực tập được tiếp xúc với thế giới doanh nghiệp khi học hỏi

Bạn cần một công việc? Hãy để MDIS CAU giúp bạn!

Dịch vụ CAU tổ chức các chương trình tuyển dụng trực tiếp từ các nhà tuyển dụng đối tác dành cho các sinh viên MDIS và các thành viên. Các thành viên / sinh viên có thể liên hệ hoặc gửi email trực tiếp hồ sơ xin việc tới các nhà tuyển dụng tương ứng với việc lựa chọn của mình.

Để tiếp tục hỗ trợ các sinh viên / thành viên của chúng tôi trong việc tìm kiếm công việc, họ có thể điền vào mẫu Đơn xin việc (dành cho Sinh viên) và gửi email lại cho bộ phận CAU.Hồ sơ của họ sẽ được chuyển đến cơ quan tuyển dụng đối tác của chúng tôi để xem xét và lựa chọn công việc.

Đối với các sinh viên / thành viên học toàn thời gian tại MDIS nếu đang quan tâm đến việc tìm kiếm một công việc, các bạn cần phải liên hệ trực tiếp với Phòng hỗ trợ nghề nghiệp tại cau@mdis.edu.sg.

Vui lòng truy cập trang Facebook của chúng tôi để biết thêm tin tức và cơ hội việc làm cập nhật.

CAU Fan page.

Bạn cần thêm lời khuyên để giúp bạn trong việc tìm kiếm công việc?

Mục “Những bài viết về nghề nghiệp” cung cấp cho bạn một loạt các bài viết có thể hữu ích trong việc tìm kiếm của bạn.

Bạn cũng có thể gửi hồ sơ xin việc ở định dạng MS Word đến cau@mdis.edu.sg.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of