MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Hội cựu sinh viên
 

Chào mừng bạn đến với Hội cựu sinh viên MDIS!

Hội cựu sinh viên MDIS là một sáng kiến nhằm cung cấp một cơ sở cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp vẫn luôn kết nối với trường cũ của họ. Bằng cách tổ chức các hoạt động và các sự kiện cho sinh viên tốt nghiệp và cho cả gia đình của họ, chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập một mối quan hệ suốt đời chứ không chỉ đơn giản là kết thúc sau khi tốt nghiệp . Thông qua Hội cựu sinh viên, sinh viên tốt nghiệp có thể giữ liên lạc với các bạn cùng lớp, các giảng viên và với cả MDIS !

MDIS rất vui mừng khi nhiều sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã tạo được vị trí vững chắc cho mình trong thế giới chuyên nghiệp và trở thành nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, tài chính, truyền thông và khách sạn.

Chúng tôi rất tự hào về các sinh viên tốt nghiệp và mong muốn một mối quan hệ lâu dài với họ.

Và với Hội cựu sinh viên MDIS, các bạn biết là các bạn được đánh giá rất cao!

Là một cựu sinh viên, bạn sẽ được hưởng các dịch vụ của Hội cựu sinh viên của chúng tôi.

Nâng cao kỹ năng liên kết của bạn và mở rộng mạng lưới liên lạc của bạn thông qua sự tham gia vào các hoạt động của chúng tôi.

Tiếp tục nhận được tin tức và thông tin cập nhật về những gì đang diễn ra tại trường cũ của bạn - cập nhật tình hình cụ thể của bạn với chúng tôi ngay bây giờ!

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, cựu sinh viên cũng có thể lựa chọn để tham gia vào MDIS với tư cách là một thành viên cá nhân và có thể hưởng một loạt các lợi ích thành viên.

Liên hệ với chúng tôi


MDIS Alumni Facebook

Membership & Alumni Relations

MDIS Campus
501 Stirling Road
Singapore 148951


: : HOTLINE (65) 6473 5885
: : DID           (65) 6796 7677
: : FAX           (65) 6796 7800
: : EMAIL     alumni@mdis.edu.sg

   
   
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of