MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Hãy tham gia
 

Với các sinh viên đã tốt nghiệp tham gia với chúng tôi với vai trò cựu sinh viên, MDIS sẽ là nơi tràn đầy niềm vui và tiếng cười và đặc biệt là với các sự kiện và các hoạt động đang diễn ra! MDIS luôn luôn được coi là một nơi thú vị và hấp dẫn để học tập. Cựu sinh viên là những đại sứ tốt nhất của những thành công và thành tựu của MDIS trong những năm qua! Ngôi nhà sắp hoàn thành của hội cựu sinh viên sẽ khuấy động những ký ức tuyệt vời và cảm giác kỳ diệu mà bạn đã từng có trong những ngày tới trường của bạn! Không nghi ngờ gì nữa, sự hiện diện của các cựu sinh viên sẽ làm sáng lên ngôi trường cũ và chúng tôi mong chờ điều đó!

Là một cựu sinh viên, bạn có thể tham gia vào các hoạt động sau:

 • Mặc theo kiểu tốt nghiệp tại buổi lễ tốt nghiệp
 • Xem xét để giảng dạy
 • Tham dự sự kiện của hội cựu sinh viên
 • Đứng ra tổ chức một sự kiện cho hội cựu sinh viên
 • Cố vấn cho một sinh viên
 • Tài trợ cho một sự kiện của hội cựu sinh viên
 • Tham gia một khóa học đào tạo thường xuyên (với giá ưu đãi)
 • Cung cấp một vị trí công việc cho sinh viên vừa tốt nghiệp (có thể lựa chọn từ nghề nghiệp chuyên môn của họ)
 • Quảng cáo trên trang web của Hội cựu sinh viên
 • Hỗ trợ tuyển sinh
 • Nói cho người khác biết về Hội cựu sinh viên MDIS
 • Viết bài cho trang web của Hội cựu sinh viên
 • Tổ chức buổi họp lớp
 • Nói chuyện với một lớp học về sự nghiệp của bạn
 • Duy trì kết nối với MDIS

Email cho chúng tôi để tham gia.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of