MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Cao đẳng nâng cao về Du lịch, Khách sạn và Quản lý Sự kiện (cấp bằng bởi Học Viện Quản Lý và Phát Triển Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu chương trình học


Chương trình học được thiết kế nhằm

 • cung cấp một chương trình học với sự kết hợp độc đáo trong các lĩnh vực về du lịch, khách sạn và quản lý sự kiện.
 • cung cấp một nền tảng kiến thức vững chắc về các khái niệm và kỹ năng trong ngành du lịch và khách sạn với trọng tâm đặc biệt về môi trường làm việc sáng tạo và linh hoạt thông qua khởi sự doanh nghiệp
 • trao quyền cho các cá nhân có nhiều sáng tạo và linh hoạt trong môi trường làm việc của họ.
 • giúp sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị cho vai trò quản lý trong tương lai và tạo điều kiện cho họ ứng dụng sự hiểu biết về các lĩnh vực cốt lõi của quản lý cũng như tiếp cận được kiến thức để điều hành trong ngành du lịch và khách sạn năng động
 • tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có trình độ cơ bản, chuyên nghiệp và được đánh giá cao trong ngành du lịch, khách sạn và sự kiện.
 • cung cấp những sinh viên với lộ trình được chuẩn bị để phát triển sự nghiệp của họ trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và sự kiện.

Cấu trúc chương trình học

Chương trình học toàn thời gian được hoàn thành trong 14 tháng với 4 môn học mỗi kỳ cho hai kỳ học đầu và một môn (thực tập) cho kỳ thứ ba.

Chương trình học được thực hiện dựa trên cơ sở cấu trúc và bao gồm 8 môn học và 6 tháng thực tập. Khóa học được hoàn thành trong 14 tháng.

Students will take 4 modules each for term 1 and term 2.

Phương pháp đánh giá


Các môn học được đánh giá thông qua sự kết hợp giữa bài tập và bài kiểm tra tùy thuộc vào mục tiêu của từng môn học. Tỉ lệ điểm tính theo bài tập và các bài kiểm tra cuối kỳ dựa trên sự quyết định của từng giáo viên và tùy thuộc vào các môn học khác nhau.

Bằng cấp


Sinh viên đã hoàn thành tất cả các môn học và các kỳ thi sẽ được cấp Bằng Cao đẳng Nâng cao về Du lịch, Khách sạn và Quản lý Sự kiện. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp được quyền sử dụng chức danh Cao đẳng Nâng cao sau tên của họ. (THEM)

Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS)

Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS), được thành lập vào năm 1956, là học viện chuyên nghiệp không vì lợi nhuận lâu đời nhất tại Singapore vì mục tiêu học tập suốt đời. MDIS có hai công ty con: Học Viện phát triển Quản lý Singapore Pte Ltd (MDIS Pte Ltd) để giám sát các hoạt động đào tạo tại Singapore, và MDIS International Pte Ltd làm nhiệm vụ phát triển chiến lược toàn cầu hóa.

 

Nhập môn MICE

Mục đích của môn học này là cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về hội nghị, họp và ngành công nghiệp triển lãm. Nó xem xét các yêu cầu cụ thể, tiếp thị, quản lý và hoạt động của hội nghị và thiết bị triển lãm. Môn học còn được nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch và tổ chức các hội nghị và các cuộc họp.


Truyền thông và marketing điểm đến trong ngành Du lịch, Khách sạn và quản lý sự kiện

Mục đích của môn học này là để trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản trong quản lý tiếp thị và truyền thông, và sự hiểu biết cơ bản trong việc phát triển  một kế hoạch marketing liên quan đến ngành du lịch, khách sạn và sự kiện.


Quản trị nguồn nhân lực trong ngành Du lịch, Khách sạn và Sự kiện

Mục đích của môn học này là để giúp học sinh tư duy phản biện về nguồn nhân lực trong bối cảnh trong nước và quốc tế. Điều này sẽ giúp sinh viên trở thành các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo hiệu quả hơn trong ngành công nghiệp khách sạn toàn cầu quốc tế.
Quản trị chất lượng dịch vụ trong ngành Du lịch và Khách sạn
Khóa học này trình bày một cách tiếp cận tích hợp để nghiên cứu các nguyên tắc của tiếp thị dịch vụ, tiếp thị liên kết, các hoạt động và chức năng nguồn nhân lực, qua đó giúp sinh viên học được cách các khái niệm khác nhau, khung chương trình và các quá trình phân tích có thể được sử dụng tốt nhất để kiểm tra và giải quyết những thách thức trong việc quản lý và dịch vụ tiếp thị..

Quản trị dự án và ra quyết định về tài chính trong ngành Khách sạn và Sự kiện

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các yêu cầu cụ thể về các hoạt động liên quan đến quản lý dự án và tài chính trong ngành công nghiệp Du lịch và sự kiện. Môn học này sẽ khuyến khích sinh viên áp dụng lý thuyết và thực hành có liên quan đến Quản lý Đồ án và tài chính, phù hợp với ngành quản lý sự kiện và du lịch và có thể đánh giá một loạt các kỹ thuật có sẵn cho nhà quản lý sự kiện.

Luật pháp trong ngành Du lịch, Khách sạn và Sự kiện

Mục đích của môn học này là để phát triển sự hiểu biết của sinh viên về các yêu cầu cụ thể của luật pháp địa phương có liên quan đến ngành công nghiệp du lịch. Môn học sẽ củng cố các kiến thức về khuôn khổ pháp lý và quy định. Các lĩnh vực pháp lý quan trọng bao gồm, luật lao động, pháp luật về y tế và an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng, hoạt động vận tải hành khách và pháp luật, và luật dịch vụ lưu trú.

Lãnh đạo trong ngành Khách sạn và điều hành du lịch

Mục đích của môn học này là để cung cấp cho sinh viên một cơ hội để phát triển, thực hành và áp dụng kỹ năng lãnh đạo trong thiết kế và thực hiện các “vấn đề gặp phải” trong ngành khách sạn và du lịch và cung cấp sự hài lòng khách hàng.

Phương pháp nghiên cứu trong ngành Du lịch, Khách sạn và sự kiện

Mục đích của môn học này là để giúp học sinh phát triển khả năng lập kế hoạch nghiên cứu và thiết kế. Môn này bao gồm khảo sát sự hiểu biết và quá trình thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và kỹ thuật trình bày báo cáo được áp dụng cho công tác nghiên cứu về du lịch, khách sạn và sự kiện. Tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, thống kê cơ bản, phần mềm khảo sát và quản lý dữ liệu tùy chọn cho cách tiếp cận thực nghiệm hoặc không thực nghiệm là điều cần thiết trong việc đưa ra quyết định về du lịch thương mại.

Cấu trúc và Thời hạn

Chương trình toàn thời gian


Chương trình học được thực hiện dựa trên cơ sở cấu trúc và bao gồm 8 tháng học và 6 tháng thực tập. Khóa học được hoàn thành trong 14 tháng.
Kỳ 1 : 4 môn
Kỳ 2 : 4 môn
Kỳ 3 : Thực tập


Ngày khai giảng

 

Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Chương trình toàn thời gian Tháng 9/2014 Tháng 5/2015Học phí


Phí ghi danh                      S$     21.40
Học phí                              S$9630.00

Tất cả các phí trên đã bao gồm thuế GST.
Các khoản ngoài học phí chưa bao gồm.


Yêu cầu nhập học


Ứng viên phải đủ 18 tuổi trở lên và đáp ứng ít nhất một trong những yêu cầu sau đây:

 • Bằng Cao đẳng Du lịch, Lữ hành và Quản trị Khách sạn của MDIS
 • Bằng GCE 'A' Level (với 2 'A' và  2 'AO' đạt điểm qua)
 • Bằng Cao đẳng tương đương cấp bởi các Viện Giáo dục Tư nhân khác (PEIs); các bằng cao đẳng tương đương từ các trường Công nghệ bách khoa và các học viện khác trong nước; hoặc các bằng cấp tương đương khác có thể được xem xét dựa trên từng trường hợp.
 • Yêu cầu về tiếng Anh
 • Tất cả các ứng viên phải có điểm tối thiểu C6 bằng tiếng Anh (EL1) tại GCE 'O' Level. Sinh viên không đủ yêu cầu về tiếng Anh sẽ cần:
 • Thi đạt bài Kiểm tra tiếng Anh đầu vào của MDIS

         HOẶC

 • Đạt tối thiểu điểm tiếng Anh IELTS 6.0 (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế)

         HOẶC

 • Đạt tối thiểu điểm TOEFL 79 điểm (Internet - based), 213 điểm (trên máy tính) hoặc 550 điểm (trên giấy) (Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ)

         HOẶC

 • Ứng viên có thể được miễn IELTS nếu đã hoàn thành ít nhất 2 năm học và tốt nghiệp từ một trường trung học thuộc khối công mà tại đó tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ giảng dạy chính. Thư xác nhận từ trường đó cũng cần được yêu cầu để xem xét việc nhập học.

Nộp hồ sơ visa sinh viên

Sinh viên quốc tế cần phải nộp hồ sơ xin visa sinh viên nếu muốn theo học chương trình toàn thời gian ở Singapore. Truy cập vào đây để biết thông tin chi tiết.

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of