MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Thạc sỹ khoa học về Pháy y máy tính ( Được cấp bằng của ĐH South Wales, Anh Quốc)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

  • Phát triển sự hiểu biết về kiến thức có hệ thống, các công cụ và phương pháp ở đầu mỗi môn học và nhận thức tích cực về các xu hướng và sự phát triển liên quan đến lĩnh vực học tập;
  • Phát triển nhận thức về thực hành chuyên môn tương ứng, và các vấn đề pháp lý, xã hội và đạo đức có liên quan;
  • Phát triển sự hiểu biết về hệ thống thông tin xét về tính ngăn chặn, phát hiện, bảo vệ và phản ứng đối với sự truy cập trái phép;
  • Phát triển sự hiểu biết tiên tiến về việc phát hiện tội phạm máy tính, các công cụ và thực hành liên quan;

Phương pháp đánh giá

Sinh viên cần phải dành một số lượng thời gian đáng kể để làm việc độc lập, đọc tài liệu và chuẩn bị cho việc đánh giá. Trong khi các dạng bài tập có thể thay đổi, các bài dạng nghiên cứu hay tiểu luận dài khoảng 4.000 từ là những mẫu điển hình. Sinh viên cũng sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu lớn hoặc một dự án chuyên ngành tùy theo sự lựa chọn của mỗi bạn, khi mà tư duy độc lập mạnh mẽ, phân tích tích cực và kỹ năng quản lý dự án là rất quan trọng.

Tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình học với 7 đơn vị học trình, sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc sỹ khoa học về Pháp y máy tính bởi Đại học South Wales, Anh quốc

Trường đại học Northumbria, UK

    Trường đại học Northumbria, ở Newcastle trên sông Tyne, là một cộng đồng học tập đa văn hóa mở rộng, với mối liên hệ gắn kết với nhiều tổ chức giáo dục sau đại học khác, ngành công nghiệp và thương mại trên khắp UK, Châu Âu và rộng hơn nữa.

Nổi tiếng nhờ sự xuất sắc trong giảng dạy cũng như khả năng chuẩn bị để các sinh viên sẵn sàng bước vào sự nghiệp, Trường đại học Northumbria cũng mang đến các cơ hội nghiên cứu về thực hành phản ánh chuyên môn.

Trường đại học Northumbria luôn tích cực hoạt động quốc tế trong nhiều năm với một danh mục nhiều khóa học chuyên ngành được đánh giá cao để chuẩn bị các sinh viên cho một sự nghiệp thành công.

Trường Khoa học Đời sống gồm các ban Sinh học, Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa học Y sinh học, Khoa học Hóa học và Pháp y, Tâm lý học, Khoa học Thể dục Thể thao và Phát triển Thể thao, tất cả cùng gây dựng nên uy tín xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu và tư vấn và nhiều bằng cấp cử nhân và cao học trong lĩnh vực sinh học, khoa học y sinh học, hóa học, khoa học pháp y, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, khoa học thể dục thể thao và phát triển thể thao, quản lý và huấn luyện. Trường có một văn hóa nghiên cứu sôi động với những thành công đáng ghi nhận theo Research Assessment Exercise 2008 (RAE) giữa các khoa ngành. Trường có các dự án nghiên cứu vùng, quốc gia và quốc tế, cộng tác với nhiều tổ chức bên ngoài gồm có các cơ quan chính phủ và tổ chức cấp vốn, các công ty đa quốc gia, các nhóm cộng đồng, các cơ quan khu vực và các SME..

 

 

Đồ án thạc sĩ

Cung cấp cơ hội cho sinh viên để chứng minh tư duy độc lập trong việc áp dụng các kỹ năng tính toán, đánh giá và nghiên cứu đối với một vấn đề phức tạp. Phát triển mở rộng các kỹ năng điều tra, nghiên cứu, viết và thuyết trình của sinh viên. Tạo cơ hội cho sinh viên khảo sát một đề tài có tính chất thời sự theo sự lựa chọn của học ở một vài mức độ chuyên sâu.

Quản lý an ninh **

Cung cấp kiến thức về các công cụ và phương pháp sẵn có để bảo đảm và quản lý hệ thống thông tin một cách có ý nghĩa.

Giúp sinh viên phát triển khả năng quản lý an ninh của một hệ thống thông tin ở cấp chiến lược, chiến thuật và điều hành.

Quản lý đồ án và phương pháp nghiên cứu

Giúp sinh viên sử dụng các công cụ và các thủ thuật quản lý đồ án và tham gia vào các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Ngoài ra, sinh viên sẽ nắm bắt được vai trò của việc ra quyết định chuyên môn và có đạo đức trong ngành công nghiệp máy tính

Nghiên cứu độc lập

Cung cấp các cơ hội cho sinh viên đạt được sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề được lựa chọn cụ thể thông qua các nghiên cứu độc lập. Tăng cường quản lý đồ án, thẩm định, tự phản ánh và các kỹ năng chuyên nghiệp

Pháp y máy tính và Điều tra tội phạm**

Tổng hợp kiến thức về các công cụ, kỹ thuật và thực tiễn liên quan đến pháp y máy tính để giúp sinh viên kết hợp và phát triển khả năng áp dụng các nguyên lý pháp y máy tính vào các vấn đề.

Ngoài ra, sinh viên sẽ học cách đánh giá, phân tích và tổng hợp các giải pháp khác nhau cho một loạt các vấn đề pháp y máy tính.

Các kỹ thuật điều tra và Khôi phục dữ liệu**

Bao quát các nguyên lý thực tiễn và lý thuyết ở cấp độ nâng cao liên quan đến điều tra máy tính và Phục hồi dữ liệu cho nhiều thiết bị khác nhau. Sinh viên cũng sẽ đánh giá, phân tích và tổng hợp các giải pháp điều tra về một loạt các thiết bị khác nhau.

An ninh mạng

Cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các phương pháp sẵn có để thực hiện việc quản lý, cấu hình và kiểm toán của một hệ thống phân phối. Sinh viên cũng sẽ được học và hiểu được những lỗ hổng tồn tại trong một hệ thống phân phối và những phương pháp gì có sẵn để bảo vệ và quản lý an ninh của một hệ thống phân phối

**Các môn học này sẽ được giảng dạy tại hội trường và bởi các giảng viên của trường USW

Cấu trúc và thời gian

Sinh viên phải tham gia các bài học trên lớp, học phụ đạo, các phần thực hành và các đồ án.

Một số môn học sẽ được giảng dạy tại hội trường và bởi các giảng viên của trường USW

Cấu trúc một kỳ học tiêu biểu được thể hiện như sau:

Tuần 1-16 Tuần 17-20 Tuần 21-40 Tuần 41- 48

Môn 1 (BT)
Môn 2 (BT)
Môn 3
Đồ án
Nghiên cứu độc lập

Nghỉ giữa kỳ

Môn 4 (BT)
Môn 5
Môn 6
Đồ án
Nghiên cứu độc lập

Ôn tập
Kiểm tra
Nộp Đồ án tốt nghiệp

BT: Dạy tại hội trường

Chương trình Toàn thời gian

Chương trình toàn thời gian có thể được hoàn thành trong 12 tháng với 3 môn mỗi kỳ cộng với một đề án tốt nghiệp

Ngày khai giảng

Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Chương trình toàn thời gian 12 tháng Tháng 2 năm 2014 Tháng 10 năm 2014
  Tháng 9 năm 2014 Tháng 8 năm 2015

: : Phí ghi danh            S$321.00
: : Học phí                    S$28,676.00

* Tất cả các phí được niêm yết trên đã bao gồm thuế GST.
* Các chi phí khác (Non-tuition fees) chưa được bao gồm.

 

Yêu cầu đầu vào

Sinh viên nộp hồ sơ phải có:

  • • Bằng Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương

Ngoài ra, ứng viên cần có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin.

 

Yêu cầu khác

Các ứng viên không đáp ứng yêu cầu tiếng Anh được yêu cầu phải có:

  • Điểm IELTS tối thiểu là 6.5 (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế)

    HOẶC

  • Điểm 213 điểm (trên máy tính) hoặc 575 điểm (thi trên giấy) hoặc 93 (trên internet)trong các kỳ thi TOEFL (Test tiếng Anh như một ngoại ngữ)
 

Nộp hồ sơ visa sinh viên

Sinh viên quốc tế cần phải nộp hồ sơ xin visa sinh viên nếu muốn theo học chương trình toàn thời gian ở Singapore.  Truy cập vào đây để biết thông tin chi tiết.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT

COURSE CODE : MCF
Thời gian học | 12 to 18 Months
Bằng cấp | BẬC THẠC SỸ

COMMENCEMENT DATE 

Class Intake for 2013
Nov

Class Intake for 2014
Feb

CONTACT DETAILS 

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 


 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of