MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Diploma in Information Technology (Awarded by Management Development Institute of Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế
Local Application

Objectives

 • This programme is suitably designed for qualified individuals who aspire to begin a career in the IT industry
 • Individuals who aspire to pursue an undergraduate degree in the field of IT, Software Engineering, Digital Media, Computer Security and Networks

Assessment Methods

Each module will be assessed through a combination of class presentations, discussions, assignments, project work and/or written examinations.

Graduation 

Participants who have successfully completed all requirements of the programme will be awarded with the Diploma in Information Technology from MDIS.

Career Opportunities

In Singapore, the Infocomm Development Authority has forecasted a steady growth in demand for IT professionals.
Singapore has 130,000 personnel in the Infocomm Industry (EDB, 2011) and is on its way towards creating an additional 80,000 Infocomm jobs by 2015.

With a Diploma in Information Technology. you will be able to apply for positions such as IT Support Executive, IT Project Co-ordinator Customer or Network Support Engineer. 

Testimonials

Yu Mong Aung
"After two years and three promotions. I am now a Senior Software Engineer and Programmer at TalariaX which develops and provides wireless applications such as SMS gateway solutions to companies."

Kieran Edwards
"As I plan to pursue a degree in computer science after I obtain my Diploma in IT, I believe that MDIS will help me achieve my goal."

Jarrod Chia
"I chose MDIS because it's a direct path to higher education, without having my jump from institution to institution. I especially enjoy learning about software development, which is one of the modules that I have to take."

Priscillia Loh
"I love it. The people here are so nice and friendly. The teachers are all friendly. We can approach them whenever we run into any difficulties."

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Mathematics for Computing

This unit covers topics on bases and numbers representation, computer representation and arithmetic, logic, set and functions, the integer and matrices, mathematical reasoning, counting techniques, relations, and Boolean algebra.

PC Troubleshooting

This unit is all about electronic circuits; what they are, what they look like, what they do, and how to build them. It also teaches about internal and external contents of PC and its central processing unit architecture. Furthermore, student has to learn and master the disk operating system. They will also be taught using various software tools in troubleshooting hardware problems as well as software hazards configuration. This course serves as a basic foundation on computer repairing and servicing.

Web Development Technology

This unit introduces students to Internet and its basic applications. It provides students with an understanding on Internet resources and connections, client/ server sites, URL, HTML, Gopher, USENET, E-mails, Mail List and remote login (Telnet, FTP, Archie). At the later stage of the course, students will be taught HTML, Internet security issues, and also the future trends of Internet.

Principles of Information Technology

This unit is designed to give students a one semester introductory course. The material presented provides an in-depth treatment of introductory computer knowledge. Students will be equipped with a complete understanding of computers, how to use computers, and how to access information using computers.

Fundamentals of Software Development

This unit starts off with an introduction to program logic formulation and design. This initial part of the course presents basic concepts of problem solving, an introduction on how problems are solved on computers and steps in analysing a problem and designing an appropriate solution using various types of logic diagramming which can be applied in any computer languages. The second part of the course then aims to give students an experience to solve problems using a programming language such as C++. It is a language suited for projects of various sizes in both systems and applications programming. The essence of the course focuses on structured programming environment.

Introduction to Network

This unit will provide an overview of a rapidly changing fields of computer communications and a study of practical aspects of computerised information systems by investigation of access, storage and manipulation techniques. It will provide the student with practical applications to enhance understanding of the above concepts.

Database Management

This unit provides a study of the practical aspects of computerized information systems by investigation of access, storage and manipulation techniques.

Business Management

The unit introduces students to the field of business and management, and offers an overview of basic business and management terminology, principles, practices, functions, operations and institutions.

Profile of lecturers and their respective teaching modules

The average lecturer/student ratio is 1:40

Click here to download profiles of lecturers.

 

Structure and Duration


Full-time Programme

 • Minimum 8 months
 • 8 modules
 • 4 modules per term over 2 terms
 


Commencement Date

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time Programme Oct 2013 May 2014
  Feb 2014 Sep 2014
  Jun 2014 Jan 2015
  Oct 2014 May 2015
 

Fees:

: : Application Fee       S$321.00
: : Tuition Fees            S$6,955.00

* All fees quoted are inclusive of GST.
* Non-tuition fees are not included.

 

Entry Requirements

Interested applicants must possess ONE the following entry requirements:

5 GCE 'N' Level OR 3 GCE 'O' Level
OR
Professional Certificate in Information Technology awarded by MDIS
OR
Other equivalent qualifications from recognised institutions can be considered on a case by case basis
OR
Mature candidates with minimum 3 years of relevant working experience can be considered on a case-by-case basis
OR

 • NITEC (IT Related)
 • NITEC with the following discipines will have 4 modules exemption:
 • NITEC in Info-Communications Technology
 • NITEC in Electronics (Wireless LAN)
 • NITEC in Electronics (Computer and Networking)
 • NITEC in Communication Technology
 • NITEC in Multimedia Technology

Applicants who are unable to meet the minimum admission requirements may enrol for the Diploma in Information Technology incorporating Professional Certificate in Information Technology.
Other equivalent qualification may be considered on a case by case basis

Additional CriteriaAll applicants must possess a minimum C6 pass in English Language at GCE 'N' / GCE 'O' Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:
achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council
OR
score a minimum of 79 points (Internet based) or 213 points (Computer-based) or 550 points (Paper-based) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre
OR
pass MDIS English Placement Test

All applicants must possess a minimum C6 pass in Mathematics at GCE 'N' / GCE 'O' Level.
Applicants who do not meet the Mathematics requirements are required to sit for the MDIS Mathematics Placement Test.

Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course.
 

Student Pass Application

International students are required to apply for student passes if they wish to study full-time in Singapore. Please click here for more information.

 

Structure and Duration


Part-time Programme

 • Minimum 12 months
 • 8 modules
 • 2 to 3 modules per term


Full-time Programme

 • Minimum 8 months
 • 8 modules
 • 4 modules per term over 2 terms


Commencement Date

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time Programme Oct 2013 May 2014
  Feb 2014 Sep 2014
  Jun 2014 Jan 2015
  Oct 2014 May 2015
12-Months Part-Time Programme Oct  2013 Sep 2014
  Feb 2014 Jan 2015
  Jun 2014 May 2015
  Oct 2014 Sep 2015

Fees

 •  Application Fee        S$21.40

Full-Time Programme (8 Months)

 • Tuition Fees             S$5,243
 • Non-Tuition Fees      S$358.17
 • Total Fees                S$5,601.17

Part-Time Programme (12 Months)

 • Tuition Fees             S$5,243
 • Non-Tuition Fees      S$205.07
 • Total Fees                S$5,448.07

Note:

 • All fees quoted are inclusive of GST.
 • Non-tuition fees for part time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees and fee protection scheme.
 • Non-tuition fees for full time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees, MDIS experience seminars, medical insurance and fee protection scheme.
 • The above does not include Miscellaneous Fees, which refer to any non-compulsory and non-standard fees which the student will pay only when necessary or applicable. Such fees are normally collected on an ad-hoc basis by the PEI when the need arises.

Entry Requirements

Interested applicants must possess ONE the following entry requirements:

 • 5 GCE 'N' Level

    OR

 • 3 GCE 'O' Level

    OR

 • Professional Certificate in Information Technology awarded by MDIS

    OR

 • Other equivalent qualifications from recognised institutions can be considered on a case by case basis

    OR

 • Mature candidates with minimum 3 years of relevant working experience can be considered on a case-by-case basis

    OR

 • NITEC (IT Related)

NITEC with the following discipines will have 4 modules exemption:

 • NITEC in Info-Communications Technology
 • NITEC in Electronics (Wireless LAN)
 • NITEC in Electronics (Computer and Networking)
 • NITEC in Communication Technology
 • NITEC in Multimedia Technology
Applicants who are unable to meet the minimum admission requirements may enrol for the Diploma in Information Technology incorporating Professional Certificate in Information Technology.

Other equivalent qualification may be considered on a case by case basis

Additional Criteria

All applicants must possess a minimum C6 pass in English Language at GCE 'N' / GCE 'O' Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    OR

 • score a minimum of 213 points (Computer based) or 550 points (Paper-based) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • pass MDIS English Entrance Test

All applicants must possess a minimum C6 pass in Mathematics at GCE 'N' / GCE 'O' Level.

Applicants who do not meet the Mathematics requirements are required to sit for the MDIS Mathematics Placement Test.

Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course.

Financial Assistance Scheme

Student loans from the organisations listed below are available to Singapore Citizens and Permanent Residents. Please contact the organisations directly to find out how you may benefit from their services

 

 1. STUDY LOANS
   

  Organisation Contact Number Website
  TCC Limited Tel : 6319 3700 www.tcc.org.sg
  DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 629 2265 www.maybank2u.com.sg

 2. CREDIT CARD INTEREST FREE 0%  INSTALMENT PLANS

  For All Programmes (Available in 6, 12 or 24 months)

  Organisation Contact Number Website
  Standard Chartered
  Bank
  Tel : 1800 747 7000 www.standardchartered.com.sg
  POSB/DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 968 2265 www.maybank.com.sg
  UOB Tel : 1800 226 6121 www.uob.com.sg
  OCBC Tel : 1800 363 3333 www.ocbc.com.sg
  Citibank Tel : 1800 225 5225 www.citibank.com.sg

   

 

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
COURSE CODE : DIT
Thời gian học | 8 - 12 months
Bằng cấp | BẰNG CAO ĐẲNG

COMMENCEMENT DATE  

Class Intake for 2013


For Full Time and Part Time Programme
Feb, Jun ,Oct

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of