MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Advanced Diploma in Information Technology (Digital Media) (Awarded by Management Development Institute of Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế
Local Application

Objectives

The programme is designed:

 • To produce designers and developers of digital media who possess the required skills and knowledge in education, graphics design, computer animation, web development, advertising, publishing, broadcasting and many more.
 • For those who want to establish their careers in communications and networking, in integrating heterogeneous computer and media components, and in designing and building effective interactive multimedia applications to run over the Internet.

Assessment Methods

Each module will be assessed through a combination of class presentations, discussions, assignments, project work and/or written examinations. Full-time and part-time students must achieve at least 90% and 80% class attendance for each module respectively to be eligible to sit for the examinations.

Programme Structure

The day programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately eight months.

The evening programme can be completed in three terms with two to three modules delivered in each term.

The minimum completion time is approximately 12 months.

The actual sequence of the modules to be delivered may be subjected to change without prior notice.

Career Opportunities

In Singapore, the Infocomm Development Authority has forecasted a steady growth in demand for IT professionals.
Singapore has 130,000 personnel in the Infocomm Industry (EDB, 2011) and is on its way towards creating an additional 80,000 Infocomm jobs by 2015.

With an Advanced Diploma in Information Technology (Digital Media). you will be able to apply for the following positions and not limited to: Film Director, Programmer, Dynamic Content Developer, Flash Designer, Web Designer, etc.

Graduation 

Candidates who successfully complete all course work and pass the examinations will be awarded with the Advanced Diploma in Information Technology (Digital Media) from MDIS.

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Systems and Database Design

Data analysis: entity relationship models and normalisation. Database administration, Database Security; file structures and indexing with respect to Relational Databases. Introduction to the System Query language. Introduction to Object Oriented Database models: Object Relational Database Management Systems and Object Oriented Database Management Systems

System Analysis and Design

Understanding of the components of systems analysis: definition of a system, the role of and context of systems analysis, interfacing with the user, the life cycle of a management information system from the feasibility study through to the post-implementation audit. Applying skills by fact gathering, interviewing, presenting, group work, documenting an existing system, analysis techniques involving use cases, state diagrams and diagrams needed for System Analysis and Design.

Programming Principles

This subject will provide an introduction to the principles of programming, program design, development and testing, data types, classes, objects and methods, inheritance and graphics.

Communication and Critical Analysis

This subject will introduce students to basic information and communication skills such as navigation in the information environment, the identification of information sources appropriate to computer and information science, essential information retrieval skills and techniques for written, oral and visual communication in educational and technical settings.

Fundamentals of Digital Media

This subject explores the design, construction and application of interactive digital programs. It encourages
students to explore and build literacy in the new media by exposing them to the concepts, tools and techniques
of digital design. As an introductory course, students will critically examine the history and structure of the digital industries and develop an understanding of the theories and aesthetics underlying human-computer interface. Using creative approaches to digital computing, students will be expected to draw upon all of their interests and abilities. Thus, students will be given the opportunity to explore a broad range of interactive media involving graphics, images, spatial models, animation, video and sound, as well as text-based data.

Graphics Editing

The subject exposes students to the basics of computer graphics. Students will be exposed to image-editing software tools and some common editing techniques. This module allows students to do practical with graphic editing software and to produce creative digital images.

Digital Multimedia

The aim of this subject is to enable students to design and build multimedia presentations and applications.
The module has a substantial practical content. The module will introduce the students to the use of multimedia authoring systems and develop their skills in using a wide range of system features including the enhancement of pre-packaged functions with scripting. The use of programming language environments to extend the functionality of systems and the methods used to enable the systems for Web access will be considered. The module will develop the student’s skills in using a range of capture and virtual reality technologies.

Creative Design

This subject focuses on the technique and creativity in the design of digital media elements. Students will be taught on techniques and application to design elements such as text, 2D graphics, 3D graphics and animation.
Upon completion of the course, students shall be able to effectively create these elements to be incorporated into an interactive digital application.

Profile of lecturers and their respective teaching modules

The average lecturer/student ratio is 1:40

Click here to download profiles of lecturers.

 

Structure and Duration

 

Full-Time Programme 

 • The full-time programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 8 months.
 

 

Commencement Date

 

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015

 

Fees:
 

: : Application Fee       S$321.00

: : Tuition Fees            S$8,774.00

* All fees quoted are inclusive of GST.
* Non-tuition fees are not included.

 

Entry Requirements

Applicants must possess one of the following entrance requirements:

 • Full GCE 'A' Levels (2 'A' and 2 'AO' passes)

    OR

 • Diploma in Information Technology awarded by MDIS

    OR

 • Other equivalent qualifications from recognised institutions will be considered on a case-by-case basis. Preferably with work experience (NS can be considered as work experience)

    OR

 • Mature applicants with insufficient academic qualification but with a minimum of five years of relevant IT experience can be considered on a case-by-case basis

    OR

 • Higher NITEC (IT Related)
 

Additional Criteria

Applicants must possess a C6 pass in English Language (EL1) at GCE ‘O’ Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    OR

 • Score a minimum of 213 points (Computer-based) or 550 points (Paperbased) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • Pass MDIS English Placement Test

Applicants must possess a C6 pass in Mathematics at GCE ‘O’ Level. Those who do not meet this requirement have to sit for a Mathematics Placement Test. Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course

 

Student Pass Application

International students are required to apply for student passes if they wish to study full-time in Singapore. Please click here for more information.

 

Structure and Duration

 

Full-Time Programme

 • The full-time programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 8 months.

Part-Time Programme (for Local students only)

 • The part-time programme can be completed in three terms with two–three modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 12 months.

Commencement Date

 


Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015
12-Months Part-Time Programme Nov 2013 Oct 2014
  Mar 2014 Feb 2015
  July 2014 Jun 2015
  Nov 2014 Oct 2015

Fees:

 •  Application Fee        S$21.40

Full-Time Programme (8 Months)

 • Tuition Fees             S$8,239
 • Non-Tuition Fees      S$379.89
 • Total Fees                S$8,618.89

Part-Time Programme (12 Months)

 • Tuition Fees             S$8,239
 • Non-Tuition Fees      S$226.79
 • Total Fees                S$8,465.79

Note:

 • All fees quoted are inclusive of GST.
 • Non-tuition fees for part time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees and fee protection scheme.
 • Non-tuition fees for full time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees, MDIS experience seminars, medical insurance and fee protection scheme.
 • The above does not include Miscellaneous Fees, which refer to any non-compulsory and non-standard fees which the student will pay only when necessary or applicable. Such fees are normally collected on an ad-hoc basis by the PEI when the need arises.

Entry Requirements

Applicants must possess one of the following entrance requirements:

 • Full GCE 'A' Levels (2 'A' and 2 'AO' passes)

    OR

 • Diploma in Information Technology awarded by MDIS

    OR

 • Other equivalent qualifications from recognised institutions will be considered on a case-by-case basis. Preferably with work experience (NS can be considered as work experience)

    OR

 • Mature applicants with insufficient academic qualification but with a minimum of five years of relevant IT experience can be considered on a case-by-case basis

    OR

 • Higher NITEC (IT Related)

Additional Criteria

Applicants must possess a C6 pass in English Language (EL1) at GCE ‘O’ Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    OR

 • Score a minimum of 213 points (Computer-based) or 550 points (Paperbased) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • Pass MDIS English Entrance Test

Applicants must possess a C6 pass in Mathematics at GCE ‘O’ Level. Those who do not meet this requirement have to sit for a Mathematics Placement Test. Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course

Financial Assistance Scheme

Student loans from the organisations listed below are available to Singapore Citizens and Permanent Residents. Please contact the organisations directly to find out how you may benefit from their services

 

 1. STUDY LOANS
   

  Organisation Contact Number Website
  TCC Limited Tel : 6319 3700 www.tcc.org.sg
  DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 629 2265 www.maybank2u.com.sg

 2. CREDIT CARD INTEREST FREE 0%  INSTALMENT PLANS

  For All Programmes (Available in 6, 12 or 24 months)

  Organisation Contact Number Website
  Standard Chartered
  Bank
  Tel : 1800 747 7000 www.standardchartered.com.sg
  POSB/DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 968 2265 www.maybank.com.sg
  UOB Tel : 1800 226 6121 www.uob.com.sg
  OCBC Tel : 1800 363 3333 www.ocbc.com.sg
  Citibank Tel : 1800 225 5225 www.citibank.com.sg

  b)       For Degree & Masters Programmes (24 months)

  Organisation Contact Number Website
  POSB/DBS Bank  Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  UOB Tel : 1800 22 66 121 www.uob.com.sg

 

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
COURSE CODE : ADM
Thời gian học | 8 - 12 months
Bằng cấp | CAO ĐẲNG NÂNG CAO

COMMENCEMENT DATE  

Class Intake 
For Full-Time and Part-Time Programme
Mar, Jul and Nov

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of