MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Advanced Diploma in Information Technology (Awarded by Management Development Institute of Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế
Local Application

Objectives

This programme aims to provide a firm understanding in the infocomm industry, especially for those who aspire to be in project management, system development and consultation which focus on the different aspects of Information Technology, primarily advanced programming and networking.

Assessment Methods

Modules will be assessed through a combination of coursework and examinations depending on the individual module objectives. The proportion of marks attributed to coursework and final examinations is subject to the discretion of individual lecturers and varies according to different modules.

For the evening programme, students must achieve at least 80% class attendance to be eligible to sit for the end-of-term examinations.
 

Programme Structure

The full time programme can be completed in 2 terms with 4 modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 8 months.

The part time programme can be completed in 3 terms with 2-3 modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 12 months.

Career Opportunities

In Singapore, the Infocomm Development Authority has forecasted a steady growth in demand for IT professionals.
Singapore has 130,000 personnel in the Infocomm Industry (EDB, 2011) and is on its way towards creating an additional 80,000 Infocomm jobs by 2015.

With an Advanced Diploma in Information Technology. you will be able to apply for positions such as IT Business Analyst, Application Developer and Systems Analyst. 

Graduation

Candidates who successfully complete all course work and pass the examinations will be awarded with the Advanced Diploma in Information Technology from MDIS.

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Systems and Database Design

This unit introduces the need for a database system and its role in a business and other types of organisation. It also teaches about detailed understanding of the principles of database processing. It will enable students to acquire and apply skills and techniques for the design and implementation of a database using a suitable relational database package.
Students will equipped with a complete understanding of current and future trend in DB applications and their requirements.

Computer Security

The unit is designed to show the need to consider information security threats and their subsequent control at management level within an organisation. The main taught element will focus on how to identify security issues and apply principles of Cryptography and control measures to manage using Network and Security Protocols. Students will be provided with an in-depth understanding of Security tools and technologies. Students will also be exposed to appraise the use of Workplace ethics to ensure appropriate usage of the system.       

System Analysis and Design

This chapter introduces the systems development life cycle, the fundamental four phase
model (planning, analysis, design, and implementation) that is common to all information system development projects. This unit introduces the students to function effectively as a software developer, students need advanced skills in using a modern object-oriented language combined with the ability to apply appropriate modeling and design techniques. This course will both deepen and broaden the students' skills to focus on object-oriented modeling (using UML - the Unified Modeling language) and using effect Project Management tools.

Operating Systems

This unit will cover topics about the concepts, structure, and mechanisms of operating systems. Students will learn not only the concepts that underlie operating systems but also the nature and characteristics of modern operating systems. Major topics covered are: hardware considerations, operating system basics, processes, threads, CPU scheduling, process synchronisation, deadlocks, memory management, virtual memory, file system interface, and Input/Output systems.

Data Communication and Networks

This unit introduces students to networking standards, architectures, and technologies with a specific focus on network devices, network models, and network protocols. Students will gain an understanding of subnetting, Transmission Control Protocol / Internet Protocol, switching, routing, Wide Area Network protocols, and network security. Students will gain in advanced concepts in network security and World Wide Web.

Programming Principles

This unit aims to give the student an understanding of the object oriented programming paradigm. It provides students with an understanding of the principles and components of programming language design, such as control structures, names, types, exceptions, etc. Topics covered include classes and objects; encapsulation and information hiding; event-driven programming; programming graphical user interfaces and network programming in Java. It provides students with in-depth understanding of syntax and semantics of an object oriented programming language.

Computer Organisation

This unit covers topics on computer structure, operation and input / output facilities. The material presented provides in-depth treatment of Computer Organisation and the architecture like Complex Instruction Set Computing and Reduced Instruction Set Computing.  It provides students with an understanding of N-bit microprocessor and internal structure of a computer system. Students will be equipped with a complete understanding of Low-level assembly language programming.

Communication and Critical Analysis

This unit features critical inquiry to develop skills in information searching and writing. It also provides students with special strategies for testing to enhance effective communication. This course will deepen various processes involved in the production and communication of information.

Profile of lecturers and their respective teaching modules

The average lecturer/student ratio is 1:40

Click here to download profiles of lecturers.

 

 

Structure and Duration

 

Full-Time Programme 

 • The full-time programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 8 months.
 

 

Commencement Date

 

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015

 

Fees:
 

: : Application Fee       S$321.00

: : Tuition Fees            S$6,955.00

* All fees quoted are inclusive of GST.
* Non-tuition fees are not included.

 

Entry Requirements

Applicants must possess one of the following entrance requirements:

 • GCE ‘A’ Level with minimum two principal level passes

    OR

 • Diploma in Information Technology awarded by MDIS

    OR

 • Other equivalent qualifications from recognised institutions will be considered on a case-by-case basis. Preferably with work experience (NS can be considered as work experience)

    OR

 • Mature applicants with insufficient academic qualification but with a minimum of five years of relevant IT experience can be considered on a case-by-case basis

    OR

 • Higher NITEC (IT Related)
 

Additional Criteria

Applicants must possess a C6 pass in English Language (EL1) at GCE ‘O’ Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    OR

 • Score a minimum of 213 points (Computer-based) or 550 points (Paperbased) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • Pass MDIS English Placement Test

Applicants must possess a C6 pass in Mathematics at GCE ‘O’ Level. Those who do not meet this requirement have to sit for a Mathematics Placement Test. Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course

 

Student Pass Application

International students are required to apply for student passes if they wish to study full-time in Singapore. Please click here for more information.

 

Structure and Duration

 

Full-Time Programme

 • The full-time programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 8 months.

Part-Time Programme (for Local students only)

 • The part-time programme can be completed in three terms with two–three modules delivered in each term. The minimum completion time is approximately 12 months.

Commencement Date

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015
12-Months Part-Time Programme Nov 2013 Oct 2014
  Mar 2014 Feb 2015
  July 2014 Jun 2015
  Nov 2014 Oct 2015

 

Fees:

 •  Application Fee        S$21.40

Full Time Programme (8 Months)

 • Tuition Fees             S$5,564.00
 • Non-Tuition Fees      S$360.49
 • Total Fees                S$5,924.49

Part Time Programme (12 Months)

 • Tuition Fees             S$5,564.00
 • Non-Tuition Fees      S$207.39
 • Total Fees                S$5,771.39

Note:

 • All fees quoted are inclusive of GST.
 • Non-tuition fees for part time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees and fee protection scheme.
 • Non-tuition fees for full time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees, MDIS experience seminars, medical insurance and fee protection scheme.
 • The above does not include Miscellaneous Fees, which refer to any non-compulsory and non-standard fees which the student will pay only when necessary or applicable. Such fees are normally collected on an ad-hoc basis by the PEI when the need arises.

Entry Requirements

Applicants must possess one of the following entrance requirements:

 • GCE ‘A’ Level with minimum two principal level passes

    OR

 • Diploma in Information Technology awarded by MDIS

    OR

 • Other equivalent qualifications from recognised institutions will be considered on a case-by-case basis. Preferably with work experience (NS can be considered as work experience)

    OR

 • Mature applicants with insufficient academic qualification but with a minimum of five years of relevant IT experience can be considered on a case-by-case basis

    OR

 • Higher NITEC (IT Related)

Additional Criteria

Applicants must possess a C6 pass in English Language (EL1) at GCE ‘O’ Level.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    OR

 • Score a minimum of 213 points (Computer-based) or 550 points (Paperbased) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • Pass MDIS English Entrance Test

Applicants must possess a C6 pass in Mathematics at GCE ‘O’ Level. Those who do not meet this requirement have to sit for a Mathematics Placement Test. Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course

Financial Assistance Scheme

Student loans from the organisations listed below are available to Singapore Citizens and Permanent Residents. Please contact the organisations directly to find out how you may benefit from their services

 

 1. STUDY LOANS
   

  Organisation Contact Number Website
  TCC Limited Tel : 6319 3700 www.tcc.org.sg
  DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 629 2265 www.maybank2u.com.sg

 2. CREDIT CARD INTEREST FREE 0%  INSTALMENT PLANS

  For All Programmes (Available in 6, 12 or 24 months)

  Organisation Contact Number Website
  Standard Chartered
  Bank
  Tel : 1800 747 7000 www.standardchartered.com.sg
  POSB/DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 968 2265 www.maybank.com.sg
  UOB Tel : 1800 226 6121 www.uob.com.sg
  OCBC Tel : 1800 363 3333 www.ocbc.com.sg
  Citibank Tel : 1800 225 5225 www.citibank.com.sg

 

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
COURSE CODE : AIT
Thời gian học | 8 - 12 months
Bằng cấp | CAO ĐẲNG NÂNG CAO

COMMENCEMENT DATE  

Class Intakes
For Full Time and Part Time Programme
Mar, Jul and Nov

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of