MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Advanced Diploma in Business Computing (Awarded by Management Development Institute of Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế
Local Application

Objectives

 • The increased usage of computers in support of business information system has created problems for traditionally educated managers in present day industry and commerce. Some may be trained in management techniques but have little knowledge in modern computing. Others may be competent in computing/information systems with little understanding of how an organisation runs. An education course should cover both aspects and produce graduates who are “hybrid” managers
 • Our Advanced Diploma in Business Computing combines core modules in Computing with specialised modules in business and management. The areas covered include finance and accounting, business, economics, marketing, business information systems and international business
 • To develop the participants' analytical and personal skills necessary to work in a specialised computing and management environment

Assessment Methods

Modules will be assessed through a combination of coursework and examinations depending on the individual module objectives. The proportion of marks attributed to coursework and final examinations is subject to the discretion of individual lecturers and varies according to different modules.

Graduation 

Students who successfully complete the programme will be awarded with the Advanced Diploma in Business Computing awarded by MDIS

 

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Computing Project

The aim of this project is to provide participants with the opportunity to apply the skills and knowledge gained from the various units in the development of software or a system to solve a practical problem. Participants are expected to analyse the problem and to design, document, implement and test the software or system, and review the project process and product. The selection of project, assignment and a supervisor to oversee this project will be finalised in the 3rd term. The role of the supervisor is to guide students in the completion of the project and refer them to the right sources and references. The project must be submitted to MDIS seven weeks immediately after the 3rd semester examinations. All course participants will have to undertake a computing project as part of the requirement for successful completion of this course.

Software and Information Processing

To introduce the tools needed for effective software development. This programme will provide students with the knowledge of software and computer languages used in current systems. The course contents include: Knowledge of application software; Systems software; Files and database; Information systems; Software development; Operations and control in the DP department; Practical exercises using modern applications.

Fundamentals of Objected Oriented Methods

To develop the object oriented approach to software design and development, paying particular attention to the issues of object oriented modeling, modularity, and software re-use. The course contents include: The concept of an object, Relationships between objects, such as inheritance and aggregation; Interaction between objects; Object oriented modeling; Introduction to an object modeling language; Design patterns; Problem solving skill such as generation and specialisation, divide and conquer, etc.

Fundamentals of Human Computer Interaction

This module will allow students to appreciate the uses concerning human computer interaction. Students will gain experience on the design and evaluation of user interfaces as well as an appreciation of human and social issues relating to the field of computing. The course contents include: The origins and scope of Human Computer Interaction “HCI” and its importance in the development of usable computer systems; The cognitive and physical capabilities of users and its relevance to computer interaction, survey of input / output and communications styles and their appropriateness for different types of user, task, environment and application area; The ways in which HCI can contribute to the various stages of the System Development Life Cycle “SDLC” to ensure usable systems; Future directions and challenges for HCI.

Marketing and Production Management

A study of the roles and contribution of both marketing and production in organisation. To provide an overview of the main components of the marketing mix to introduce the concept of production and operations management. The course contents include marketing concepts; Marketing planning and control; Segmentation, targeting and positioning; Marketing in context; Principles of marketing; Importance of POM and the “5Ps of Production”, Product/ Service package; Design and value; Pareto analysis and variety management, Work Study; Types of operation systems; Total quality management; Functions of operations planning and control; Manufacturing strategy.

Foundations of Accounting I and II

To provide an insight to the nature, significance and limitations of conventional finance accounting and to introduce principles and practices of management accounting. For financial accounting, the nature and significance of accounting information will be covered; Record keeping and data processing; Performance measurement and assets evaluation; Interpretation of accounts. For management accounting, the role of management accounting; Absorption and marginal costing; Break-even analysis; Budgetary control; Standard costing will be covered.

Software Development I

The course contents include the introduction to software development; Defining creative and using objects; Communicating with Objects; Selecting structure; Java Data Types; Recognition; Arrays; Applets; Classes; Advanced use of classes; Handling exceptional conditions.

Software Development II

To introduce programming using industrially relevant, object-oriented programming language. Modern approaches to software construction, such as reusable components and basic user interfaces, will be introduced. The course contents include: 00 programming, Styling issues; Control structures (sequence, selection, and iteration); Introduction to intrinsic types; Evaluation of expressions’ Method invocations’ Simple GUIs; Design writing, testing and debugging of programmes.

Profile of lecturers and their respective teaching modules

The average lecturer/student ratio is 1:40

Click here to download profiles of lecturers.

 

Structure and Duration

Full-Time Programme

The Full-Time programme can be completed in two terms with four modules delivered in each term.  
The minimum completion time is approximately 8 months.

Commencement Date

 

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015

Fees:

:: Application Fee       S$321.00
:: Tuition Fees            S$6,955.00

* All fees quoted are inclusive of GST.
* Non-tuition fees are not included.

Entry Requirements

Applicants must possess one of the following entrance requirements:

 • GCE ‘A’ Level with minimum two principal level passes

    OR
 • Diploma in Information Technology awarded by MDIS

    OR
 • Other equivalent qualifications from recognised institutions will be considered on a case-by-case basis.
 • Preferably with work experience (NS can be considered as work experience)

    OR
 • Mature applicants with insufficient academic qualification but with a minimum of five years of relevant
 • IT experience can be considered on a case-by-case basis

    OR
 • Higher NITEC (IT Related)

Additional Criteria

 • Applicants must possess a C6 pass in English Language (EL1) at GCE ‘O’ Level.
 • Applicants who do not meet the English requirements are required to:
  • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council
                  OR
 • Score a minimum of 213 points (Computer-based) or 550 points (Paper-based) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) conducted by the United States Education & Information Centre
                  OR
 • Pass MDIS English Entrance Test
 • Applicants must possess a C6 pass in Mathematics at GCE ‘O’ Level.
  • Those who do not meet this requirement have to sit for a Mathematics Placement Test.
  • Applicants who fail the test will be required to take a Mathematics Bridging Course

Student Pass Application

International student is required to apply for student pass if he/she wishes to study full-time in Singapore.
Please click here for detail information.

  

Structure and Duration


Full-Time and Part-Time Programme

 • Consists of 7 modules and 1 project
 • Minimum duration of 8 (Full-time) to 12 months (Part-time)
 • 4 modules per term for Full-time and 2-3 modules per term for Part-time programme

Commencement Date

 

Course Commencement Date Completion Date
8-Months Full-Time  Programme Nov 2013 Jun 2014
  Mar 2014 Oct 2014
  July 2014 Feb 2015
  Nov 2014 Jun 2015
12-Months Part-Time Programme Nov 2013 Oct 2014
  Mar 2014 Feb 2015
  July 2014 Jun 2015
  Nov 2014 Oct 2015

 

Fees:

 •  Application Fee        S$21.40

Full-Time Programme (8 Months)

 • Tuition Fees             S$5,564.00
 • Non-Tuition Fees      S$360.50
 • Total Fees                S$5,924.50

Part-Time Programme (12 Months)

 • Tuition Fees             S$5,564.00
 • Non-Tuition Fees      S$207.39
 • Total Fees                S$5,771.39

Note:

 • All fees quoted are inclusive of GST.
 • Non-tuition fees for part time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees and fee protection scheme.
 • Non-tuition fees for full time programmes include MDIS membership entrance fees, annual membership subscription fees, MDIS experience seminars, medical insurance and fee protection scheme.
 • The above does not include Miscellaneous Fees, which refer to any non-compulsory and non-standard fees which the student will pay only when necessary or applicable. Such fees are normally collected on an ad-hoc basis by the PEI when the need arises.

Entry Requirements

Interested applicants must possess ONE of the following entry requirements:

 • Full GCE 'A' Levels (2 'A' and 2 'AO' passes)

    OR

 • Diploma awarded by MDIS or other recognised local/overseas Polytechnics or Professional Institutes

Other equivalent qualification may be considered on a case by case basis

Additional Criteria

Applicants must also possess at least a C6 in English at GCE 'O' Levels.

Applicants who do not meet the English requirements are required to:

 • Achieve a minimum score of 70 in the MDIS Professional Certificate in English (PCIE) test

    OR

 • Achieve a minimum of 213 points (computer-based) or 550 points (paper-based) in the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or 79 points (Internet–based) conducted by the United States Education & Information Centre

    OR

 • Achieve a minimum of band 6.0 in the IELTS (International English Language Testing System) conducted by the British Council

    AND

 • C6 credit in Mathematics (Applicants without a C6 credit in Mathematics are required to take the Maths Entrance test)

Financial Assistance Scheme

Student loans from the organisations listed below are available to Singapore Citizens and Permanent Residents. Please contact the organisations directly to find out how you may benefit from their services

 

 1. STUDY LOANS
   

  Organisation Contact Number Website
  TCC Limited Tel : 6319 3700 www.tcc.org.sg
  DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 629 2265 www.maybank2u.com.sg

 2. CREDIT CARD INTEREST FREE 0%  INSTALMENT PLANS

  For All Programmes (Available in 6, 12 or 24 months)

  Organisation Contact Number Website
  Standard Chartered
  Bank
  Tel : 1800 747 7000 www.standardchartered.com.sg
  POSB/DBS Bank Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  Maybank Tel : 1800 968 2265 www.maybank.com.sg
  UOB Tel : 1800 226 6121 www.uob.com.sg
  OCBC Tel : 1800 363 3333 www.ocbc.com.sg
  Citibank Tel : 1800 225 5225 www.citibank.com.sg

  b)       For Degree & Masters Programmes (24 months)

  Organisation Contact Number Website
  POSB/DBS Bank  Tel : 1800 111 1111 www.dbs.com.sg
  UOB Tel : 1800 22 66 121 www.uob.com.sg

 

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
COURSE CODE : ADBC
Thời gian học | 8 - 12 months
Bằng cấp | CAO ĐẲNG NÂNG CAO

COMMENCEMENT DATE  

Class Intakes
For Full Time and Part Time Programme
Mar, Jul and Nov

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of