MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Bẳng Cao đẳng Tâm lý học (Cấp bởi Học viện phát triển quản lý Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

 • Trang bị cho sinh viên nhiều hiểu biết sâu sắc của tâm lý học và các nguyên tắc liên quan
 • Tăng cường hiệu quả của các kỹ năng thực tế và kỹ thuật của học viên thông qua đào tạo dựa trên thực hành

Phương pháp đánh giá

Các môn học sẽ được đánh gia thông qua việc kết hợp giữa bài luận và thi cuối kỳ tuỳ thuộc vào mục tiêu của mỗi môn. Tỷ lệ tính điểm bài luận và bài thi tuỳ theo quyết định của giảng viên và khác nhau ở từng môn học.

Sinh viên phải đạt được tối thiểu là 80% số giờ  để đủ điều kiện được thi kì thi cuối khoá. Đối với chương trình toàn thời gian, yêu cầu này sẽ là 90%.

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành khoá học sẽ nhận được Bằng Cao đẳng nâng cao về Tâm lý học cấp bởi MDIS

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Ứng dụng Tâm lý học trong  kinh doanh

Trong môn học này, học viên sẽ được học những điều cơ bản về nguyên tắc tâm lý áp dụng đối với các khía cạnh khác nhau của việc kinh doanh,  bao gồm, nhưng không giới hạn, cơ cấu tổ chức, lãnh đạo, khích lệ người lao động, và môi trường kinh doanh quốc tế từ góc độ tâm lý.

Tiếp thị Tâm lý học ứng dụng

Trong môn học này học sinh học các nguyên tắc tâm lý học áp dụng nhiều nhất để tiếp thị sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản vô hình, nhận diện thương hiệu yêu thích hoặc tự quảng bá.

Tâm lý học và Nghiên cứu Khoa học Xã hội

Trong môn học này, học viên sẽ được học những cách điển hình của sự "hiểu biết" được khớp nổi bởi Charles Sanders Peirce, và so sánh tương phản những cách điển hình với các phương pháp của khoa học nói chung.  Các sinh viên sẽ học cách Thomas Kuhn hình thành các quy trình khoa học, đạo đức cơ bản trong nghiên cứu khoa học xã hội, và sẽ được tiếp xúc với một định hướng cơ bản của phương pháp của phương Tây về khoa học nói chung và các phương pháp cụ thể về điều tra nghiên cứu thực hiện đặc biệt bởi môn khoa học xã hội  và khoa học liên quan đến sức khỏe.

Tâm lý cá nhân

Trong môn học này, các sinh viên sẽ nghiên cứu trình tự phát triển sinh học và tâm lý đảm bảo tính độc đáo của cá nhân cũng như những điểm tương đồng giữa con người. Môn học đề cập sâu đến anh hưởng của văn hóa, dân tộc, động lực gia đình, giáo dục và kinh nghiệm về sự phát triển của cá nhân.

Tâm lý của động cơ theo nhóm

Sinh viên sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm về hành vi của các thành viên của cả trong nhóm và ngoài nhóm. Các chủ đề của môn học này bao gồm cách nhóm ảnh hưởng đến sự phù hợp, tuân thủ, sự vâng lời, hình thành thái độ, sự xung đột và định kiến.

Đánh giá nhân viên và phát triển vai trò lãnh đạo

Trong môn học này, sinh viên tìm hiểu về cách thức đánh giá và đào tạo nhân viên, để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo và hiều các nguồn nhân lực hiện đại.

Tâm lý học lâm sàng và y tế

Môn học này nhấn mạnh sự hiểu biết văn hóa về bệnh, sức khoẻ, y tế liên quan đến thể chất và tinh thần. Khóa học sẽ xem xét các chiến lược can thiệp sức khỏe tâm thần tập trung vào sự nhạy cảm văn hóa, tôn giáo và chính trị của đất nước. Trọng tâm là về các vấn đề chung như trầm cảm và lo âu, nghiện ma túy và căng thẳng, nhưng không phải là rối loạn tâm thần cơ bản.

Nghiên cứu trường hợp về sức khỏe lâm sàng và tâm lý tổ chức và giải quyết xung đột

Trong môn này học sinh đọc, thảo luận và báo cáo về nghiên cứu trường hợp khác nhau, áp dụng tất cả các kỹ năng và kiến thức thu được từ các môn học trước trên chủ đề cụ thể. Trọng tâm của mô-đun là việc áp dụng kiến thức trước các tình huống thực tế và mỗi học sinh sẽ chứng minh kỹ năng bằng việc chính thức giới thiệu đến lớp ít nhất hai trường hợp nghiên cứu mở rộng.

Đề án tốt nghiệp

Tổng hợp kiến thức của bậc Diploma là một báo cáo bằng văn bản phong phú, đánh giá các tài liệu về tâm lý tổ chức, lâm sàng và liên quan đến sức khỏe do sinh viên lựa chọn. Đề tài nên được lựa chọn với sự tham vấn với một hoặc nhiều các giáo sư của sinh viên khi khoá học Cao đẳng kết thúc và cần được hướng dẫn trong quá trình viết.

Hồ sơ cá nhân của giảng viên và các module giảng dạy của mình

Tỷ lệ giảng viên / sinh viên trung bình là 1: 100 (bài giảng)
Tỷ lệ giảng viên / sinh viên trung bình là 1: 40 (hướng dẫn)

Click vào đây để tải về hồ sơ của các giảng viên.

 

 

Cấu trúc và thời gian


Chương trình toàn thời gian (dành riêng cho sinh viên quốc tế)

 • 8 môn học và 1 đề án tốt  nghiệp
 • 8 tháng

Ngày khai giảng


Ngày khai giảng và kết thúc khoá học trong năm 2014

 

Khoá học Ngày khai giảng Ngày kết thúc
Chương trình toàn thời gian Tháng 3 2014 Tháng 11 2014
  Tháng 7 2014 Tháng 3 2015
  Tháng 10 2014 Tháng 6 2015

Phí:

Chương trình toàn thời gian ( 8 tháng )

 • Phí đăng kí            S$321.00
 • Học phí                  S$7490.00

* Các phí trên đã bao gồm thuế GST
* Các chi phí khác chưa bao gồm

Yêu cầu đầu vào

Các sinh viên quan tâm cần đạt một trong các yêu cầu sau:

 • Chứng chỉ A đầy đủ (Điểm trung bình là C không kể môn ngoại ngữ)

  HOẶC
 • Bằng cao đẳng của MDIS hoặc các trường polytechnics  tại Singapore hoặc tại nước ngoài hoặc các trường tư khác được công nhận    

Các bằng khác có thể được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể

Các yêu cầu khác

Sinh viên cần đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh (EL1) nếu không, sinh viên cần tham gia các kỳ thi sau:

 • Sinh viên chưa có C6 tiếng Anh  như ngôn ngữ thứ nhất (EL1) hoặc tương đương, cần phải có
  1) Đạt điểm tổi thiểu IELTS 6.0

  HOẶC

  2) Đạt điểm TOEFL 213 ( Trên máy tính), 79-80 điểm (trên internet) hoặc 550 điểm ( trên giấy)

Nộp đơn xin Visa Sinh Viên

Sinh viên quốc tế phải đăng kí xin  Visa Sinh Viên để được học toàn thời gian tại Singapore. Hãy bấm vào đây để đọc them thông tin

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | 8 months (Full-time), 14 months (Part-time)
Bằng cấp | BẰNG CAO ĐẲNG
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  

Class Intake for 2013

For Full-time Programme
Feb, Apr, Jun, Aug, Nov

For Part-time Programme
Feb, May, Aug, Nov

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of