MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Cử nhân Khoa học (Danh Dự) Công Nghệ Sinh Học (Cấp bằng bởi Đại học Northumbria, Anh)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết về khoa học cơ bản làm nền tảng công nghệ sinh học, bao gồm cả sinh học phân tử và Tin học trong sinh học.
 • Nâng cao kiến thức của học sinh về khoa học mà là đi đầu trong phát triển công nghệ sinh học .
 • Phát triển các kỹ năng thực tế bao gồm các kỹ năng công nghệ thông tin sẽ cho phép họ theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ sinh học .
 • Chuẩn bị cho sinh viên trong công việc sau này, bằng cách phát triển các kỹ năng linh hoạt  bao gồm: tự quản lý và thực tập, tính độc lập, kỹ năng giao tiếp, Công nghệ thông tin, tính toán , phân tích dữ liệu, giao lưa và kỹ năng làm việc theo nhóm , cùng với nhận thức về các vấn đề hiện tại trong chương trình giảng dạy
 • Phát triển sự trân trọng vai trò của nghiên cứu khoa học trong sự tiến bộ của công nghệ sinh học và khuyến khích sự hiểu biết về tác động kinh tế tiềm năng, đạo đức, chính trị của công nghệ sinh học hiện đại lên xã hội.

Phương pháp đánh giá

Đại học Northumbria , Anh sẽ quyết định phương pháp đánh giá và chúng sẽ bao gồm các bài tập, nghiên cứu tình huống , thuyết trình, và các kỳ thi.

Tốt nghiệp 

Các sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học sẽ được cấp bằng Cử nhân Khoa học (Hons ) Công nghệ sinh học của Đại học Northumbria , Anh quốc. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này được quyền sử dụng các danh hiệu Cử nhân (Hons) đằng sau tên của họ . Lễ tốt nghiệp hàng năm sẽ được tổ chức tại Singapore với sự phối hợp giữa Học viện Quản lý Phát triển Singapore và Đại học Northumbria , Anh quốc.

Thông tin chi tiết về trường đại học đối tác

Đại học Northumbria, ở Newcastle Upon Tyne, là một cộng đồng học tập đa văn hóa mở rộng , với các liên kết tuyệt vời với giáo dục và cao hơn, ngành công nghiệp và thương mại trên khắp nước Anh, châu Âu và xa hơn nữa. Nổi tiếng với sự xuất sắc  trong giảng dạy của mình, cũng như sự chuẩn bị cho các sinh viên bước vào thế giới công việc, Northumbria cũng cung cấp cơ hội nghiên cứu thực hành chuyên nghiệp. Trường đã rất năng động hoạt động quốc tế trong những năm qua với các khoá học chuyên nghiệp, được đánh giá cao được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho một sự nghiệp thành công . Trường Khoa học đời sống bao gồm các phòng ban Sinh học, thực phẩm và khoa học dinh dưỡng , Khoa học y sinh , hóa học và Khoa học pháp y , Tâm lý học , Thể thao và Khoa học Thể dục thể thao và phát triển - cùng nhau đã xây dựng được một danh tiếng xuất sắc trong nghiên cứu và hoạt động tư vấn và cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong sinh học, khoa học y sinh, hóa học, khoa học pháp y, thực phẩm và khoa học dinh dưỡng , tâm lý, thể thao, khoa học và tập thể dục thể thao phát triển, quản lý và huấn luyện. Một nền văn hóa nghiên cứu thú vị phát triển mạnh trong các trường học, với sự thành công đáng kể trong  nghiên cứu đánh giá thực hiện năm 2008 ( RAE ) giữa các bộ phận. Trường cung cấp các dự án nghiên cứu khu vực, quốc gia và quốc tế, cộng tác với nhiều tổ chức bên ngoài bao gồm các cơ quan chính phủ và các cơ quan tài trợ, các công ty đa quốc gia, các nhóm cộng đồng, các cơ quan địa phương và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

 

Trường đại học Northumbria, UK

    Trường đại học Northumbria, ở Newcastle trên sông Tyne, là một cộng đồng học tập đa văn hóa mở rộng, với mối liên hệ gắn kết với nhiều tổ chức giáo dục sau đại học khác, ngành công nghiệp và thương mại trên khắp UK, Châu Âu và rộng hơn nữa.

Nổi tiếng nhờ sự xuất sắc trong giảng dạy cũng như khả năng chuẩn bị để các sinh viên sẵn sàng bước vào sự nghiệp, Trường đại học Northumbria cũng mang đến các cơ hội nghiên cứu về thực hành phản ánh chuyên môn.

Trường đại học Northumbria luôn tích cực hoạt động quốc tế trong nhiều năm với một danh mục nhiều khóa học chuyên ngành được đánh giá cao để chuẩn bị các sinh viên cho một sự nghiệp thành công.

Trường Khoa học Đời sống gồm các ban Sinh học, Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa học Y sinh học, Khoa học Hóa học và Pháp y, Tâm lý học, Khoa học Thể dục Thể thao và Phát triển Thể thao, tất cả cùng gây dựng nên uy tín xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu và tư vấn và nhiều bằng cấp cử nhân và cao học trong lĩnh vực sinh học, khoa học y sinh học, hóa học, khoa học pháp y, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, khoa học thể dục thể thao và phát triển thể thao, quản lý và huấn luyện. Trường có một văn hóa nghiên cứu sôi động với những thành công đáng ghi nhận theo Research Assessment Exercise 2008 (RAE) giữa các khoa ngành. Trường có các dự án nghiên cứu vùng, quốc gia và quốc tế, cộng tác với nhiều tổ chức bên ngoài gồm có các cơ quan chính phủ và tổ chức cấp vốn, các công ty đa quốc gia, các nhóm cộng đồng, các cơ quan khu vực và các SME..

 

 

Các kỹ năng cho khoa học ứng dụng

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm thực tế của một loạt các kỹ năng thực hành và ứng dụng cần thiết trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học ở cấp đại học . Sinh viên sẽ có thể phát triển kỹ năng thực tế trong nhiều lĩnh vực , bao gồm các kỹ thuật vô trùng và xử lý an toàn vi sinh vật , hóa sinh/ các bước logic sinh học. Khóa học sẽ sử dụng các bài tập thực hiện tại phòng thí nghiệm để cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm liên quan.

Sinh học thực vật

Bài giảng, làm việc trong phòng thí nghiệm, phụ đạo, hội thảo và tự học sẽ cung cấp cho sinh viên một lượng kiến thức đáng kể về sinh học thực vật. Học viên sẽ học giải phẫu, dinh dưỡng, sinh sản và sinh lý của các nhóm cây trồng chính và cũng sẽ thu được kinh nghiệm về các kỹ năng thực hành thích hợp. Môn học này không đòi hỏi sinh viên phải có trước kiến thức về sinh học thực vật và sẽ cung cấp cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu về cây trồng.

Sinh học tế bào

Môn học này sẽ đề cập đến những đặc điểm cơ bản và các tính năng của các tế bào sống và vi sinh vật ( vi khuẩn, nấm và virus ) và sẽ tạo mối quan tâm cho những sinh viên muốn nâng cao hiểu biết về quá trình sinh học ở cấp độ tế bào. Môn học này đề cập đến cấu trúc và chức năng của các thành phần tế bào quan trọng, vai trò của các loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể con người và các kỹ thuật và ứng dụng của hệ thống nuôi cấy tế bào. Môn học cũng sẽ cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu rộng về các đặc điểm cơ bản của các nhóm vi sinh vật chính (vi khuẩn, nấm và virus ), bao gồm cả kinh nghiệm thực tiễn  trong việc phát triển, xử lý và kiểm tra các vi khuẩn và tế bào không gây bệnh trong phòng thí nghiệm.

Phạm vi của công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học có thể được định nghĩa là "một tập hợp các kỹ thuật sử dụng các sinh vật sống (hoặc các bộ phận hoặc các quá trình của các sinh vật ) để giải quyết vấn đề và tạo nên các sản phẩm hữu ích". Những tiến bộ nhanh chóng có mặt gần đây trong kỹ thuật ví dụ như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật chất đạm, nuôi cấy tế bào và sinh học phân tử đã tạo ra một tiềm năng hầu như không giới hạn cho việc thay đổi khả năng của các hệ thống sống, giúp mở rộng phạm vi của công nghệ sinh học, tạo ra các ứng dụng mới cho các sản phẩm sinh học và khả năng kiểm soát tiến trình sống chưa từng có.

Hoá sinh

Môn học này giới thiệu về cấu trúc và chức năng của các thành phần phân tử chính của các hệ thống sống, và những hành động và tính chất của enzyme . Phần đầu tiên của môn học sẽ cung cấp một nền tảng cho việc này bằng cách giải thích các khái niệm hóa học có liên quan. Sau đó, sinh viên sẽ đi sâu vào kiểm tra  cấu trúc, danh pháp , chức năng và tầm quan trọng của carbohydrate, chất béo, chất đạm và axit nucleic,  từ đó cung cấp một nền tảng cho việc nghiên cứu hóa sinh trao đổi chất ở cấp độ học tập cao hơn.

Giới thiệu Di truyền học

Môn học này giới thiệu theo chiều rộng các nguyên tắc cơ bản của di truyền, bao gồm cả phân tử, di truyền dân số và truyền thống, di truyền học con người và vi sinh vật và các cấu trúc và hành vi của các gen . Môn học này không đòi hỏi sinh viên phải có sẵn kiến thức về di truyền học và sẽ tạo cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về cơ sở di truyền của các cơ thể sống.

Đa dạng sinh học

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết các dạng của thực vật, động vật và vi sinh vật trên trái đất các nguyên tắc phân loại và hệ thống cung cấp cơ sở cho việc phân loại các sinh vật sống thành các nhóm phân cấp. Mối quan hệ giữa hình thức và chức năng sẽ được giới thiệu và các sinh viên sẽ có cơ hội để phát triển kỹ năng thực hành và ứng dụng linh hoạt thông qua các bài tập thực hành tại phòng thí nghiệm và các bài tập thực hành dựa trên các chuyến đi thực tế.

Nhập môn tin sinh học

Tin sinh học là việc áp dụng các công cụ trên máy tính để quản lý và phân tích các dữ liệu sinh học. Môn học nhập môn này sẽ  giúp các học sinh có được kiến thức lý thuyết và thực tiễn cần thiết để bắt đầu sử dụng những công cụ này và áp dụng chúng trong công nghệ sinh học, khoa học y sinh, sinh học, di truyền học và hóa học. Chủ đề tin sinh học sẽ được giới thiệu bằng bài giảng, nhưng việc nhấn mạnh sẽ được thực hiện bằng thí nghiệm với các bài tập được giáo viên hướng dẫn, học trực tiếp, và qua phần tự học.

Nguyên tắc của miễn dịch học

Môn học này sẽ giải quyết  phần cơ cấu và chức năng của hệ thống miễn dịch của con người và vai trò của nó trong sức khỏe và bệnh tật. Nó sẽ bao gồm hệ thống phòng thủ chủ yếu của cơ thể con người. Các chủ đề sẽ bao gồm khả năng miễn dịch không đặc thù và không do gen di truyền, các tế bào gốc và các phân tử của hệ thống miễn dịch và cách thức mà chúng tương tác để cung cấp một phản ứng miễn dịch.

Vi sinh vật và Nuôi cấy tế bào động vật có vú

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế của một loạt các kỹ thuật và thủ tục được sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn và các tế bào động vật có vú. Nó sẽ hữu ích cho những sinh viên mong muốn phát triển các kỹ năng thực tế trong các lĩnh vực của khoa học sinh họcs.

Công nghệ sinh học và Sinh Hoá Ứng Dụng

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về  ứng dụng công nghiệp của các hệ thống sinh hóa và vi sinh vật. Các chủ đề sẽ bao gồm việc sử dụng nấm men trong quá trình lên men, sản xuất bia và thực phẩm, các sản phẩm vi sinh vật , bao gồm hợp chất cao phân tử phân hủy sinh học, các ứng dụng của enzyme trong sản xuất thực phẩm, xử lý sinh học và kiểm soát ô nhiễm. Các buổi thực tế sẽ tạo cơ hội cho sinh viên có các kinh ng hiệm thực tế  mắt thấy tai nghe tại chỗ về các bước liên quan, bao gồm cả việc sử dụng các phản ứng sinh học cho việc nuôi cấy các vi sinh vật.

Vi sinh vật y tế

Môn học này cung cấp một sự hiểu biết về vi sinh y tế là một khía cạnh chuyên môn của chẩn đoán bệnh lý. Nó sẽ cung cấp thông tin chi tiết về một loạt các vi khuẩn gây bệnh. Môn học này sẽ được thực hiền thông qua các bài giảng và các bài học trong phòng thí nghiệm và sẽ bao gồm một chuyến tham quan thực tế đến phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng.

Sinh học của bệnh

Môn học sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc về nguyên nhân và những hậu quả  của sự phá huỷ gây ra cho các tế bào, tăng cường hiểu biết về tác động của bệnh lý tổn thương tế bào, và xem xét  những hậu quả của những thay đổi trong môi trường bên ngoài và bệnh về sinh lý của cơ thể con người.

Công nghệ sinh học thực phẩm

Nhãn " thực phẩm công nghệ sinh học " thường được dùng để chỉ các kỹ thuật của kỹ thuật di truyền. Tuy nhiên chính xác hơn nó đề cập đến một phạm vi rộng hơn nhiều so với công nghệ sử dụng các sinh vật sống (ví dụ vi khuẩn ) hoặc các thành phần của họ (ví dụ các tế bào bị cô lập hoặc protein ). Nguồn gốc cổ xưa nhất của công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm bao gồm sản xuất bia, sấy khô và sản xuất thực phẩm lên men (ví dụ như sữa chua ). Ứng dụng quan trọng hiện đại bao gồm việc sử dụng các chất chiết xuất enzyme bị cô lập vào cuối thế kỷ 19, sự phát triển của men vi sinh trong những năm 1940 và gần đây nhất là khả năng tạo ra sinh vật biến đổi gen [ GMO ] . Lý thuyết và thực hành các kỹ thuật liên quan đến một loạt các ứng dụng cả truyền thống và hiện đại của công nghệ sinh học sẽ được đề cập đến trong môn học, bao gồm cả những hạn chế , tiềm năng trong tương lai và tranh cãi xung quanh việc sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dinh dưỡng.

Hoá sinh chuyển hoá

Môn học  này  giúp học sinh phát triển kiến thức và sự hiểu biết về cơ sở sinh hóa của các hệ thống sống . Điều này sẽ được thực hiện bằng cách nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc và chức năng của enzym và vai trò của họ trong quá trình chuyển hóa, cùng với các nghiên cứu về mối quan hệ năng lượng của các tế bào, những cách thức sử dụng nhiên liệu trao đổi chất và quá trình tổng hợp protein. Môn học này cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu sâu hơn về sinh hóa, bao gồm cả cơ sở phân tử của bệnh.

Kỹ thuật Sinh học và thực hành di truyền phân tử

Môn học này cung cấp kiến thức khung về lý thuyết  và kinh nghiệm mắt thất tai nghe về  một loạt các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong khoa học sinh học  để các sinh viên quan tâm mở rộng sự hiểu biết về các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng trong các ngành khoa học y sinh. Các chủ đề sẽ bao gồm các kỹ thuật tách, phương pháp phân tích và công nghệ DNA. Môn học sẽ cung cấp một nền tảng cho nghiên cứu tiếp theo về các ứng dụng kỹ thuật phân tích và phương pháp điều tra bệnh.

Tin sinh học và Công nghệ sinh học phân tử

Môn học này sẽ giới thiệu các lĩnh vực khác nhau liên quan đến công nghệ sinh học phân tử. Các khía cạnh của tin sinh học sẽ được nhấn mạnh , nhưng các lĩnh vực khác vốn đã phát triển từ cuộc cách mạng trong công nghệ DNA tái tổ hợp cũng sẽ được đề cập đến.

Miễn dịch học lâm sàng

Môn học này sẽ giúp các sinh viên  mở rộng kiến thức về hệ thống miễn dịch, tìm hiểu các khía cạnh  mang lại lợi ích, bao gồm bảo vệ chống lại bệnh tật và tác động có hại trên cơ thể do đáp ứng miễn dịch không phù hợp. Các chủ đề sẽ bao gồm dị ứng, nhiễm trùng, khối u, rối loạn tự miễn dịch và rối loạn suy giảm miễn dịch.

Phương pháp phân tích và miễn dịch học

Môn học  này  giúp sinh viên nghiên cứu chuyên sâu về các nguyên tắc hoạt động của một loạt các kỹ thuật y sinh học và giúp sinh viên phát triển kiến thức ứng dụng các phương pháp hiện tại để điều tra và chẩn đoán bệnh . Môn học này giải quyết  vấn đề cảm biến sinh học, quang phổ (ví dụ như cộng hưởng từ hạt nhân, quang phổ huỳnh quang, đo dòng tế bào ), kỹ thuật tách (ví dụ điện di mao mạch, phân tách ghi sắc nâng cao), các ứng dụng của phân tích enzyme, và vai trò của các kỹ thuật miễn dịch trong phân tích y sinh học.

Đề án nghiên cứu

Môn học này cho phép học sinh tham gia trong một đề án nghiên cứu và đưa ra đánh giá  về các tài liệu có liên quan và những phát hiện của bản thân bằng văn nói và bằng văn bản. Công việc thí nghiệm và / hoặc làm việc trên máy tính sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực tế phù hợp. Và học tập trên lớp  cùng với nghiên cứa độc lập sẽ tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện đề án và đánh giá tài liệu. Việc  đánh giá kết quả sẽ dưới dạng thuyết trình, nhận xét của giảng viên hướng dẫn và đề án cuối kỳ.

Công nghệ sinh học thực vật

Công nghệ sinh học thực vật là một trong những lĩnh vực luôn thay đổi nhanh chóngb và hấp dẫn nhất của khoa học sinh học trong thời đại hiện nay . Ngoài ra, nó đề cập đến một số trong những vấn đề tranh luận sôi nổi nhất trên toàn thế giới: Các cây trồng GM là gì, và công nghệ đằng sau đó là gì? Trong phần này, các công nghệ phức tạp thường xuyên cho phép các gen từ sinh vật khác nhau được thể hiện trong các loại thực vật sẽ được khám phá, cùng với tiềm năng về các loại cây GM biến đổi gen từ đó cung cấp các giải pháp cho các vấn đề hiện tại.

Đạo đức sinh học


Đồng hành với tiến bộ khoa học và công nghệ luôn là các tình huống khó xử về đạo đức và thường không lường trước được cũng như các vấn đề liên quan.

Môn học này sẽ nâng cao nhận thức của học sinh về một loạt các tình huống khó xử về đạo đức và các vấn đề xuất phát từ tác động của khoa học và công nghệ đối với xã hội . Môn học này cho thấy các phương pháp đạo đức có thể được sử dụng để thực hiện hoặc bảo vệ các quyết định hoặc kiến nghị mang tính  đạo đức.

Các chủ đề trong công nghệ sinh học


Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về những phát triển hiện nay trong công nghệ sinh học. Trong phạm vi của công nghệ sinh học các học viên sẽ được khuyến khích để xác định hai chủ đề đặc biệt quan tâm để nghiên cứu chuyên sâu.

Các chủ đề được đề cập trong các bài giảng trên lớp sẽ phản ánh các lĩnh vực mới hoặc những phát triển trong lĩnh vực cụ thể của công nghệ sinh học.

Công nghệ sinh học động vật


Nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học động vật  luôn luôn không ngừng đổi mới và  đưa đến  phạm vi  gia tằng các ứng dụng mới thú vị và quan trọng .

Chủ đề cốt lõi sẽ bao gồm lý thuyết và thực hành nuôi cấy tế bào và kỹ thuật DNA tái tổ hợp và một loạt các ứng dụng sẽ được rút ra từ tài liệu hiện hành để phản ánh tiến bộ gần đây trong nghiên cứu được quan tâm rộng rãi và / hoặc quan trọng, ví dụ như việc sử dụng và ứng dụng chuyển gen/ động vật nhân bản, giải quyết vấn đề.

Ứng dụng sinh học


Tin sinh học đã được coi là công cụ trong sự thành công của dự án bộ gen của con người, và các dự án bộ gen khác .

Số lượng lớn các dữ liệu trình tự được tạo ra đòi hỏi phải có một số công cụ trên máy tính để quản lý và phân tích thông tin theo các hệ cơ sở dữ liệu khác nhau . Các công việc này có thể được  kiểm nghiệm để so sánh các chuỗi chưa biết và đã biết, chuỗi biến đổi với chuỗi bình thường và dự đoán về cấu trúc và chức năng protein trong chuỗi mã hóa mới. Môn học mang đến sự thú vị cho các sinh viên có nhu cầu được hiểu biết sâu về các thủ tục tin sinh học.

Chủ đề đặc biệt trong nghiên cứu y sinh học

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan chi tiết về một số lĩnh vực chính của việc nghiên cứu đương đại kết hợp với khoa học y sinh và công nghệ sinh học . Như vậy môn học sẽ giúp sinh viên hiểu thêm các tác nhân gây bệnh và bệnh sinh của các loại bệnh quan trọng đối với sức khỏe con người. Môn học cũng sẽ yêu cầu sinh viên xem xét bức chân dung của  môn khoa học y sinh bằng phương tiện phổ biến.

Bấm vào đây để tải về hồ sơ của các giảng viên.
 

 

Cấu trúc và thời gian

Chương trình toàn thời gian (Chỉ dành cho sinh viên quốc tế)

 • Phương thức đào tạo: Toàn thời gian, chương trình bán thời gian
 • Tổng số Thời gian: 3 năm
 • trúc khóa học: 3 kỳ mỗi năm học / 3 đến 4 môn mỗi kỳ
 

Ngày khai giảng


Kỳ khai giảng năm 2013

 

Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
: :3 năm toàn thời gian Tháng 4 năm 2013 Tháng 4 năm 2016
  Tháng 11 năm 2013 Tháng 11 năm 2016

 

Phí:
 

: : Phí nhập học       S$321.00

: : Học phí            S$39,590.00

* Tất cả các phí được niêm yết bao gồm thuế GST.
* Các chi phí khác chưa bao gồm.

 

Yêu cầu đầu vào

Sinh viên quan tâm muốn nhập học chương trình này phải có một hoặc nhiều hơn các bằng cấp sau đây hoặc có các băng cấp quốc tế tương đương được công nhận:

 • Chứng chỉ Đại cương về khoa học y sinh (FCBS);
 • Chứng chỉ GCE 'A', ưu tiên hơn với nhóm các môn học dòng khoa học (điểm BBC, với B cho môn Sinh học)

Nhập học các bậc cao hơn hoặc được miến giảm các môn học có thể được trao cho các sinh viên nắm giữ các tiêu chuẩn sau

 • Bằng Cao đẳng công nghệ sinh học, công nghệ y tế hoặc khoa học y sinh

Trình độ tương đương khác có thể được xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Những người không phù hợp với những tiêu chuẩn nhập học nêu trên vẫn khuyến khích nộp bảng điểm học tập của mình để trường xem xét.

Hồ sơ visa sinh viên

Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải nộp hồ sơ xin visa sinh viên nếu muốn học toàn thời gian tại Singapore. Hãy click chuột vào đây để biết thêm thông tin vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | 36 months
Bằng cấp | Cử nhân
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  

Class Intake for 2013
For full-time programme
Nov

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of