MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Thạc sĩ Khoa học về Tài chính (Cấp bằng bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

Các mục tiêu của chương trình Tài chính MSc tại GGSB là:

 • Cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp trẻ hoặc kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới một khối kiến thức nâng cao về tài chính dựa trên các tri thức phát triển mới nhất về lý thuyết và thực hành tài chính nhìn từ quan điểm quốc tế.
 • Chuẩn bị họ cho sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính hoặc nắm giữ các vị trí tài chính doanh nghiệp trong công ty quốc tế ở cấp độ quản lý.
 • Cung cấp cho cộng đồng kinh doanh các chuyên viên có năng lực cao trong lĩnh vực quản lý tài chính, với vốn hiểu biết công nghệ vững chắc, nắm rõ tác động chiến lược của các quyết định tài chính và có các kỹ thuật giao tiếp cá nhân cần thiết để quản lý trong một môi trường toàn cầu.

Tại sao lại chọn Trường cao học Kinh tế Grenoble?

 • MSs ở Pháp xếp hạng 7 trong danh sách chương trình Thạc sĩ Tài chính chưa có kinh nghiệm tốt nhất trên thế giới theo tờ Financial Times vào 24/06/2013. Xếp hạng 4 về Kinh nghiệm Khóa học Quốc tế và hạng 2 về Sự linh hoạt Quốc tế.
 • Xếp hạng 21 theo Bảng Xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu của Financial Times năm 2012.
 • Grenoble Ecole de Management là một trong số ít các trường kinh tế (1% trên cả thế giới) sở hữu ba chứng nhận khiến trường nổi bật trong số các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu: EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu), AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh) và AMBA (Hiệp hội MBA).
 • Là một trường liên kết và thành viên của mạng lưới Kinh tế học vi mô Cạnh tranh (MOC) Harvard Business School’s Michael E. Porter.
 • Tiên phong trong lĩnh vực quản lý công nghệ và quản lý đa văn hóa.
 • Cân bằng giữa học hỏi lý thuyết và quản lý thực hành.
 • Một Trường kinh doanh quốc tế thực thụ nằm ở trung tâm của dãy Alps ở Pháp.

Phương pháp Đánh giá

Mỗi khóa học được đánh giá bằng bài tập viết và thi.

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành tốt chương trình sẽ được trao bằng Thạc sĩ Khoa học Tài chính danh giá được cấp bằng trực tiếp bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble.
 

Về Trường đại học

20 năm kinh nghiệm của Grenoble Ecole de Management trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ đã giúp trường trở thành một trung tâm xuất sắc được công nhận trên toàn cầu. Đóng vai trò là nền tảng cho mọi sáng kiến, trường kết nối và ảnh hưởng tới các hoạt động và hành động của tổ chức: các chương trình, tọa đàm kinh tế, doanh nghiệp, hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, môi trường công nghệ và giáo dục học.

Grenoble Ecole de Management là một trong số ít các trường kinh tế (1% trên cả thế giới) sở hữu ba chứng nhận khiến trường nổi bật trong số các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu: AACSB, EQUIS và AMBA. Xếp hạng 5 theo bảng xếp hạng Chương trình Thạc sĩ Toàn cầu của Financial Times 2010, xếp hạng 2 ở hạng mục “Tính di động quốc tế”; hạng 4 ở hạng mục “Trải nghiệm Khóa học Quốc tế” và hạng 10 ở hạng mục “Sự nghiệp”. Xếp hạng 21 theo Bảng Xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu của Financial Times năm 2012.

 

 

 

 

Trường đại học Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp

     Nằm ở trung tâm khu vực kinh tế "Europole" và gần Trung tâm Thương mại Thế giới, Trường cao học Kinh tế Grenoble, trường quốc tế Grenoble Ecole de Management, là một đối tác chính trong các mối quan hệ ở Châu Âu và quốc tế. Được thành lập vào năm 1984, Grenoble Ecole de Management là một trong những Trường Quản lý tốt nhất của Châu Âu.

Grenoble Ecole de Management giới thiệu 20 chương trình khác nhau (gồm có thạc sĩ về kinh doanh quốc tế) kết hợp giữa các khái niệm Quản lý, Công nghệ và Đổi mới và được giảng dạy cả ở Pháp và ở khu đại học quốc tế của Trường.


Ba chứng nhận đánh giá sự khác biệt giữa các trường kinh tế tốt nhất trên thế giới. Grenoble Ecole de Management là một trong số ít có cả ba chứng nhận này:

 • AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh)
 • EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu) 
 • AMBA (Hiệp hội MBA)

Các đánh giá độc lập này đảm bảo rằng nội dung và chất lượng của các chương trình thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa học được không ngừng cải thiện, cập nhật và điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường. Hướng dẫn viên là những người có năng lực phù hợp. Bằng cấp trao cho sinh viên bởi Grenoble Ecole de Management được công nhận trên toàn thế giới.

20 năm kinh nghiệm của Grenoble Ecole de Management trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ đã giúp trường trở thành một trung tâm xuất sắc được công nhận trên toàn cầu. Đóng vai trò là nền tảng cho mọi sáng kiến, trường kết nối và ảnh hưởng tới các hoạt động và hành động của tổ chức: các chương trình, tọa đàm kinh tế, doanh nghiệp, hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, môi trường công nghệ và giáo dục học.

 

 

Chương trình Giảng dạy# 

Chương trình bao gồm bốn giai đoạn, tiếp đó là Trò chơi Nghiêm túc và một dự án cuối khóa:

Đại cương về Tài chính

 • Tài chính Doanh nghiệp và Quyết định Đầu tư
 • Kế toán và Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Kinh tế học Tài chính
 • Phương pháp Tài chính Định lượng

Làm chủ Quản trị Tài chính

 • Sáp nhập và Mua lại và Định giá Công ty
 • Hệ thống Kiểm soát Quản lý
 • Quản lý Tài chính Quốc tế
 • Đạo đức, Chuẩn mực Nghề nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp
 • Kiểm toán và Quản lý Rủi ro

Tài chính Nâng cao

 • Đầu tư Thu nhập Cố định
 • Công cụ Phái sinh
 • Quản lý Tài sản
 • Phân tích Báo cáo Tài chính Nâng cao
 • Tái cấu trúc Tài chính, LBO và Vốn Mạo hiểm

Tự chọn

 • Tài chính Doanh nghiệp (Khuôn viên ở Singapore):
  Quản lý Tiền mặt và Quan hệ Ngân hàng
  Kiểm soát Hiệu quả Chiến lược

Khóa Ưu tú

 • Trò chơi Nghiêm túc
 • Phương pháp luận Nghiên cứu và Hội thảo Dự án

Dự án Quản lý

#GGSB bảo lưu quyền được thay đổi cấu trúc và chương trình giảng dạy

 

Mô tả Mô-đun

 
Năm 1

Giai đoạn 1: Đại cương về Tài chính
Giai đoạn đầu tiên của chương trình sẽ đề cập tới kiến thức và các công cụ cơ bản mà chuyên gia tài chính cần có:
kinh tế học, các phương pháp định lượng, kế toán, phân tích báo cáo tài chính, các nguyên lý cơ bản của tài chính doanh nghiệp và quyết định đầu tư.
 
Mô-đun: Kế toán & Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Vai trò và các nguyên lý cơ bản của kế toán tài chính
 • Tổng quan về các tiêu chuẩn kế toán quốc tế
 • Nghiên cứu bốn loại báo cáo tài chính
 • Phân tích tài chính : các chỉ số chính, đánh giá hiệu quả về
 • Khả năng sinh lời, cấu trúc vốn, hiệu suất và tính thanh khoản
 
Mô-đun: Các Phương pháp Tài chính Định lượng
 • Giới thiệu về thống kê mô tả và xác suất
 • Lấy mẫu và ước lượng
 • Suy diễn thống kê và kiểm định giả thiết
 • Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính
 • Hồi quy đa biến
 • Phân tích chuỗi thời gian
 
Mô-đun: Tài chính Doanh nghiệp và Quyết định Đầu tư
 • Chu kỳ tài chính của hãng
 • Chiết khấu & lãi ghép
 • NPV
 • Quyết định đầu tư: tính toán dòng tiền và các tiêu chí (NPV, IRR...)
 • Đầu tư trong điều kiện không chắc chắn: phân tích hòa vốn, phân tích độ nhạy, các kịch bản, cây quyết định và các lựa chọn thực.
 • Bản chất và các loại vốn và nợ
 • Chi phí vốn : Gordon Shapiro, CAPM
 • Chi phí nợ (khoản vay, trái phiếu, cho vay)
 • WACC
 • Quyết định tài chính
 • Tác động của cấu trúc tài chính lên giá trị của hãng, chính sách cổ tức
 
Mô-đun: Kinh tế học Tài chính
 • Tương tác cung cầu
 • Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô
 • Tổ chức thị trường ngoại hối
 • Ý nghĩa của toàn cầu hóa đối với các thị trường tài chính
 • Lý thuyết chu kỳ kinh doanh, tác động của chu kỳ tín dụng
 • Tổ chức và kết quả của Liên minh Tiền tệ Châu Âu
 
 
Giai đoạn 2: Làm chủ Quản trị Tài chính
Dựa trên các nguyên lý cơ bản được dạy trong giai đoạn, giai đoạn 2 đề cập tới các nội dung tài chính doanh nghiệp nâng cao (định giá công ty, sáp nhập & mua lại, quản lý tài chính quốc tế) cũng như các lĩnh vực và công cụ có liên quan thiết yếu đối với nhà quản lý tài chính (hệ thống kiểm soát tài chính, đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kiểm toán và quản lý rủi ro).
 
Mô-đun: Sắp nhập & Mua lại và Định giá Công ty
 • Các kỹ thuật định giá công ty và hạn chế của chúng: phương pháp giá trị sổ sách, đa phương pháp (các công ty và giao dịch có thể so sánh), dòng tiền chiết khấu.
 • Định giá cổ phần ưu đãi và trái phiếu chuyển nhượng được.
 • M&A: quy định, kỳ vọng lợi ích và rủi ro, quá trình thôn tính, các tỷ lệ trao đổi.
 
Mô-đun: Quản lý Tài chính Quốc tế
 • Môi trường quốc tế và các thị trường ngoại hối.
 • Thị trường vốn quốc tế.
 • Rủi ro ngoại hối.
 • Quản lý rủi ro giao dịch.
 • Đầu tư quốc tế.
 • Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro.
 
Mô-đun: Đạo đức, Chuẩn mực Nghề nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp
 • Phân biệt giữa điều có thể chấp nhận được về mặt pháp lý và đúng về mặt đạo đức.
 • Quy tắc ứng sử chuyên nghiệp trong khu vực tài chính.
 • Nguồn gốc và hệ quả của mâu thuẫn lợi ích giữa nhà quản lý, cổ đông và các bên hữu quan khác.
 • Thực hành chuyên nghiệp khuyến cáo trong quản trị doanh nghiệp.
 • Các vấn đề chính trong quản trị doanh nghiệp: vai trò và tổ chức ủy ban, thù lao quản lý, tính minh bạch...
 
Mô-đun: Hệ thống Kiểm soát Quản lý
 • Tính toán và phân tích chi phí.
 • Lập ngân sách và quá trình hoạch định
 • Báo cáo nội bộ và thẻ điểm cân bằng.
 • Đo lường hiệu quả thực hiện.
 
Mô-đun: Kiểm toán và Quản lý Rủi ro
 • Quá trình và công cụ kiểm toán
 • Hệ thống quản lý rủi ro (bao gồm phát hiện gian lận) trong các công ty và ngân hàng
 • Kiểm soát công việc nội bộ
 
 
Giai đoạn 3: Tài chính Nâng cao
Giai đoạn 3 đề cập tới các sản phẩm tài chính của thị trường (Đầu tư Thu nhập Cố định và Công cụ Phái sinh) và chiến lược (Quản lý Tài sản) cũng như các thương vụ tài chính doanh nghiệp phức tạp (IPO, LBO, Vốn Mạo hiểm) và phân tích tài chính nâng cao..
 
Mô-đun: Phân tích Báo cáo Tài chính Nâng cao
Phân tích tác động của báo cáo tài chính:
 • Thuế trả sau
 • Trợ cấp cho nhân viên (kế hoạch hưu trí, quyền chọn cổ phần)
 • Kết hợp doanh nghiệp
 • Cho thuê và nợ ngoài bảng cân đối kế toán
 
Mô-đun: Đầu tư Thu nhập Cố định
 • Chứng khoán nợ, khu vực trái phiếu toàn cầu, rủi ro đi kèm với việc đầu tư vào trái phiếu
 • Định giá chứng khoán nợ
 • Khoảng lợi tức, thước đo lợi tức, tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn
 • Cơ cấu kỳ hạn và tính biến động của lãi suất
 • Các chiến lược quản lý danh mục nợ
 
Mô-đun: Công cụ Phái sinh
 • Thị trường và các công cụ phái sinh
 • Thị trường và các công cụ kỳ hạn
 • Hợp đồng tương lai
 • Hợp đồng quyền chọn
 • Hợp đồng hoán đổi
 
Mô-đun: Quản lý Tài sản
 • Các quyết định quản lý danh mục
 • Các chiến lược quản trị quỹ phòng ngừa rủi ro
 • Quản lý rủi ro của một danh mục
 • Đo lường hiệu quả thực hiện
 
Mô-đun: Tài chính Tài chính, LBO và Vốn Mạo hiểm
 • Vốn tư nhân và IPO: các nguyên tắc và cơ sở hợp lý, thị trường, đo lường hiệu quả thực hiện
 • Vốn mạo hiểm: đánh giá rủi ro, huy động vốn giai đoạn, định giá, kỹ nghệ tài chính thực hành, chiến lược thoát
 
Giai đoạn 4: Tự chọn
 
Mô-đun: Tự chọn Tài chính Doanh nghiệp (Khuôn viên ở Singapore)
 
Môn tự chọn tài chính doanh nghiệp sẽ chuẩn bị cho các sinh viên vào các vị trí tài chính trong doanh nghiệp bằng cách tập trung vào các hệ thống quản lý tiền mặt và quản lý hiệu quả thực hiện.
 
Mô-đun Phụ: Kiểm soát Hiệu quả Thực hiện Chiến lược
Các phương pháp và công cụ kiểm soát hiệu quả thực hiện chiến lược: Phương pháp chi phí mục tiêu, đổi mới kế toán quản trị chiến lược, định giá chuyển nhượng.

Mô-đun Phụ: Quản lý Tiền mặt & Quan hệ Ngân hàng
Các công cụ & kỹ thuật quản lý tiền mặt: vốn kinh doanh, dự báo dòng tiền, công cụ tài chính ngắn hạn.
 
 
Giai đoạn 5: Khóa Ưu tú
 
Trò chơi Nghiêm túc
Trò chơi nghiêm túc cho các sinh viên có cơ hội được kết hợp cùng nhau các nội dung của chương trình. Họ sẽ phải quản lý một công ty ảo, ra quyết định liên quan tới chiến lược và tài chính, sử dụng các kỹ năng và hiểu biết của mình để giải quyết các vấn đề và đề xuất giải pháp thành các nhóm nhỏ, sử dụng trò chơi mô phỏng trên máy tính.

Mục tiêu của mô-đun đó là nhằm cải thiện (và kiểm tra) khả năng của sinh viên trong các lĩnh vực sau:
 • Phân tích đánh giá các khía cạnh chiến lược và công nghệ chính của việc quản lý một công ty
 • Làm việc trong một nhóm đa văn hóa dưới ràng buộc về thời gian
 • Cải thiện sự hợp tác, giao tiếp, đàm phán và kỹ năng lãnh đạo của mình.
 
Mô-đun: Phương pháp Nghiên cứu và Hội thảo Dự án

Bước đầu tiên của dự án nghiên cứu là nộp một đề xuất dự án mô tả các mục tiêu tổng quan của luận văn, câu hỏi nghiên cứu, tổng hợp sơ bộ về bối cảnh nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu, và mô tả quá trình nghiên cứu được xem xét. Đề xuất dự án phải được nộp không muộn hơn 12 tháng sau khi bắt đầu chương trình được phê duyệt, và được chấm điểm bởi người hướng dẫn được sinh viên chọn từ danh sách hướng dẫn mà GGSB đưa ra (người hướng dẫn phải là giảng viên của GGSB và có đủ năng lực về tài chính). Khi lập Đề xuất Dự án của mình, sinh viên phải tuân thủ Phương pháp luận Nghiên cứu và Hội thảo Dự án được thiết kế nhằm giúp họ trong quá trình nghiên cứu của mình.

Năm 2
 
Dự án Quản lý
 
Vào cuối phần giảng dạy của chương trình, mỗi sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành một bài luận tốt nghiệp (Dự án Quản lý) dài xấp xỉ 20.000 từ, đề cập đến câu hỏi nghiên cứu về tài chính và bao gồm một số công trình nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn từ GGSB. Năm hai của chương trình dành cho dự án quản lý của họ. Hai năm sau khi chương trình bắt đầu, sinh viên phải nộp Dự án Quản lý của mình lên người hướng dẫn để đánh giá không muộn hơn 21 tháng sau khi bắt đầu chương trình.

Để hoàn thành tốt Dự án Quản lý, bạn phải đề cập tới một câu hỏi nghiên cứu cụ thể hoặc một khoảng trống về tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Vấn đề này nên hướng tới doanh nghiệp và liên quan tới các mục tiêu chương trình của bạn. Sinh viên có thể chọn viết Dự án Quản lý của mình về một chủ đề có cơ sở từ kinh nghiệm thực tập của họ. Sinh viên được khuyến khích chọn một chủ đề liên quan tới sự nghiệp tương lai của mình. Dự án có thể được thực hiện song song với quá trình làm việc toàn thời gian hoặc thực tập.
 

 

Cấu trúc và Thời lượng

Tài chính MSc là một chương trình hai năm và yêu cầu tham gia toàn thời gian trong một năm học cho dự án khóa học. Năm hai được dành riêng cho dự án quản lý tài chính và có thể được thực hiện song song với quá trình làm việc toàn thời gian hoặc thực tập. Chương trình bao gồm bốn giai đoạn, tiếp đó là khóa ưu tú và một dự án cuối khóa. Xấp xỉ 75% số mô-đun sẽ được dạy bởi giảng viên của GGSB và 25% sẽ được dạy bởi các giảng viên được cho phép trong nước, những người đã được tuyển chọn qua một quá trình nghiêm ngặt. Mô-đun phương pháp luận nghiên cứu và hội thảo dự án sẽ được dạy bởi giảng viên của GGSB.

Tiến độ cho từng mô-đun được cấu trúc cẩn thận nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia từng môn một cách hiệu quả hơn và năng suất hơn.

 

Ngày Bắt Đầu

Nhập học cho năm 2013

Khóa học Ngày Bắt Đầu Ngày Hoàn thành
Chương trình Chính quy 24 tháng Tháng 10/2013 Tháng 9/2015
 

Phí:

: : Phí Đăng ký                S$137.00 (MDIS)
                                           EUR95.00 (GGSB TOPAPPLY website)
 
: : Học phí                         S$40,660.00
 
* Tất cả phí được thông báo đều gồm thuế GST.
* Không gồm phí ngoài học phí.
 
 

Yêu cầu đầu vào

ICác thí sinh quan tâm phải có:

 • Bằng Cử nhân được công nhận trong bất kỳ chuyên ngành nào
 • Không bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc
 • Ứng viên từ mọi nền tảng (học viện và văn hóa) đều được chào đón tới đăng ký.
 • Các chứng nhận tương đương khác có thể được xem xét trong trường hợp cụ thể

Thí sinh cũng phải cung cấp hai thư giới thiệu, một thư từ học viện và một thư từ chuyên gia. Các mẫu liên quan được cung cấp khi có yêu cầu.

Yêu cầu khác

Tất cả thí sinh đều phải chứng minh khả năng thành thạo về ngôn ngữ tiếng Anh.

HOẶC

Chứng nhận tiếng Anh được công nhận - IELTS (International English Language Testing System) tối thiểu 6.5 với điểm tối thiểu là 6 cho bài kiểm tra viết

HOẶC

TOEFL (Test of English as a Foreigh Language) tối thiểu 240 điểm (làm trên máy tính) hoặc 587 điểm (làm trên giấy) hoặc 94 điểm (làm qua internet) với điểm tối thiểu 21 cho bài kiểm tra viết

Thí sinh không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh sẽ cần hoàn thành Chương trình cấp Giấy chứng nhận Chuyên môn về tiếng Anh (PCIE) và đạt điểm tương đương IELTS 6.5.

 

Thủ tục Đăng ký

Tất cả đơn đăng ký phải được nộp bốn tuần trước ngày bắt đầu.

Các thí sinh quan tâm đăng ký trực tuyến qua trang web của Trường cao học Kinh tế Grenoble http://ggsb.topapply.com. Vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau ở dạng điện tử:

 • Giấy chứng nhận và bảng điểm học tập
 • Sơ yếu Lý lịch / Tóm tắt Bản thân
 • Ảnh (màu, JPEG, 150 x 150 pixels)
 • Bản sao bảng điểm TOEFL, TOEIC hoặc IELTS (áp dụng cho bằng không viết bằng tiếng Anh)
 • Thư Động lực
 • Thông tin liên hệ của 2 người giới thiệu
 • Phí Đăng ký cho GGSB TOPAPPLY (phí không hoàn lại là 95 EUR, thanh toán qua thẻ tín dụng)

Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thí sinh phải nộp tới MDIS:

 • Đơn Đăng ký MDIS
 • 4 ảnh cỡ hộ chiếu gần đây của thí sinh. (trên nền trắng)
 • 1 bản sao Mẫu điện tử 16 của Cục Di trú Singapore (ICA)
 • Bản photo các trang hộ chiếu của thí sinh có thông tin chi tiết và thông hành của mình, ngày có hiệu lực của giấy tờ thông hành (Ít nhất 1 năm)
 • Bản photo Giấy khai/Bản khai sinh của thí sinh
 • Bản photo bản sao Công chứng/Chứng nhận các Kết quả/Chứng chỉ Học tập và Bảng điểm (kèm kết quả chi tiết)
 • Bản photo thẻ sinh viên (Đối với các thí sinh được chuyển từ các trường khác tại Singapore) hoặc Thông báo Hủy Thẻ Sinh viên, thẻ Thăm quan và Mẫu khai Nhập cảnh.
 • Cần trình bằng chứng Học Trình độ Trung cấp Tiếng Anh/Kiểm tra Trình độ Lần đầu/IELTS/TOEFT
 • Thư của thí sinh bày tỏ nguyện vọng được học tập tại MDIS (kế hoạch học tập/tiểu luận về mục đích học tập và nghề nghiệp) cho chương trình Thạc sĩ

* Cần có các bản dịch tiếng Anh công chứng nếu tài liệu bằng các thứ tiếng khác.

Để hỏi thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 6278 8000 hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ ib@mdis.edu.sg.
 
MDIS cho phép sinh viên trả phí khóa học của mình thành nhiều đợt. Phí hành chính S$107,00 (gồm GST) sẽ được tính cho mỗi đợt nộp học phí muộn. Phí phải trả sau khi xác nhận và chấp nhận địa điểm trong chương trình trước khi bắt đầu chương trình. Bạn có thể nộp phí bằng tiền mặt, NETS, VISA, MasterCard, AMEX hoặc séc hoặc thông qua chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi. Nếu thanh toán bằng séc, vui lòng ghi rõ thông tin về chương trình áp dụng ở mặt sau của séc, nói rõ thông tin cá nhân và tên công ty của bạn. Trừ khi được quy định khác, tất cả phí đều bao gồm GST.

Vui lòng lưu ý rằng theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân, tất cả sinh viên sẽ phải ký vào một hợp đồng Chương trình Bảo vệ Phí với MDIS.
 
 

Xin visa sinh viên

Các sinh viên quốc tế cần xin visa sinh viên nếu muốn học chính quy tại Singapore. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT

 

Thời gian học | 24 months
Bằng cấp | BẬC THẠC SỸ
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  
 
Class Intake for 2013

Full Time Programme
October

CONTACT DETAILS  
 
MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111
FAX [65] 6796 7788

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of