MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Cấp bằng bởi Đại học Bangor, Anh quốc)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Thông tin về trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.

Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Mục tiêu của khoá học

Trường Kinh doanh Bangor đặt mục tiêu xây dựng chuyên môn lâu dài trong lĩnh vực đào tạo sau đại học về Tài chính ngân hàng qua việc cung cấp khoá học 1 năm MBA chuyên về Tài chính ngân hàng qua đó nhắm đến việc phát triển cho các học viên các kỹ năng quản lý và kiến thức học thuật trong các lĩnh vực chuyên ngành này. Một mục tiêu quan trọng là cung cấp khả năng phân tích tương ứng giúp các học viên thích nghi với sự phát triển của ngành, các kỹ năng quản lý, tư duy chiến lược cập nhật nhất trong ngành dịch vụ tài chính.

Khoá học MBA Tài chính ngân hàng cung cấp khung khả năng phân tích mạch lạc cho việc nghiên cứu  sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng tài chính từ góc độ quản lý. Sự nhấn mạnh trong suốt chương trình là về việc áp dụng những phát triển mang tính chiến lược, quản lý, tài chính làm ảnh hưởng đến việc ra quyết dịnh thực tế trong ngành tài chính toàn cầu.

Chúng tôi nhận ra rằng một sự hiểu biết thấu đáo về sự phát triển gần đây của các ngân hàng, chiến lược công ty tài chính, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thị trường tài chính quốc tế, chiến lược tiếp thị và đánh giá hiệu quả là yêu cầu thiết yếu cho tất cả những người tham gia vào các hoạt động của ngành tài chính.

Phương pháp đánh giá

Kiến thức và hiểu biết về các môn học của các sinh viên được đánh giá qua các bài thi hoặc các bài luận.

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính ngân hàng cấp trực tiếp bởi Đại học Bangor

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Mô tả môn học

Tổ chức và Con người (15 tín chỉ)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh phải có khả năng:

 • Đánh giá được lý thuyết và thực hành tổ chức và quản lý
 • Liên kết  lý thuyết quản lý với kinh nghiệm cá nhân trong một môi trường làm việc;
 • Phân biệt giữa các loại hình cơ cấu của tổ chức, văn hóa và thiết kế công việc;
 • Đánh giá cao những khía cạnh nguồn lực trong việc quản lý và lãnh đạo con người.
 • Đánh giá quy trình quản lý trong việc quản lý một môi trường phức hợp toàn cầu và không ngừng thay đổi.

Chiến lược marketing (15 tín chỉ)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh  sẽ có khả năng:

 • Hiểu biết cơ bản và có kiến thức về các khái niệm marketing;
 • Ứng dụng rộng rãi và có các điều chỉnh cần thiết về marketing
 • Phân tích các tình huống cụ thể và đề xuất các chiến lược marketing phù hợp;
 • Đánh giá những thách thức của việc thực hiện chiến lược hiệu quả.

Quản trị chiến lược quốc tế (15 tín chỉ)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Sử dụng các thuật ngữ quản trị chiến lược trong bối cảnh tổ chức;
 • Phân biệt giữa và hiểu được mối quan hệ của quản trị chiến lược và hoạt động;
 • Xem chiến lược là một quá trình quản lý liên tục và hiểu biết được sự nguy hiểm của trôi dạt;
 • Xác định và trích dẫn các học thuyết và các khái niệm;
 • Hiểu được sự năng động của việc ra quyết định chiến lược và triển khai thực hiện và ý nghĩa của văn hóa và thay đổi văn hóa.

Nghiên cứu quản lý (15 tín chỉ)

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Thể hiện nhận thức về lịch sử phát triển của cả hai phương pháp định lượng và định tính để nghiên cứu trong quản lý;
 • Giải thích cách vị trí triết học của một nhà nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu;
 • Đánh giá sự thay đổi theo hướng nghiên cứu định tính và diễn giải trong quản lý;
 • So sánh tương phản và đánh giá các thiết kế và chiến lược nghiên cứu thay thế 
 • Thể hiện khả năng sử dụng các phương pháp thích hợp nhất để phân tích việc kinh doanh hay chương trình nghiên cứu kinh doanh cụ thể.

Quản lý tài chính ngân hàng (15 tín chỉ)

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Đánh giá nguồn gốc, bối cảnh chiến lược và chức năng quản lý của việc quản lý tài chính thực tế trong ngân hàng và các công ty dịch vụ tài chính tương tự;
 • Hiểu cách quản lý tài chính ngân hàng đóng góp cho việc đạt mục tiêu liên quan và chiến lược của ngân hàng
 • Áp dụng các kỹ năng và năng lực thực tế cần thiết cho quản lý tài chính cấp cao trong ngành ngân hàng;
 • Hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân hàng;
 • Xây dựng một khung phân tích phù hợp từ tài sản gốc quản lý tài chính ngân hàng đến khả năng giải quyết những vấn đề đương đại và mới.

Ngân hàng Quốc tế (15 tín chỉ)

Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Giải thích lý do tại sao các ngân hàng hoạt động xuyên biên giới quốc gia, bản chất của sự hiện diện của họ trong thị trường ngân hàng nước ngoài, và xác định các đặc điểm của trung tâm tài chính quốc tế;
 • Hiểu biết về sự phát triển của thị trường ngân hàng quốc tế và xác định nơi mà đạt được hiệu quả
 • Thảo luận các vấn đề liên quan, và các phương pháp được sử dụng bởi các ngân hàng cho vay đối với các công ty đa quốc gia bao gồm cả cho vay vốn và đo lường và giám sát rủi ro tín dụng quốc tế;
 • Đánh giá nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế lớn và thẩm định các phản ứng chính sách của các tổ chức tài chính đa phương;
 • Hiểu các vấn đề liên quan đến các quy định và sự giám sát của các ngân hàng quốc tế.

Quản lý chiến lược các tổ chức tài chính (15 tín chỉ)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Đánh giá cơ sở pháp lý của các ngân hàng và hoạt động ngân hàng;
 • Phân tích các yếu tố quyết định quan trọng của hoạt động ngân hàng và hiệu quả;
 • Thể hiện nhận thức về các khía cạnh năng động trong kinh doanh ngân hàng, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng và sự đổi mới của ngân hàng.
 • Đánh giá bằng chứng lý thuyết và thực nghiệm về các yếu tố quyết định chủ yếu của hành vi và hoạt động ngân hàng

Quản lý tài chính quốc tế (15 tín chỉ)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Đánh giá tác động của lãi suất và tỷ lệ lạm phát trên tỷ giá hối đoái và tính hữu ích của các mối quan hệ cân bằng;
 • Đánh giá giao dịch và tiếp xúc tiền tệ kinh tế  và việc quản lý thông qua việc sử dụng yếu tố bên ngoài (các dẫn xuất và thị trường tiền tệ) và các kỹ thuật nội bộ;
 • Đánh giá tác động của toàn cầu hóa của thị trường tài chính cho việc quản lý tài chính của các công ty đa quốc gia;
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự đánh giá và thực hiện các dự án đầu tư quốc tế;
 • Đánh giá tác động của các vấn đề thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia, và chứng minh  kỹ thuật nội bộ được sử dụng như thế nào để  định vị lợi nhuận  và quản lý thanh khoản và rủi ro.

Các dự án kinh doanh ứng dụng (60 tín chỉ)

Học sinh sẽ phải làm bốn dự án kinh doanh ứng dụng được liệt kê dưới đây

 • Kinh doanh điện tử và chuỗi giá trị;
 • Quản lý nguồn nhân lực;
 • Kinh doanh quốc tế;
 • Đầu tư và Ngân hàng tư nhân.

Khi hoàn thành môn học này, học sinh sẽ có khả năng:

 • Hiểu được tác động của thương mại điện tử đến các cá nhân, tổ chức, cộng đồng và quốc gia và tăng cường sự hiểu biết về các mô hình kinh doanh hiện có;
 • Coi trọng thương mại điện tử từ tất cả các yếu tố của chuỗi cung ứng và các vấn đề liên quan trong việc xây dựng một chiến lược thương mại điện tử;
 • Cung cấp kỹ năng phân tích tổng hợp trong việc quản lý con người, phát triển các kỹ năng khái quát, chiến lược và thực tiễn cần thiết cho các nhà quản lý trong bối cảnh tổ chức toàn cầu phức hợp
 • Thể hiện khả năng phân tích các điều kiện trong môi trường quốc tế mà  điều phối cán cân thương mại giữa các quốc gia và các vấn đề mà  các chính phủ và các công ty phải đối mặt
 • Mang đến sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của người tiêu dùng, người lao động và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE), các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các khu vực công;
 • Xây dựng một nhận thức quan trọng về đặc điểm kinh doanh đang thay đổi của các ngân hàng tư nhân, lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư ngành ngân hàng.

Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên trung bình là 1: 100 (trên lớp)

Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên trung bình là 1: 20 (phụ đạo)

Nhấn vào đây để tải về hồ sơ của các giảng viên.

 

Cấu trúc và thời gian

 

Chương trình toàn thời gian (Chỉ dành cho sinh viên quốc tế)

12 tháng 

 

Ngày khai giảng

 

Lịch khai giảng năm 2014

 
Khoá học Ngày bắt đầu Kết thúc
Chương trình
toàn thời gian
12 tháng
Tháng 6 2014 Tháng 6 2015
  Tháng 10 2014 Tháng 10 2015
 

Phí::

: : Phí đăng ký            S$321.00

: : Học phí                  S$ 22,470.00 

Phí đã bao gồm thuế GST.
Chưa bao gồm các chi phí khác.

 

Yêu cầu đầu vào

 
 • Có bằng cử nhân Danh dự hạng 2 lower trở lên hoặc
 • Bằng cấp và điểm tương đương của các trường nước ngoài
 
Yêu cầu tiếng Anh

IELTS 6.0 không có điểm thành phần nghe, nói, đọc, viết dưới 5.5

Yêu cầu về tuổi

Học viên phải đạt ít nhất 21 tuổi

 

 

Thủ tục nộp đơn

Sinh viên quốc tế sẽ cần nộp đơn xin visa sinh viên nếu muốn học toàn thời gian tại Singapore

Sinh viên cần nộp các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký nhập học MDIS
 • 4 ảnh cỡ hộ chiếu chụp trên nền trắng
 • Form xin visa sinh viên
 • Bản copy hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 1 năm)
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng bằng cấp và bảng điểm của bậc học cao nhất
 • Copy  visa sinh viên  (Nếu sinh viên chuyển từ trường khác sang) hoặc thông báo huỷ visa sinh viên, visa du lịch và form nhập cảnh
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh/ kết quả kiểm tra tiếng Anh lần 1/ Điểm IELTS./ Điểm TOEFL
 • Giấy báo trúng tuyển của trường đại học đối tác (nếu có)
 • The trình bày kế hoạch học tập (Cho các sinh viên học khoá Thạc sỹ)

*Hồ sơ cần được dịch có xác nhận nếu hồ sơ gốc không phải là bản tiếng Anh

Chi tiết xin liên hện 6278 8000 hoặc email: ib@mdis.edu.sg.

MDIS cho phép học sinh trả tiền học phí thành nhiều đợt. Một khoản phí hành chính của S $ 107,00 ( bao gồm thuế GST ) sẽ được áp dụng nếu sinh viên nộp học phí muộn. Học phí phải nộp khi xác nhận và chấp nhận  chương trình trước khi bắt đầu chương trình. Bạn có thể trả học phí bằng tiền mặt, NETS, VISA, MasterCard, AMEX hoặc bằng séc hoặc thông qua chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi. Bạn cũng có thể chuyền tiền bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng.

Trừ khi có quy định khác , tất cả các chi phí đã bao gồm GST .
Xin lưu ý rằng theo Đạo Luật Giáo dục Tư nhân , tất cả học sinh sẽ tham gia vào một hợp đồng Chương Trình Bảo Vệ Phí với MDIS .

 

Nộp đơn xin visa sinh viên

Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải nộp đơn xin visa sinh viên nếu anh / cô ấy muốn học toàn thời gian tại Singapore. Hãy click chuột vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT

 

Thời gian học | 12 tháng
Bằng cấp | BẬC THẠC SỸ
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  

Class Intakes for 2014 

Full and Part Time Programme
June and October
CONTACT DETAILS  

TEL [65] 6247 9111/6372 1000

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of