MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Cấp bằng bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

Mục tiêu cuối cùng của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế là chuẩn bị để sinh viên làm việc ở vị trí quản lý trong một môi trường quốc tế thay đổi không ngừng, nơi mà công nghệ tiên tiến và tình huống đa văn hóa ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của các công ty.

MIB là một chương trình quản trị kinh doanh toàn diện, chất lượng cao, tất cả nội dung đều được nghiên cứu từ cái nhìn quốc tế. Chương trình tập trung vào tri thức mà các nhà quản lý cần có trong các khu vực khác nhau để làm việc trong các công ty và môi trường quốc tế. MIB là một chương trình tổng hợp, bao gồm mọi môn học cốt lõi và sử dụng phương pháp chéo ngành để ứng dụng các lĩnh vực cốt lõi này trong khi vẫn đào tạo cho sinh viên khả năng chuyên môn quốc tế.

Tại sao lại chọn Trường cao học Kinh tế Grenoble?

 • Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (MIB) xếp thứ 13 theo Xếp hạng Chương trình Thạc sĩ Toàn cầu của Financial Times. Hạng 3 về hạng mục “Tính di động quốc tế”.
 • Xếp hạng 21 theo Bảng Xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu của Financial Times năm 2012.
 • Grenoble Ecole de Management là một trong số ít các trường kinh tế (1% trên cả thế giới) sở hữu ba chứng nhận khiến trường nổi bật trong số các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu: EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu), AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh) và AMBA (Hiệp hội MBA).
 • Là một trường liên kết và thành viên của mạng lưới Kinh tế học vi mô Cạnh tranh (MOC) Harvard Business School’s Michael E. Porter.
 • Tiên phong trong lĩnh vực quản lý công nghệ và quản lý đa văn hóa
 • Cân bằng giữa học hỏi lý thuyết và quản lý thực hành
 • Một Trường kinh doanh quốc tế thực thụ nằm ở trung tâm của dãy Alps ở Pháp

Phương pháp Đánh giá

Mỗi khóa học được đánh giá bằng bài tập viết và thi.

Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành tốt chương trình sẽ được trao bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế danh giá được cấp bằng trực tiếp bởi Trường cao học Kinh tế Grenoble.

Về Trường đại học

 
Một Trường Kinh doanh Quốc tế hàng đầu nằm ở trung tâm của dãy Alps ở Pháp
 
Trường cao học Kinh tế Grenoble là một trường kinh doanh quốc tế thuộc Grenoble Ecole de Management. Được thành lập vào năm 1984, Grenoble Ecole de Management là một trong những Trường Quản lý tốt nhất của Châu Âu. Có ba chứng nhận đánh giá phân biệt giữa các trường kinh tế tốt nhất trên thế giới. Grenoble Ecole de Management là một trong số ít có cả ba chứng nhận này:
 • AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh,
 • EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu),
 • AMBA (Hiệp hội MBA).
Đổi mới từ cốt lõi, Trường tập trung công tác giáo dục của mình vào Công nghệ, Đổi mới và Quản lý Giao Văn hóa, khám phá tác động của công nghệ thông tin và truyền thông lên quản lý.

Trường mang đến một sự tập trung vào tính đa dạng hóa quốc tế, đa văn hóa và chuyên ngành: nền tảng hoàn hảo để chú trọng vào giảng dạy về quản lý đan xen văn hóa.  Tất cả bài giảng đều bằng tiến hành. 

Ban giảng dạy và giảng viên thỉnh giảng truyền tải vô vàn kinh nghiệm giảng dạy và chuyên môn trong ngành ở tầm quốc tế. Chất lượng trao đổi giữa các chuyên gia đa dạng và giàu kinh nghiệm này mang đến vô vàn y tưởng và giải pháp vô giá cho các vấn đề kinh doanh.

 

Trường đại học Trường cao học Kinh tế Grenoble, Pháp

     Nằm ở trung tâm khu vực kinh tế "Europole" và gần Trung tâm Thương mại Thế giới, Trường cao học Kinh tế Grenoble, trường quốc tế Grenoble Ecole de Management, là một đối tác chính trong các mối quan hệ ở Châu Âu và quốc tế. Được thành lập vào năm 1984, Grenoble Ecole de Management là một trong những Trường Quản lý tốt nhất của Châu Âu.

Grenoble Ecole de Management giới thiệu 20 chương trình khác nhau (gồm có thạc sĩ về kinh doanh quốc tế) kết hợp giữa các khái niệm Quản lý, Công nghệ và Đổi mới và được giảng dạy cả ở Pháp và ở khu đại học quốc tế của Trường.


Ba chứng nhận đánh giá sự khác biệt giữa các trường kinh tế tốt nhất trên thế giới. Grenoble Ecole de Management là một trong số ít có cả ba chứng nhận này:

 • AACSB (Hiệp hội các trường cao đẳng cao cấp về kinh doanh)
 • EQUIS (Hệ thống đánh giá chất lượng trường học Châu Âu) 
 • AMBA (Hiệp hội MBA)

Các đánh giá độc lập này đảm bảo rằng nội dung và chất lượng của các chương trình thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế. Các khóa học được không ngừng cải thiện, cập nhật và điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường. Hướng dẫn viên là những người có năng lực phù hợp. Bằng cấp trao cho sinh viên bởi Grenoble Ecole de Management được công nhận trên toàn thế giới.

20 năm kinh nghiệm của Grenoble Ecole de Management trong lĩnh vực Quản lý Công nghệ đã giúp trường trở thành một trung tâm xuất sắc được công nhận trên toàn cầu. Đóng vai trò là nền tảng cho mọi sáng kiến, trường kết nối và ảnh hưởng tới các hoạt động và hành động của tổ chức: các chương trình, tọa đàm kinh tế, doanh nghiệp, hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, môi trường công nghệ và giáo dục học.

 

 

Chương trình Giảng dạy#

 

Kế toán

 • Kế toán Quốc tế và Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Lập ngân sách và Kiểm soát

Tài chính và Kinh tế học

 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Quản lý Rủi ro Tài chính Quốc tế
 • Kinh tế học vi mô về Tính cạnh tranh (Khóa học của Trường Kinh tế Harvard)

Chiến lược và Tác nghiệp

 • Quản trị Chiến lược
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Chuỗi Cung ứng
 • Quản lý Công nghệ và Đổi mới

Marketing

 • Quản trị Marketing
 • Marketing Quốc tế
 • Marketing Chiến lược và Hoạch định

CNTT và Ứng dụng Web

 • • Quản lý Hệ thống Thông tin

Quản lý Quốc tế

 • Các Vấn đề Đan xen văn hóa và Đạo đức trong Kinh doanh Quốc tế
 • Quản lý Con người và Tổ chức

Kinh doanh Quốc tế

 • IĐàm phán Quốc tế
 • Giới thiệu về Kinh doanh Quốc tế
 • Môi trường Pháp lý trong Kinh doanh Quốc tế
 • Nghiệp vụ Kinh doanh Toàn cầu
 • Quan hệ Thương mại Toàn cầu

Nghiên cứu và Phân tích Kinh doanh

 • Phương pháp luận Nghiên cứu cho Nhà quản lý Quốc tế I
 • Phương pháp luận Nghiên cứu cho Nhà quản lý Quốc tế II

Mô-đun Ngoại ngữ - Tiếng Pháp / Tiếng Trung


Dự án Quản lý Cuối khóa

#GGSB bảo lưu quyền được thay đổi cấu trúc và chương trình giảng dạy

 

Mô tả Mô-đun

Marketing

 

Mô-đun Phụ: Quản trị Marketing

 
Mô-đun phụ Quản trị Marketing là một phần của mô-đun Marketing.

Trong mô-đun này, sinh viên sẽ học cách áp dụng các khái niệm, thực hành và nguyên tắc cơ bản về marketing. Họ sẽ hiểu được vai trò của marketing trong công ty và mối quan hệ giữa nó với các chức năng khác. Sinh viên sẽ học về cách mà marketing hiệu quả dự trên sự tháu hiểu nhu cầu khách hàng tạo ra giá trị cho khách hàng và lợi nhuận cho công ty.

Bên cạnh việc giới thiệu marketing và hành vi của người tiêu dùng, module này cũng sẽ đề cập tới các chủ để như tình báo và phân tích, phân đoạn, mục tiêu và định vị thị trường, Hỗn hợp Marketing (4P và 7P), sản phẩm và dịch vụ, marketing B2C và B2B. Mô-đun cũng trình bày sơ qua về Vòn đời Sản phẩm và Chu kỳ Phát triển Sản phẩm Mới cũng như các chiến lược giá, phân phối và truyền thông.
 

Mô-đun Phụ: Marketing Quốc tế

 
Mô-đun phụ Marketing Quốc tế là một phần của mô-đun Marketing.

Trong mô-đun này, sinh viên dựa trên các nguyên tắc cơ bản về marketing từ module quản trị tiếp thị và học cách áp dụng các khái niệm, thực hành và nguyên tắc marketing trong bối cảnh quốc tế. Ngoài viêc giới thiệu và marketing quốc tế và thị trường toàn cầu, module này cũng đề cập tới phân tích và chiến lược cạnh tranh toàn cầu, các chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế và mở rộng, người tiêu dùng quốc tế, nghiên cứu thị trường quốc tế, hỗn hợp marketing quốc tế và thách thức của việc quản lý hỗn hợp marketing trên tầm quốc tế.

Mô-đun cũng nói tới các sản phẩm toàn cầu và quyết định tạo nhãn hiệu đồng thời trình bày qua về các chiến lược định giá quốc tế, kênh phân phối và truyền thông toàn cầu.
 

Kế toán

 

Mô-đun Phụ: Kế toán Quốc tế và Phân tích Báo cáo Tài chính

 
Mô-đun phụ Kế toán Quốc tế và Phân tích Báo cáo Tài chính là một phần của mô-đun Kế toán.
Mô-đun này giới thiệu về kế toán và báo cáo tài chính trong mô-đun đa quốc gia. Thông tin kế toán dưới hình thức các báo cáo tài chính được sử dụng để hoạch định, kiểm soát và ra quyết định. Mô-đun này xem xét phân tích các tài khoản và thông tin tài chính từ quan điểm người dùng (nhà quản lý và nhà đầu tư) chứ không phải người soạn thảo (kế toán viên) thông tin và nhấn mạnh về tính quốc tế của báo cáo tài chính.

Một số chủ đề được đề cập bao gồm Bảng Cân đối Kế toán, Phương pháp Định giá Hàng tồn kho, Báo cáo Kết quả Kinh doanh (P&L), các chỉ số (phân tích tài chính), báo cáo lưu chuyển dòng tiền, kế toán quốc tế (Bộ luât Sarbanes-Oxley) và đạo đức trong kế toán..
 

Mô-đun Phụ: Lập ngân sách và Kiểm soát

 
Mô-đun phụ Lập ngân sách và Kiểm soát là một phần của mô-đun Kế toán.

Mô-đun này dành riêng cho những người ra quyết định nội bộ, những người cần hoạch định, kiểm soát, điều phối và phân tích xem doanh thu, chi phí và lợi nhuận được hình thành từ đâu và như thế nào trong công ty, và những người cần so sánh lợi nhuận theo các kịch bản khác nhau. Mô-đun này đào tạo sinh viên cách phân biệt giữa các nhóm chi phí cơ bản (cố định/biến đổi, sản phẩm/chu kỳ, thực tế/dự báo, trực tiếp/gián tiếp), sử dụng các khoảng thời gian định chi phí biên trong giải quyết vấn đề, tính toán phương trình lợi nhuận/doanh số để xác định điểm hòa vốn, chỉ số an toàn và đòn bẩy kinh doanh, và đánh giá tầm quan trọng của chi phí gián tiếp (chi phí điều hành).

Mô-đun cũng đề cao vai trò của ngân sách và cách chuẩn bị các thành phần khác nhau của ngân sách (P&L dự toán, ngân sách tiền mặt, bảng cân đối kế toán dự toán). Sinh viên được dạy về vai trò của công tác báo cáo trong quản lý tổ chức và phương pháp thẻ điểm cân bằng trong triển khai chiến lược và đo lường hiệu quả thực hiện của doanh nghiệp.
 

Tài chính và Kinh tế học


Mô-đun Phụ: Tài chính Doanh nghiệp

 
Mô-đun phụ Tài chính Doanh nghiệp là một phần của mô-đun Tài chính và Kinh tế học.

Khóa đề cập tới các nguyên tắc cơ bản của tài chính doanh nghiệp: vai trò của tài chính trong doanh nghiệp, chu kỳ tài chính và các điều kiện tạo lập giá trị; ghép lãi, chiết khấu, giá trị hiện tại ròng; và các quyết định đầu tư (dự báo dòng tiền và các tiền mặt chọn đầu tư: NPV, IRR,…).

Mô-đun này cũng tập trung vào các quyết định cấp vốnc hính: các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp (vốn và nợ tài chính); tài chính nguồn vốn (cách huy động tiền bằng cách phát hành vốn), ước tính chi phí vốn, tài chính nợ (các loại nợ chính, cách phát hành nợ, tính toán chi phí nợ), và chi phi vốn trung bình có trọng số.
 

Mô-đun Phụ: Quản lý Rủi ro Tài chính Quốc tế

 
Mô-đun phụ Quản lý Rủi ro Tài chính Quốc tế là một phần của mô-đun Tài chính và Kinh tế học.
Mô-đun này bắt đầu với việc giải thích tại sao tài chính quốc tế lại khác với tài chính trong nước thuần túy. Bên cạnh các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp chẳng hạn như huy động vốn, đầu tư, v.v..., khi một doanh nghiệp quyết định chuyển sang phạm vi quốc tế, doanh nghiệp đó cũng phải đối mặt với vấn đề tỷ giá hối đoái thả nổi.

Khóa về Quản lý Rủi ro Tài chính Quốc tế mô tả cách các nhà quản lý tài chính điều hành nhằm bảo vệ hoặc tối đa hóa giá trị của hãng trong môi trường toàn cầu biến động hiện nay. Các chủ đề bao gồm sự tiếp xúc của doanh nghiệp với rủi ro ngoại hối, thị trường

ngoại hối, nền tảng của hệ thống tiền tệ quốc tế, công cu jphais sinh tiền tệ, các chính sách phòng ngừa rủi ro, công tác báo cáo rủi ro và các câu hỏi về nghề kế toán từ việc quản lý tài chính quốc tế.
 

Mô-đun Phụ: Kinh tế học vi mô về Tính cạnh tranh (Khóa học của Trường Kinh tế Harvard)

 
Mô-đun phụ Kinh tế học vi mô về Tính cạnh tranh là một phần của mô-đun Tài chính và Kinh tế học.

Mô-đun này xem xét các yếu tố quyết định tới tính cạnh tranh trong nước và trong khu vực từ quan điểm kinh tế học vi mô từ dưới lên. Mô-đun nghiên cứu các yếu tố quyết định chính về năng suất của một quốc gia hay một khu vực, xuất phát từ các chiến lược và thực hành hoạt động của hãng trong nước, sự năng động của các cụm, và chất lượng của môi trường kinh doanh nơi diễn ra sự cạnh tranh.

Mô-đun này xem xét cả các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển và đề cập tới tính cạnh tranh của quốc gia, đơn vị dưới cấp quốc gia chẳng hạn như tiểu bang hay tỉnh lỵ và các cụm đặc biệt. Mô-đun cũng xem xét vai trò của điều phối kinh tế giữa các quốc gia láng giềng đối với tính cạnh tranh. Mô-đun không chỉ quan tâm tới chính sách của chính phủ mà còn tới vai trò của hãng, hiệp hội ngành, các trường đại học và các tổ chức khác trong chính sách về tính cạnh tranh, cấu trúc tổ chức, cấu trúc thể chế, và các quá trình thay đổi cần thiết để cải thiện tính cạnh tranh được bền vững.
 

CNTT và Ứng dụng Web


Mô-đun Phụ: Quản lý Hệ thống Thông tin

 
Mô-đun phụ Quản lý Hệ thống Thông tin là một phần của mô-đun CNTT và Ứng dụng Web.

Mục đích của module này là nhằm giới thiệu cho sinh viên về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản cần thiết để triển khai, sử dụng và quản lý hiệu quả Công nghệ Thông tin trong tổ chức.

 

Quản lý Quốc tế 

 

Mô-đun Phụ: Các Vấn đề Đan xen văn hóa và Đạo đức trong Kinh doanh Quốc tế

 
Mô-đun phụ Các Vấn đề Đan xen văn hóa và Đạo đức trong Kinh doanh Quốc tế là một phần của mô-đun Quản lý Quốc tế.

Mô-đun này hướng tới mục đích thảo luận các vấn đề đan xen văn hóa và đạo đức khác nhau mà nhà quản lý gặp phải. Phần đầu của mô-đun khuyến khích sinh viên đánh giá các hệ thuyết về văn hóa quốc gia và doanh nghiệp cơ bản và đề ra các hệ thuyết động về tạo lập giá trị văn hóa. Phần này của mô-đun cũng khuyến khích phản ánh dựa trên các thiên lệch, định kiến cảm quan, giao tiếp đan xen văn hóa, phân biệt đối xử và đánh giá về giá trị đạo đức.

Phần thứ hai của module tập trung hơn vào các khái niệm cơ bản và lô-gic đạo đức doanh nghiệp; tính hợp pháp và đạo đức, chiều văn hóa trong các vấn đề đạo đức trong kinh doanh, và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nó cũng tập trung vào các chủ đề và vấn đề cấp vĩ mô đương thời trong nội dung này, chẳng hạn như tính bền vững trong các ý nghĩa khác nhau. Phần này cũng bàn về lý thuyết bên hữu quan, các vấn đề đạo đức cấp vi mô trong kinh doanh và các phương pháp dẫn dắt tới triết lý đạo đức.
 

Mô-đun Phụ: Quản lý Con người và Tổ chức 

 
Mô-đun phụ Quản lý Con người và Tổ chức là một phần của mô-đun Quản lý Quốc tế.

Mô-đun này xem xét các chiều hướng khác nhau trong quản lý con người và tổ chức. Mô-đun áp dụng một quan điểm đánh giá về kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức trong nước và quốc tế. Mô-đun đề cập tới các chủ đề như động lực, ra quyết định và làm việc nhóm; cũng như các quá trình như tuyển dụng, quản lý tính di động, và tổ chức học hỏi trong các thách thức rộng hơn phải đối mặt trong việc quản lý các tổ chức phân tán khắp đa bối cảnh quốc gia.
 

Kinh doanh Quốc tế


Mô-đun Phụ: Đàm phán Quốc tế

 
Mô-đun phụ Đàm phán Quốc tế là một phần của mô-đun Kinh doanh Quốc tế.

Các mục tiêu của mô-đun này đó là phát triển hiểu biết về các khái niệm chính về đàm phán cũng như các kỹ năng đàm phán cơ bản của các bên tham gia. Chiều hướng quốc tế được đề cập thông qua các bài đọc, bài tập, chuẩn bị và sắm vai trong một tình huống đàm phán quốc tế trong một nhóm giao thoa văn hóa.
 

Mô-đun Phụ: Giới thiệu về Kinh doanh Quốc tế

 
Mô-đun phụ Giới thiệu về Kinh doanh Quốc tế là một phần của mô-đun Kinh doanh Quốc tế.

Mục tiêu của mô-đun này đó là giúp sinh viên hiểu môi trường chung của kinh doanh quốc tế. Thông qua thảo luận tình huống, module muốn cải thiện khả năng xác định và giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường quốc tế của sinh viên và trở thành người tiêu dùng thông minh trước các tin tức kinh tế.
 

Mô-đun Phụ: Môi trường Pháp lý trong Kinh doanh Quốc tế

 
Mô-đun phụ Môi trường Pháp lý trong Kinh doanh Quốc tế là một phần của mô-đun Kinh doanh Quốc tế.

 

Mô-đun Phụ: Nghiệp vụ Kinh doanh Toàn cầu

 
Mô-đun phụ Nghiệp vụ Kinh doanh Toàn cầu là một phần của mô-đun Kinh doanh Quốc tế.

Mô-đun này xem xét các chiến lược sẵn có đối với các công ty toàn cầu để thành công trong hoạt động ở nước ngoài. Nó tập trung vào các cơ hội và rủi ro đối với các công ty đầu tư vào nghiệp vụ kinh doanh ở cả những nước phát triển và nền kinh tế mới nổi, nhất là ở những nơi liên quan tới đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Mô-đun Phụ: Quan hệ Thương mại Toàn cầu

 
Mô-đun phụ Quan hệ Thương mại Toàn cầu là một phần của mô-đun Kinh doanh Quốc tế.

Mô-đun này giới thiệu môi trường thương mại quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi ở cấp vĩ mô với trọng tâm hướng vào các khối thương mại khu vực.
 

Chiến lược và Tác nghiệp

 

Mô-đun Phụ: Quản trị Chiến lược

 
Mô-đun phụ Quản trị Chiến lược là một phần của mô-đun Chiến lược và Tác nghiệp.

Mô-đun này đề cập tới câu hỏi sau: điều gì khiến hãng thành công? Thành công được định nghĩa ở ở đây về phương diện tạo ra giá trị cho cổ đông trong dài hạn. Chiến lược của một hãng là tập hợp các quyết định mà hãng đưa ra về cách mà họ sẽ thực hiện nhằm đạt được hiệu quả thực hiện ưu viện, từ đó tạo ra giá trị cho các cổ đông của mình.

Khóa học sẽ giới thiệu các công cụ và kỹ thuật để lập các chiến lược thành công bằng cách phân tích ngành, các nguồn lợi nhuận cho hãng, và thiết kế các chiến lược để đánh giá các nguồn lợi nhuận này. Khóa coi chiến lược như một mối liên kết giữa hãng và môi trường ngành của hãng. 

Chủ đề trung tâm của khóa học này là phân tích cấu trúc ngành và các chiến lược xây dựng lợi thế cạnh tranh cho lợi nhuận vượt trội. Khóa học không chỉ liên quan tới phân tích mà còn tới cả quyết định. Vì thế, khóa tập trung vào thảo luận về ngành công nghiệp và các công ty riêng lẻ. Sinh viên được yêu cầu phân tích ngành và cấu trúc, vị trí, và ra các quyết định liên quan tới những vấn đề chính, đồng thời nói xem các quyết định này có thể được triển khai như thế nào.
 

Mô-đun Phụ: Quản lý Dự án

 
Mô-đun phụ Quản lý Dự án là một phần của mô-đun Chiến lược và Tác nghiệp.

Mục tiêu của mô-đun này là giới thiệu tới các sinh viên các công cụ và phương pháp luận cơ bản về quản lý Dự án để họ làm quen với các thực hành tốt nhất trong Quản lý Dự án.

Mô-đun đề cập tới các chủ đề như lập kế hoạch vi mô và vĩ mô (Gantt, PERT và Cấu trúc Chia nhỏ Công việc), hoạch định và phân bổ nguồn lực, theo dõi dự án và rủi ro (ràng buộc về nguồn lực và thời gian, quản lý phát triển dự án, xác định nguy cơ và quản lý rủi ro), quản lý nhân sự và kết thúc dự án (các phương pháp quản lý trong chu kỳ của dự án, kết thúc và lập hồ sơ dự án).
 

Mô-đun Phụ: Quản lý Chuỗi Cung ứng

 
Mô-đun phụ Quản lý Chuỗi Cung ứng là một phần của mô-đun Chiến lược và Tác nghiệp.

Mô-đun này nhìn sâu hơn vào một khía cạnh chính trong kinh doanh trên phạm vi toàn cầu: tổ chức hậu cần và phân tích giá trị trong chuỗi cung ứng.
 

Mô-đun Phụ: Quản lý Công nghệ và Đổi mới

 
Mô-đun phụ Quản lý Công nghệ và Đổi mới là một phần của mô-đun Chiến lược và Tác nghiệp.

Mô-đun này bắt đầu bằng việc tạo một sự hiểu chung về cách xem xét yếu tố đổi mới trong các chiến lược doanh nghiệp và kinh doanh, và tiến tới nhìn nhận ở cấp độ thị trường, và về câu hỏi làm thế nào các hãng có thể tạo ra thành công trên thị trường từ các ý tưởng đổi mới. Mô-đun đề cập tới các khái niệm cơ bản về đổi mới và động lực cạnh tranh, các mô hình kinh doanh, sự tham gia của khách hàng vào quá trình Phát triển Sản phẩm Mới, và sự chấp nhận và khuếch tán sản phẩm mới.
 
 

Ngoại ngữ

 
Các kỹ năng ngoại ngữ là một tài sản trong môi trường quốc tế, vì thế, mô-đun ngoại ngữ là một phần không tách rời của chương trình đối với tất cả sinh viên. Sinh viên không nói tiếng Pháp sẽ học tiếng Pháp và sinh viên không nói tiếng Trung sẽ học tiếng Trung.

Mô-đun này sẽ được dạy trong khoảng thời gian 9 tháng với 72 giờ tiếp xúc.
 

Dự án Quản lý Quốc tế

 
Sau khi hoàn thành phần giảng dạy, sinh viên sẽ bắt đầu viết dự án quản lý cuối khóa của mình dưới sự giám sát của một người hướng dẫn từ Trường cao học Kinh tế Giám sát viên. Điểm đánh giá dự án quản lý cuối khóa sẽ được thực hiện bởi các thành viên khoa của Trường cao học Kinh tế Grenoble.

Dự án dài tầm 20.000 từ và phải có cả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Dự án phải xem xét một câu hỏi nghiên cứu cụ thể có định hướng kinh doanh và có bối cảnh quốc tế. Luận án có thể được thực hiện song song với quá trình làm việc toàn thời gian hoặc thực tập.
 

Nghiên cứu và Phân tích Kinh doanh

 

Mô-đun Phụ:
Phương pháp luận Nghiên cứu cho Nhà quản lý Quốc tế I /
Phương pháp luận Nghiên cứu cho Nhà quản lý Quốc tế II

 
Mô-đun này được chia thành hai phần và trải qua hai kỳ. Phần thứ nhất của mô-đun đề cập tới các nội dung cơ bản của phương pháp luận nghiên cứu cho các nhà quản lý quốc tế tương lai. Trong kỳ 2, mô-đun tập trung hơn vào thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và lập Dự án Quản lý Cuối khóa.

Các chủ đề được đề cập trong Kỳ 1 bao gồm chọn một câu hỏi nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu tổng quan lý thuyết, đề ra các giả thiết, thiết lập cấu trúc, phỏng vấn, thiết kế bảng câu hỏi và thu thập dữ liệu điều tra.

Trong kỳ 2, các chủ đề sau sẽ được đề cập: thống kê mô tả, xác suất, thống kê suy diễn, thống kê hai chiều và đa chiều và cuối cùng là kết hợp các phát hiện từ nghiên cứu định tính và định lượng vào lập Báo cáo Dự án Quản lý Cuối khóa.
 
*GGSB bảo lưu quyền được thay đổi thời lượng và chương trình giảng dạy.
 
 

 

Cấu trúc và Thời lượng


Chương trình Chính quy (chỉ cho sinh viên quốc tế)

 • Chỉ áp dụng chính quy và được chia thành các khối giảng dạy tập trung
 • Thời lượng bình thường của chương trình chính quy là tối thiểu 15 tháng (9 tháng dạy và 6 tháng cho Dự án Quản lý Cuối khóa) tới tối đa 24 tháng (9 tháng dạy và 15 tháng cho Dự án Quản lý Cuối khóa)
 • 15 mô-đun gồm có 12 mô-đun giáo dục, 2 mô-đun ngôn ngữ (tiếng Pháp đối với sinh viên không nói tiếng Pháp & tiếng Trung đối với sinh viên không nói tiếng Trung) và 1 dự án quản lý cuối khóa
 • Bảy trên 12 mô-đun giáo dục sẽ được dạy bởi giảng viên của GGSB
 • Năm mô-đun sẽ được dạy bởi các giảng viên trong nước, người được chọn lọc thông qua một quá trình nghiêm ngặt. Mô-đun phương pháp luận nghiên cứu  sẽ được dạy bởi giảng viên của GGSB.
 • Ngoại ngữ sẽ được dạy trong khoảng thời gian 10 tháng.
 • Trong mọi trường hợp, một sinh viên đủ điều kiện được trao bằng Thạc sĩ phải hoàn thành tất cả công việc yêu cầu, bao gồm Dự án Quản lý Cuối khóa, trong vòng 4 năm kể từ ngày bắt đầu nhập học vào chương trình. Sau thời gian đó, mọi điểm ECTS được tích lũy sẽ vô hiệu và không có giá trị.
 

Ngày Bắt Đầu


Nhập lớp trong năm 2013

 
Khóa học Ngày Bắt Đầu Ngày Hoàn thành
Chương trình Chính quy 15 tháng Tháng 10/2013 Tháng 12/2014
 

Phí:

 
: : Phí Đăng ký            S$137.00 (MDIS)
                                       EUR95.00 (GGSB TOPAPPLY Website)
 
: : Học phí               S$35,310.00
 
Tất cả phí được thông báo đều gồm thuế GST.
* Không gồm phí ngoài học phí
.
 
 

Yêu cầu đầu vào

Các thí sinh quan tâm phải có:

 • Bằng Cử nhân được công nhận trong bất kỳ chuyên ngành nào
 • Không bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc
 • Ứng viên từ mọi nền tảng (học viện và văn hóa) đều được chào đón tới đăng kýy.
Các chứng nhận tương đương khác có thể được xem xét trong trường hợp cụ thể

Thí sinh cũng phải cung cấp hai thư giới thiệu, một thư từ học viện và một thư từ chuyên gia. Các mẫu liên quan được cung cấp khi có yêu cầu.

Yêu cầu khác

Tất cả thí sinh đều phải chứng minh khả năng thành thạo về ngôn ngữ tiếng Anh.

HOẶC

Chứng nhận tiếng Anh được công nhận - IELTS (International English Language Testing System) tối thiểu 6.5 với điểm tối thiểu là 6.5 cho bài kiểm tra viết

HOẶC

TOEFL (Test of English as a Foreigh Language) tối thiểu 240 điểm (làm trên máy tính) hoặc 587 điểm (làm trên giấy) hoặc 94 điểm (làm qua internet) với điểm tối thiểu 21 cho bài kiểm tra viết

Thí sinh không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh sẽ cần hoàn thành Chương trình cấp Giấy chứng nhận Chuyên môn về tiếng Anh (PCIE) và đạt điểm tương đương IELTS 6.5.

 

Thủ tục Đăng ký


Tất cả đơn đăng ký phải được nộp bốn tuần trước ngày bắt đầu.

Các thí sinh quan tâm đăng ký trực tuyến qua trang web của Trường cao học Kinh tế Grenoble http://ggsb.topapply.com.. Vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau ở dạng điện tử:

 • Giấy chứng nhận và bảng điểm học tập
 • Sơ yếu Lý lịch / Tóm tắt Bản thân
 • Ảnh (màu, JPEG, 150 x 150 pixels)
 • Bản sao bảng điểm TOEFL, TOEIC hoặc IELTS (áp dụng cho bằng không viết bằng tiếng Anh)
 • Thư Động lực
 • Thông tin liên hệ của 2 người giới thiệu
 • Phí Đăng ký cho GGSB TOPAPPLY (phí không hoàn lại là 95 EUR, thanh toán qua thẻ tín dụng)

Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thí sinh phải nộp tới MDIS:

 • Đơn Đăng ký MDIS
 • 4 ảnh cỡ hộ chiếu gần đây của thí sinh. (trên nền trắng)
 • 1 bản sao Mẫu điện tử 16 của Cục Di trú Singapore (ICA)
 • Bản photo các trang hộ chiếu của thí sinh có thông tin chi tiết và thông hành của mình, ngày có hiệu lực của giấy tờ thông hành (Ít nhất 1 năm)
 • Bản photo Giấy khai/Bản khai sinh của thí sinh
 • Bản photo bản sao Công chứng/Chứng nhận các Kết quả/Chứng chỉ Học tập và Bảng điểm (kèm kết quả chi tiết)
 • Bản photo thẻ sinh viên (Đối với các thí sinh được chuyển từ các trường khác tại Singapore) hoặc Thông báo Hủy Thẻ Sinh viên, thẻ Thăm quan và Mẫu khai Nhập cảnh.
 • Cần trình bằng chứng Học Trình độ Trung cấp Tiếng Anh/Kiểm tra Trình độ Lần đầu/IELTS/TOEFT
 • Thư của thí sinh bày tỏ nguyện vọng được học tập tại MDIS (kế hoạch học tập/tiểu luận về mục đích học tập và nghề nghiệp) cho chương trình Thạc sĩ

*Cần có các bản dịch tiếng Anh công chứng nếu tài liệu bằng các thứ tiếng khác.

Để hỏi thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 6278 8000 hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ ib@mdis.edu.sg.

MDIS cho phép sinh viên trả phí khóa học của mình thành nhiều đợt. Phí hành chính S$107,00 (gồm GST) sẽ được tính cho mỗi đợt nộp học phí muộn. Phí phải trả sau khi xác nhận và chấp nhận địa điểm trong chương trình trước khi bắt đầu chương trình. Bạn có thể nộp phí bằng tiền mặt, NETS, VISA, MasterCard, AMEX hoặc séc hoặc thông qua chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi. Nếu thanh toán bằng séc, vui lòng ghi rõ thông tin về chương trình áp dụng ở mặt sau của séc, nói rõ thông tin cá nhân và tên công ty của bạn. Trừ khi được quy định khác, tất cả phí đều bao gồm GST.

Vui lòng lưu ý rằng theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân, tất cả sinh viên sẽ phải ký vào một hợp đồng Chương trình Bảo vệ Phí với MDIS.

 

Xin visa sinh viên

Các sinh viên quốc tế cần xin visa sinh viên nếu muốn học chính quy tại Singapore. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | 15 months - 24 months
Bằng cấp | BẬC THẠC SỸ
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  
 
Class Intake for 2013

Full Time Programme
October
CONTACT DETAILS  
 
MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111
FAX [65] 6796 7788 
 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of