MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Học viện Phát triển Quản lý Singapore)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu

 • Nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm kinh doanh cơ bản.
 • Đối mặt mới các thử thách quản lý xuyên quốc gia.

Phương pháp Đánh giá


Sinh viên sẽ được đánh giá mỗi học phần bằng các phương pháp khác nhau. Bao gồm các bài luận và báo cáo nghiên cứu; báo cáo, thuyết minh, nghiên cứu tình huống, danh mục giải pháp vấn đề, thảo luận trực tuyến, kiểm tra và thi cử.

Các mô-đun được giảng dạy trực tiếp.

Sinh viên cũng có thể được yêu cầu tham gia làm việc nhóm cũng như làm bài tập cá nhân. Tỷ trọng điểm đánh giá giữa các bài tập và các bài thi sẽ khác nhau.

Tốt nghiệp

Các thí sinh hoàn thành xuất sắc khóa học và đỗ các kỳ thi sẽ được trao Văn bằng MDIS về Kinh doanh Quốc tế.

 

 

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Thống kê kinh doanh

Mô đun này trang bị cho sinh viên quy trình xử lý dữ liệu và ứng dụng các phương pháp thống kê trong dự báo kinh doanh. Sinh viên cần có khả năng phân tích các tình huống kinh doanh khác nhau sử dụng các lý thuyết và mô hình khác nhau để đưa ra được quyết định kinh doanh.

 

Nguyên tắc Quản trị Kinh doanh

Mô đun này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết đúng đắn về khái niệm quản trị hiện hành và các quy trình cho phép quản trị hiệu quả trong các tình huống tổ chức cụ thể. Sinh viên cần áp dụng các lý thuyết quản trị để giải quyết các vấn đề khác nhau trong môi trường kinh doanh.

 

Kế toán Doanh nghiệp

Mô đun này giới thiệu cho sinh viên vai trò của kế toán trong hoạt động kinh doanh, các yêu cầu luật định đối với kinh doanh để chuẩn bị các tài khoản. Nó cũng bao gồm mục đích và các nhân tố của bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền tệ. Sinh viên sẽ có thể chuẩn bị được các báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp khi kết thúc mô đun này.

 

Nền tảng Công nghệ Thông tin

Mô đun này trang bị cho học viên các khái niệm cơ bản về máy tính, những hiểu biết đúng đắn về khái niệm máy tính kinh doanh, phần cứng và phần mềm, cùng các thông tin kỹ năng xử lý. Sinh viên cần phải thực hiện được các nhiệm vụ xử lý thông tin thiết yếu trong môi trường kinh doanh sau khi hoàn thành mô đun

 

Hành vi Tổ chức

Mô đun giới thiệu cho sinh viên các nguyên tắc hành vi khác nhau góp phần vào hành vi tổ chức. Nó cũng bao gồm các khái niệm và lý thuyết phân tích sự kiện và vấn đề tổ chức, tạo ra các quyết định nhằm tăng tính hiệu quả và hiệu suất tại nơi làm việc.

 

Luật Doanh nghiệp

Mô đun này cung cấp cho sinh viên cái nhìn bên trong toàn diện về pháp luật trong sự liên quan tới hoạt động kinh doanh. Sinh viên nên có kiến thức để hiểu các hợp đồng thương mại đơn giản, cơ bản và những điều liên quan đến tình huống pháp luật. Nội dung bao gồm Pháp luật Hợp đồng; Bảo vệ Người tiêu dùng; Luật phá sản; Luật tài sản trí tuệ; Luật đất đai, vv.

 

Nguyên tắc Marketing

Mô đun cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về các nguyên tắc và khái niệm cốt lõi của marketing. Môn học cũng truyền đạt kiến thức về làm cách nào những người làm thị trường quản lý được nhu cầu và xây dựng mối quan hệ khách hàng; hiểu các thử thách mà một người làm thị trường phải đối mặt trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Nội dung bao gồm Phân khúc Thị trường; Chu kỳ sống của sản phẩm; Kênh phân phối và Chiến dịch Truyền thông Tiếp thị, vv.

 

Internet & Thương mại Điện tử

Mô đun cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về internet và các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử cùng với những sự thực hiện và ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có thể chứng tỏ được sự hiểu biết về các ứng dụng của internet, giải thích thương mại điện tử và các nguyên tắc khái niệm cơ sở; phân biệt được các mô hình và loại hình ứng dụng thương mại điện tử khác nhau, và thiết kế một trang web thương mại điện tử có thể hoạt động được sau khi kết thúc mô đun học.

 

Hồ sơ giảng viên và các mô-đun giảng dạy liên quan

Tỉ lệ trung bình giảng viên/sinh viên là 1:40

Nhấp vào đây để tải xuống hồ sơ của các giảng viên.

 

 

Cấu trúc và Thời lượng


Chương trình Chính quy (chỉ cho sinh viên quốc tế)

 • 8 mô-đun
 • Tối thiểu 8 tháng
 • 2 mô-đun / kỳ
 

Ngày Bắt Đầu


Nhập lớp trong năm 2013

Khóa học Ngày Bắt Đầu Ngày Hoàn thành
Chương trình Toàn Thời Gian Tháng 5/2013 Tháng 1 năm 2014
  Tháng 7 năm 2013 Tháng 2 năm 2014
  Tháng 9/2013 Tháng 4/2014
  Tháng 11 năm 2013 Tháng 7 năm 2014

 

 

Phí:

: : Phí đăng ký       S$321.00

: : Học phí             S$6,955

* Tất cả phí được thông báo đều gồm thuế GST.
*Không gồm phí ngoài học phí.

 

Yêu cầu đầu vào

Các thí sinh quan tâm phải có MỘT trong các yêu cầu đầu vào sau:

 • Mức GCE ‘N’ đầy đủ (đỗ 5 tín chỉ bao gồm cả môn Tiếng Anh)

    HOẶC

 • Mức GCE ‘O’ (đỗ 3 tín chỉ bao gồm cả môn Tiếng Anh)

    HOẶC

 • Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh (CBS)/Chứng chỉ Kinh doanh Công nghiệp (ITC)/NITEC/NITEC cao hơn

    HOẶC

 • Chứng chỉ Chuyên môn được cấp bởi MDIS hoặc các tổ chức chuyên môn hoặc bách khoa địa phương/nước ngoài được công nhận khác

Thí sinh phải chứng minh được độ thành thạo Tiếng Anh (đỗ môn Tiếng Anh)

Các chứng nhận tương đương khác có thể được xem xét trong trường hợp cụ thể

 

Yêu cầu khác

Thí sinh không đạt được trình độ tiếng Anh (EL1) tương đương với C6 ở cấp độ GCE ‘O’/’N’  như Ngôn Ngữ Đầu Tiên hoặc tương đương, được yêu cầu phải:-

 • Làm bài thi và đỗ kỳ Kiểm Tra Đầu Vào Tiếng Anh tiến hành bởi MDIS

    HOẶC

 • Đạt điểm tối thiểu 6 trong bài thi IELTS do Hội đồng Anh tổ chức

    HOẶC

 • Đạt được 213 điểm (thi trên máy tính) hoặc 550 điểm (thi trên giấy) TOEFL

              HOẶC

 • Chứng chỉ Chuyên môn về Tiếng Anh MDIS (PCIE)
 
 

Xin visa sinh viên

Các sinh viên quốc tế cần xin visa sinh viên nếu muốn học chính quy tại Singapore. Vui lòngnhấp đây để biết thêm thông tin.

 

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | Full-time: Minimum 8 months & Part-time: 12 months
Bằng cấp | BẰNG CAO ĐẲNG
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  

Class Intake for 2013

For Day Programme
Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov

For Evening Programme
Jan, Apr, Jul, Oct

CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  :+65 6372 1000
MDIS Main Campus :+65 6247 9111
FAX [65] 6796 7788

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of