MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Mục tiêu


Cử nhân Quản trị Kinh doanh giúp sinh viên có cơ hội hiểu toàn diện về quản lý và thực hành chuyên ngành và lựa chọn chuyên về Kinh doanh Quốc tế hoặc Marketing.

BBA cũng cung cấp nền tảng vững chắc cho các sinh viên, những người muốn thăng tiến sự nghiệp của mình bằng cách học tập khóa Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Southern Cross.

Khóa học này của SCU được cung cấp thông qua MDIS:

 • Nhằm trang bị cho thí sinh khả năng ứng phó với những thách thức của việc quản lý xuyên biên giới quốc gia
 • Nhằm nhấn mạnh tới tinh thần doanh nhân và đầu tư vào thương trường kinh doanh quốc tế
   

Phương pháp Đánh giá


Đánh giá có thể dưới hình thức bài luận, báo cáo, thuyết trình bằng lời hoặc video, kiểm tra trực tuyến, phân tích tình huống hoặc giải quyết vấn đề và thi.

Các mô-đun được giảng dạy trực tiếp.

Ngoài ra, sinh viên tham gia chương trình ban ngày phải có mặt ít nhất 90% số giờ trên lớp mới đủ điều kiện tham gia thi.

 

Tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành tốt chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao bằng Chương trình bởi Trường đại học Southern Cross. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng danh hiệu BBA được trao sau tên của mình.

 

Trường đại học Southern Cross, Australia


Trường đại học Southern Cross là một trường công lập đường thời của Australia. Trường tự hào về môi trường học tập hỗ trợ dành cho sinh viên bất kể tiểu sử và các mục tiêu cuộc sống của họ là gì.

Trường có khoảng 16.000 sinh viên ghi danh trên khắp Australia và từ 80 quốc gia trên khắp thế giới. Trường cấp bằng đại học và sau đại học về các lĩnh vực kinh tế, sáng tạo và nghệ thuật, giáo dục, kỹ thuật, môi trường, khoa học hải dương và rừng, khoa học y tế và con người, nhân đạo và khoa học xã hội, nghiên cứu địa phương, công nghệ thông tin, luật, tâm lý học, du lịch và thể thao và thực hành. Trường đã xây dựng đối tác trong ngành và mối liên kết bền chắc với doanh nghiệp, các chuyên gia và cộng đồng nhằm mang tới sự chú trọng vào thực tiễn cũng như ứng dụng lý thuyết chặt chẽ.

Trường đại học Southern Cross là một trường chuyên về nghiên cứu cấp bằng Thạc sĩ nghiên cứu và PhD nghiên cứu.

Trường đại học Southern Cross cộng tác với nhiều tổ chức quốc tế khác trong việc cung cấp khóa học ở Trung Quốc, Singapore, New Zealand, và Papua New Guinea. Trường cam kết nâng cao đời sống và giúp đỡ thăng tiến sự nghiệp của tất cả sinh viên quốc tế của mình.

Được đặt tên theo một chòm sao xuất hiện vào bầu trời đêm ở bắc bán cầu, Southern Cross là một biểu tượng về lịch sử của Australia và là một phần lá cờ của Australia. Ngôi sao đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để giúp điều hướng và dẫn đường cho các nhà lữ hành trong hành trình của họ.

 

Về Trường Kinh tế Southern Cross


Trường Kinh tế Southern Cross cấp nhiều bằng về kinh tế và công nghệ thông tin có nền tảng dựa trên nghiên cứu, được thẩm định bởi các nhà lãnh đạo ngành và được giảng dạy bởi các chuyên gia. Các khóa học của Trường được thiết kế nhằm xây dựng kiến thức và năng lực cho sinh viên và mở ra cánh cửa cũng như cơ hội cho họ ở mọi nơi trên thế giới.

Trường cam kết xuất sắc trong giảng dạy và các bằng được Trường cấp đều phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của ngành. Khóa học kết hợp giữa tính chặt chẽ hàn lâm với thực hành trong ngành, giúp sinh viên có kỹ năng để thành công trong các môi trường kinh doanh phức tạp.

Hồ sơ nghiên cứu của Trường rất đa dạng và tập trung vào phát triển bốn chủ điểm nghiên cứu:
 • Doanh nhân / Phát triển doanh nghiệp
 • Công nghệ thông tin và hệ thống thông tin
 • Nguồn nhân lực và lực lượng lao động
 • Marketing.

Trường có hơn 3.000 sinh viên đang học tại Australia và nước ngoài. Họ được hỗ trợ bởi gần 50 giảng viên chính thức, những người có bằng cấp và kinh nghiệm chuyên ngành và giáo dục.

 

Trường đại học Southern Cross, Australia

Trường đại học Southern Cross là một trường công lập đường thời của Australia. Trường tự hào về môi trường học tập hỗ trợ dành cho sinh viên bất kể tiểu sử và các mục tiêu cuộc sống của họ là gì.

Trường có khoảng 16 000 sinh viên ghi danh trên khắp Australia và từ 80 quốc gia trên khắp thế giới. Trường cấp bằng đại học và sau đại học về các lĩnh vực kinh tế, sáng tạo và nghệ thuật, giáo dục, kỹ thuật, môi trường, khoa học hải dương và rừng, khoa học y tế và con người, nhân đạo và khoa học xã hội, nghiên cứu địa phương, công nghệ thông tin, luật, tâm lý học, du lịch và thể thao và thực hành.

Trường đã xây dựng đối tác trong ngành và mối liên kết bền chắc với doanh nghiệp, các chuyên gia và cộng đồng nhằm mang tới sự chú trọng vào thực tiễn cũng như ứng dụng lý thuyết chặt chẽ.

Trường đại học Southern Cross là một trường chuyên về nghiên cứu cấp bằng Thạc sĩ nghiên cứu và PhD nghiên cứu cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trường đại học Southern Cross cộng tác với nhiều tổ chức quốc tế khác trong việc cung cấp khóa học ở Trung Quốc, Singapore, New Zealand, và Papua New Guinea. Trường cam kết nâng cao đời sống và giúp đỡ thăng tiến sự nghiệp của tất cả sinh viên quốc tế của mình.

Được đặt tên theo một chòm sao xuất hiện vào bầu trời đêm ở bắc bán cầu, Southern Cross là một biểu tượng về lịch sử của Australia và là một phần lá cờ của Australia. Ngôi sao đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để giúp điều hướng và dẫn đường cho các nhà lữ hành trong hành trình của họ.

 

Phong cách lãnh đạo

 • Phân tích đánh giá khái niệm phong cách lãnh đạo và xem xét các lý thuyết, mô hình nổi bật cùng các chủ đề và vấn đề đương đại.
 • Sinh viên sẽ nghiên cứu các thực hành và phong cách lãnh đạo và áp dụng nhiều kỹ thuật được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của phong cách lãnh đạo.

 

Doanh nhân và Đổi mới

 • Giới thiệu tới sinh viên các khái niệm về doanh nhân và quá trình khởi lập đầu tư mới và môi trường kinh doanh.
 • Giúp sinh viên hiểu về doanh nhân và hành vi kinh doanh của họ. Một vài lý thuyết về doanh nhân và ứng dụng của chúng cũng sẽ được xem xét và thảo luận.

 

Quản lý Kinh doanh Bền vững

 • Áp dụng khái niệm tính bền vững vào tổ chức kinh doanh đương đại bằng cách xem xét các công cụ môi trường đổi mới và quản lý xã hội.

 

Quản trị Chiến lược

 • Tích hợp và áp dụng kiến thức có được từ các môn trước vào đánh giá các vấn đề kinh doanh phức tạp và lập chiến lược, chiến lược để giải quyết chúng.
 • Cung cấp một khuôn khổ khái niệm về lập, triển khai và đánh giá các chiến lược kinh doanh cho bối cảnh trong nước và toàn cầu.
 • Tận dụng bao quát các tình huống trong nước và thế giới.

 

Nghiên cứu Marketing

 • Nhằm mục đích đề cập tới tất cả các mặt của quá trình nghiên cứu Marketing nhằm hỗ trợ ra quyết định tốt hơn trong tổ chức
 • Các chủ đề bao gồm các yêu cầu của phương pháp khoa học, các nguồn dữ liệu, các phương pháp và kỹ thuật thu thập dữ liệu, phân tích và trình bày dữ liệu và kết quả; cân nhắc thận trọng các hạn chế của những phương pháp và kỹ thuật khác nhau.
 • Nhấn mạnh vào ứng dụng thực tiễn vào các tình huống ‘đời thực’

 

Truyền thông Marketing

 • Khám phá các chiến lược được sử dụng trong truyền thông marketing, chú trọng vào tạo thương hiệu.
 • Các chủ đề gồm có bản chất của các công cụ truyền thông marketing hiện đại, bao gồm truyền thông xã hội và xem xét triển khai thực tiễn các công cụ này để ra các quyết định về chiến lược truyền thông.
 • Ý nghĩa pháp lý của các chiến lược truyền thông và xúc tiến được xem xét và sinh viên sẽ được yêu cầu phải xây dựng phong cách giao tiếp cá nhân.
 • Thuyết trình cá nhân và nhóm là một phần không thể thiếu của các hoạt động học tập và đánh giá.

 

 

 

 

Hồ sơ giảng viên và các mô-đun giảng dạy liên quan

Tỉ lệ trung bình giảng viên/sinh viên là 1:40

Nhấp vào đây để tải xuống hồ sơ của các giảng viên.

 

 

Cấu trúc và Thời lượngn


Chương trình Chính quy (chỉ cho sinh viên quốc tế)

 • 8 mô-đun
 • 8 tháng
 • 4 mô-đun / kỳ
 • 4-5 lần / tuần
 

Ngày Bắt Đầu

 

Lớp học bắt đầu trong năm 2013

Khóa học Ngày Bắt Đầu Ngày Hoàn thành
Chương trình Toàn Thời Gian Tháng 6/2013 Tháng 2/2014
  Tháng 10/2013 Tháng 6/2014
 
 

Phí:
 

: : Phí áp dụng:       S$321.00

: : Học Phí:             S$14,980.00

* Tất cả phí được thông báo đều gồm thuế GST.
* Không gồm phí ngoài học phí.

 

Yêu cầu đầu vào

Thí sinh quan tâm phải thỏa mãn MỘT trong các yêu cầu đầu vào sau:

 • Có Bằng liên quan tới kinh tế từ một trường bách khoa trong nước

    HOẶC

 • Bằng Cao học MDIS về Kinh doanh Quốc tế

    HOẶC

 • Các Bằng tương đương khác có thể được xem xét cho nhập học tùy từng trường hợp

Thí sinh phải chứng tỏ khả năng Thành thạo tiếng Anh (Bằng C tiếng Anh hoặc Bằng ‘O’ của GCE).

Bằng phải có đủ số đơn vị học trình để được xếp hạng theo sự phê duyệt của Trường đại học Southern Cross.

Các chứng nhận tương đương khác có thể được xem xét trong trường hợp cụ thể

 

Yêu cầu khác

Tất cả thí sinh đều phải chứng minh khả năng thành thạo về ngôn ngữ tiếng Anh.

Thí sinh không có điểm tín chỉ đạt C6 ở cấp ‘O’ của GCE hoặc tương đương phải:

 • Có điểm IELTS 6.0, điểm thành phần không dưới 5.5;

    HOẶC

 • Có điểm TOEFL 550, điểm thành phần viết tiếng Anh không dưới 4.5;

    HOẶC

 • Có điểm TOEFL bài thi trên internet 79, điểm thành phần viết không dưới 22; hoặc tương đương
  
 
 

Xin visa sinh viên

Các sinh viên quốc tế cần xin visa sinh viên nếu muốn học chính quy tại Singapore. Vui lòngnhấp vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | Full-time: 8 months, Part-time: 12 months
Bằng cấp | Cử nhân
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  
 
Class Intake for 2013

Part-time & Full-time Programme
Feb, Jun, Oct
CONTACT DETAILS  

MDIS Dhoby Ghaut  : [+65] 6372 1000
MDIS Main Campus : [+65] 6247 9111
FAX: [+65] 6796 7788

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of