MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng)

Giới thiệu về khoá học
Chương trình đào tạo
Hồ sơ sinh viên quốc tế

Thông tin về trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.
Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 300 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University Ranking 2012-13. Bangor cũng xếp vị trí cao nhất trong số các trường của Châu Âu và được xếp hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới trong bảng Times Higher Education World University Ranking 2012-13 Times Higher Education World University Ranking 2012-13này.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Xếp hạng thứ 64 trong bảng The Complete University Guide 2014 : University League Table 2014
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Mục tiêu của khoá học

 • Thị trường tài chính đang trở nên ngày càng phức tạp và phức hợp, với các nhà quản lý, thương nhân và các nhà phân tích liên tục phát triển các phương thức mới trong về mẫu mã, kinh doanh tài sản và chứng khoán cung cấp sự kết hợp mới cả rủi ro và lợi nhuận.
 • Nghiên cứu Kinh doanh và Tài chính tập trung vào việc kết hợp một dòng chuyên ngành của các môn học về tài chính với một chương trình quản trị kinh doanh tổng quát hơn trong đó bao gồm một loạt các môn học về kinh doanh và quản lý.

Thời gian khoá học

Thời gian của chương trình toàn thời gian là 24 tháng trong khi chương trình bán thời gian là 36 tháng.
Chương trình bao gồm 31 môn học.

Phương pháp đánh giá

Học sinh được yêu cầu phải hoàn thành một bài khoá luận  hoặc đề tài hoặc test trên lớp theo quy định trong mô tả môn học tương ứng cho mỗi môn.

 

Trường đại học Bangor

Được thành lập vào năm 1884, Đại học Bangor có một truyền thống lâu đời về học tập xuất sắc và tiếp tục cho đến ngày nay. Trường được đặt tại một trong những địa điểm đẹp nhất ở Vương quốc Anh.


Đại học Bangor có hơn 11.000 sinh viên và hơn 650 cán bộ giảng dạy tại 23 Khoa học thuật được nhóm lại thành năm trường đơn vị. Hơn một nửa số các khoa được đánh giá cho đến nay đã đạt được sự xếp loại hàng đầu là 'xuất sắc', và Khoa Kinh doanh của trường Đại học Bangor đã được đánh giá số 1 tại Anh về chất lượng nghiên cứu của các giảng viên thực hiện trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Năm 2011, Đại học Bangor được xếp hạng trong top 275 trường đại học trên thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University.

 • Trường kinh doanh số 01 tại Anh quốc về nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, ngân hàng (UK government’s RAE 2014)
 • Xếp thứ 54 trong The Complete University Guide 2014: University Subject Tables for Business & Management Studies'
 • Top 300 trường Đại học tốt nhất trên thế giới theo Times Higher Education World University Ranking 2012-2013
 • Trường kinh doanh Đại học Bangor thuộc top 15 trường tốt nhất trên thế giới về những nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng (Tính đến tháng 4 2014 bởi RePEc)

Khoa Kinh doanh Bangor tại Đại học Bangor là một khoa dẫn đầu về giảng dạy và nghiên cứu, ở đây cung cấp đầy đủ các  chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học đến bậc tiến sĩ. Chúng tôi đã được mô tả là "Trường học mang nghĩa kinh doanh" và là một "Trung tâm chuyên ngành xuất sắc”.

Sinh viên trên toàn thế giới đều bị thu hút bởi Khoa Kinh doanh Bangor bởi danh tiếng của chúng tôi về chất lượng cao và chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính, trong đó Bangor là một trung tâm hàng đầu châu Âu và là cái nôi của một trong các khoa tiến sĩ lớn nhất của bất kỳ khoa kinh doanh nào tại Vương quốc Anh. Các tài liệu nghiên cứu và các bài báo của các cán bộ giảng dạy được xuất bản thường xuyên trên các tạp chí hàng đầu và sách của họ được xuất bản cho độc giả trên toàn thế giới . Trong những năm gần đây, các giảng viên đã tiến hành công việc tư vấn cấp cao bao gồm cả nghiên cứu chính sách lớn đối với nhiều tổ chức hàng đầu như Ủy ban Châu Âu , Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Vương quốc Anh.

Nội dung chương trình

Năm 1

 • Nhập môn Kinh doanh và Quản lý
 • Kỹ năng học tập
 • Phương pháp lượng
 • Quản lý và kế toán tài chính
 • Nhập môn kinh tế học
 • Nhập môn Marketing
 • Tổ chức và thị trường tài chính
 • Hệ thống thông tin Kinh doanh
 • Phương pháp nghiên cứu trong Kinh doanh

Năm 2

 • Nguyên tắc Marketing
 • Xác suất và tối ưu hoá
 • Kế toán tài chính
 • Đầu tư
 • Tài chính
 • Phương pháp thống kê
 • Kinh tế học kinh doan
 • Kinh tế vĩ mô
 • Ngân hàng so sánh
 • Kinh tế và Tài chính quốc tế


Năm 3

 • Ngân hàng quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Cấu trúc công nghiệp của Ngân hàng
 • Tiền tệ và Ngân hàng
 • Kinh tế học tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Thuộc toán kinh tế tài chính
 • Nguyên tắc của các Thuộc toán kinh tế  
 • Phân tích bảng cân đối tài chính
 • Lý thuyết và thực hành đầu tư (nâng cao
 • Kinh tế vĩ mô (Năm 3)

Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên trung bình là 1: 100 (trên lớp)

Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên trung bình là 1: 40 (phụ đạo)

Nhấn vào đây để tải về hồ sơ của các giảng viên.

 

Cấu trúc và thời gian


Chương trình toàn thời gian (dành riêng cho sinh viên quốc tế)

 • 24 tháng
 

Ngày khai giảng

 

Lịch khai giảng năm 2014

 

Khoá học Ngày bắt đầu Kết thúc
Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính Tháng 7 2014 Tháng 6 2016
  Tháng 11 2014 Tháng 10 2016

 

Phí:

:: Phí đăng ký                 S$321.00

Chương trình toàn thời gian (24 tháng)

 

:: Học phí                S$28,890.00

 

Note:

* Phí đã bao gồm thuế GST.
* Chưa bao gồm các chi phí khác.

 

Yêu cầu đầu vào

Thí sinh ứng tuyển phải đáp ứng được MỘT trong những yêu cầu sau:

 • Có chứng chỉ A level hoặc
 • Bằng cao đẳng của MDIS./Bằng cao đẳng tương đương của trường Polytechnic hoặc các trường tư khác hoặc
 • Ứng viên trưởng thành có nhiều năm kinh nghiệm đi làm có thể được xét duyệt tùy từng trường hợp
 • Học viên phải đạt ít nhất 18 tuổi
 
Yêu cầu tiếng Anh

Đạt 6.0 IELTS với các điểm thành phần nghe nói đọc việt không dưới 5.5

 

Nộp đơn xin visa sinh viên

Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải nộp đơn xin visa sinh viên nếu anh / cô ấy muốn học toàn thời gian tại Singapore. Hãy click chuột vào đây để biết thêm thông tin.

 

 
 
QTHÔNG TIN TỔNG QUÁT
Thời gian học | 24 tháng
Bằng cấp | Cử nhân
  PROGRESS TO NEXT LEVEL  
COMMENCEMENT DATE  

Class Intakes for 2014

Full and Part Time Programme
July and November

CONTACT DETAILS  

TEL [65] 6247 9111/6372 1000
 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of