MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
 • SHARE
 • RSS
 • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Tại sao học tại MDIS
 

 • MDIS có học xá nào khác trong khu vực?

Tháng 9 năm 2008, MDIS thành lập khu học xá đầu tiên ở nước ngoài tại Tashkent, thủ đô của Uzbekistan tại Trung Á để cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên khu vực Trung Á. Trường đại học MDIS được cấp phép bởi chính phủ Uzbekistan.

MDIS sẽ thiết lập khu học xá thứ hai tại Malaysia, Iskandar, Johor Bahru, như một trường Đại học kiêm Cao đẳng. Cơ sở này sẽ cung cấp các khóa học Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Truyền thông số, Truyền thông đại chúng và Du lịch. Khóa sinh viên đầu tiên dự kiến sẽ đăng ký học vào năm 2013.

 • Các chứng chỉ chất lượng mà MDIS đã đạt được là gì?

MDIS cam kết cung cấp các tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao. Các trường đại học đối tác của MDIS tiếp tục duy trì sự đảm bảo chất lượng xuất sắc thông qua các hệ thống chất lượng khác nhau.

MDIS đã nhận được chứng nhận Edutrust (4 năm), được cấp bởi Ủy ban quản lý giáo dục tư vào năm 2010. Việc đạt được tiêu chuẩn ISO mới nhất 9001:2008 cho thấy sự tập trung của MDIS vào dịch vụ khách hàng và sự hài lòng.

Khoa khoa học cuộc sống của MDIS cũng hoạt động theo hệ thống Sức khỏe nghề nghiệp và Quản lý An toàn và hiện tại được chứng nhận bởi OHSAS 18001:2007 .

 • Bằng cấp đạt được thông qua MDIS có đạt tiêu chuẩn tương đương với bằng cấp của sinh viên theo học tại các nước sở tại?

Tất cả các sinh viên được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giống nhau. Vì vậy, bằng cấp được trao là hoàn toàn giống như bằng cấp ở các nước sở tại.

 • Tôi có thể được nhận vào học tại các trường đại học công lập của Singapore sau khi hoàn tất bậc Cao đẳng nâng cao tại MDIS không?

Không. Hiện tại, các trường đại học công lập chỉ nhận bằng cấp từ các trường cao đẳng bách khoa và có chứng chỉ A-level loại khá. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ tại các trường công lập sau khi đạt được bằng cử nhân từ MDIS.

Sinh viên tốt nghiệp tại MDIS được đánh giá cao khi tuyển dụng! 70,1% sinh viên tốt nghiệp được khảo sát đã được tuyển dụng với hầu hết đều nắm giữ các vị trí công việc toàn thời gian ngay sau khi tốt nghiệp.

* Các khóa tốt nghiệp năm 2012

 • Ai cấp bằng?

Các trường đại học đối tác của chúng tôi cấp Bằng đại học và bảng điểm.

 • Ai điều hành và quản lý MDIS?

MDIS được điều hành và quản lý bởi một Hội đồng quản trị được lựa chọn với một đội ngũ quản lý mạnh mẽ là những người hoạt động trên cơ sở tình nguyện.

 • Ai sở hữu MDIS?

Các thành viên của chúng tôi đều sở hữu MDIS.

 • MDIS là một tổ chức "không vì lợi nhuận" có nghĩa là gì?

Về cơ bản, điều này có nghĩa rằng các giá trị thặng dư hoặc lợi nhuận MDIS kiếm được sẽ được chuyển sang để tài trợ cho các mục tiêu của tổ chức, vì lợi ích của cộng đồng.

Tất cả thặng dư được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng , nâng cấp và cho các dự án cộng đồng. Điều này là phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi để mang giá trị thặng dư trở lại vào cộng đồng.

 • Sinh viên có thể tới đâu khi họ gặp khó khăn về tài chính?

MDIS có một liên minh chiến lược với tổ chức tín dụng TCC Co-operative Limited, là một tổ chức phi lợi nhuận . Tổ chức này sẽ hỗ trợ tài chính cho các sinh viên của chúng tôi và cung cấp cho họ với lãi suất cho vay ưu đãi.

Loại hình khóa học


 • Sự khác nhau giữa một khóa học được dạy trực tiếp hay học từ xa và qua thư từ là gì?

Được dạy trực tiếp - sinh viên phải tham gia các bài giảng và học phụ đạo hàng tuần. Sự tiếp xúc với giảng viên cũng thường xuyên hơn .

Học từ xa - sinh viên được tiếp xúc với các thầ y thông qua các buổi học chuyên sâu trong một khoảng thời gian hạn chế. Với hình thức học từ xa này, sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập bên ngoài lớp học theo truyền thống nhưng với sự hỗ trợ đầy đủ từ những trợ giảng . Trong khi học với các giảng viên, sinh viên có thể yêu cầu sự giải thích rõ ràng về những vấn đề mà họ muốn hiểu sâu hơn.

Qua thư từ - không có sự tiếp xúc với trợ giảng. Sinh viên phải tự làm việc rất nhiều. Họ có thể trao đổi với trợ giảng qua email hoặc fax. MDIS không cung cấp các khóa học qua thư từ như vậy.


Hỗ trợ học tập và Dịch vụ


 • Trình độ / sự công nhận của các giảng viên là gì? Họ được đánh giá đủ điều kiện như thế nào?

Họ là các giảng viên đại học đến từ các trường đại học công lập hoặc các giảng viên hợp đồng hoạt động trong các ngành công nghiệp khác nhau .

Họ phải có bằng thạc sĩ trở lên được công nhận nhằm đảm bảo các công việc giảng dạy ở bất kỳ bậc cử nhân nào; hoặc họ phải có ít nhất một bằng cử nhân để dạy các chương trình chứng chỉ hay cao đẳng của chúng tôi.

Phí thành viên


 • Tại sao sinh viên phải nộp lệ phí thành viên ?

MDIS là một tổ chức "không vì lợi nhuận" và là một học viện trên cơ sở thành viên. Như vậy, trở thành thành viên MDIS là một điều kiện tiên quyết cho các sinh viên tham dự các khóa học/chương trình học ở đây .

Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of