MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

MDIS xanh

Trong cuộc khủng hoảng tài chính và nền kinh tế đang suy yếu hiện nay, dường như một số trường học đã có thể cảm nhận được sự khó khăn như kinh phí hạn chế lại phải chia ra cho các dự án khác nhau, tập trung cả vào vấn đề môi trường và giáo dục. Thật không may, nếu càng tập trụng nhiều vào môi trường thì số tiền càng phải chi nhiều hơn.

Đó cũng không phải là vấn đề duy nhất các trường phải đối mặt.
Các chương trình bảo tồn như kéo dài thời gian làm việc đến tận chiều hoặc tận đêm không cho kết quả tốt hơn trong giới giáo dục. Điều này có nghĩa là tiết kiệm có thể được thực hiện thông qua một sự thay đổi đơn giản trong một lịch trình thường không tìm thấy trong các trường học .

May mắn thay, có rất nhiều điều mà các trường có thể làm mà lại không tốn một xu. Green MDIS đã làm tất cả mọi thứ từ tái chế đến tái sử dụng , để thay thế các chương trình cắt giảm hóa đơn năng lượng trong chi tiêu cơ bản hàng ngày.
Mục tiêu của việc khởi xướng Green MDIS là một phần nỗ lực của MDIS trong việc chịu trách nhiệm đối với môi trường . Những nỗ lực này nằm trong khả năng của mỗi cá nhân và của học viện cùng nhau thực hiện trên một chặng đường dài.

Green MDIS nhằm mục đích nâng cao hơn nhận thức môi trường và hành động tích cực đối với môi trường thông qua việc đưa ra những gợi ý về cách để làm nên sự khác biệt cho cả bên trong và bên ngoài khuôn viên trường MDIS. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các nhân viên, các sinh viên, các thành viên và các tổ chức – những người mong muốn thực hiện những nỗ lực thực tế để giảm thiểu thiệt hại tới hành tinh xinh đẹp của chúng ta.
Green MDIS cũng tìm kiếm và đề xuất những sáng kiến và chương trình ưu đãi từ Cơ quan Môi trường Quốc gia, Bộ Môi trường và Xây dựng, và Cơ quan Xây dựng.

Sự thật đơn giản là với thời điểm kinh tế khó khăn phía trước, chúng tôi tin rằng chúng ta nên cố gắng để biến sự sáng tạo thành hiện thực và bền vững. Green MDIS hy vọng sẽ đóng vai trò như một điển hình trong việc dẫn dắt các hoạt động vì môi trường trong lĩnh vực giáo dục tư nhân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến dịch MDIS xanh trong khu học xá

Green MDIS đã khởi xướng một số chiến dịch nâng cao nhận thức trong khu học xá cùng các nhân viên và sinh viên. Với chiến dịch mở màn được tổ chức vào năm 2009, khách tham quan có thể thấy những sáng kiến xung quanh khuôn viên trường MDIS và ở trung tâm giảng dạy MDIS Dhoby Ghaut . Đây là một số ví dụ:

  1. Thùng Tái chế được đặt ở những vị trí thuận lợi xung quanh khuôn viên MDIS để thúc đẩy việc tái chế.
  2. Áp phíchđược dán tại nhiều địa điểm xung quanh MDIS bao gồm các lớp học và nhà vệ sinh để tạo ra nhận thức cho mọi người. Bạn có thể vừa nhìn thấy một số áp phích đó ở xung quanh .
  3. Những dải dây đeo có chữ Green MDIS được phát cho các nhân viên để liên tục nhắc nhở họ đi đầu trong những nỗ lực của chúng tôi và hướng các hành động vì môi trường.
  4. Biểu ngữ lớn “Green MDIS” được đặt một cách nổi bật xung quanh khuôn viên MDIS.
  5. Các tờ nhãn có chữ Green MDIS được dán một cách nổi bật trên tất cả các bàn ăn trong căng-tin và các bàn học xung quanh khuôn viên trường.
  6. Lô gô Green MDIS và thông điệp "Hãy hành động vì màu xanh ... suy nghĩ trước khi in" được đính kèm trong tất cả các email để tạo ra nhận thức không chỉ trong Học viện, mà còn truyền đi thông điệp đến các chi nhánh và tổ chức liên kết với MDIS.
  7. Lời khuyên về bảo vệ môi trường được gửi đi thường xuyên đến tất cả các sinh viên.

Tìm hiểu thêm


Các kế hoạch được đưa ra để biến khu ký túc xá tích hợp thành một tòa nhà " xanh " để thực hiện cam kết của chúng tôi đối với môi trường. Đi đôi với các giá trị của chiến dịch Green MDIS, sự quy hoạch và thiết kế của tòa nhà sẽ tích hợp những tính năng " xanh " bất cứ đâu có thể. Hãy xem ở đây để biết thêm thông tin khi tòa nhà đã sẵn sàng đi vào hoạt động!
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of