MDIS logo
Chọn ngôn ngữ :    Khu học xá MDIS ở nước ngoài :
  • SHARE
  • RSS
  • Liên kết với chúng tôi
Trường Kinh
tế MDIS
Khoa Kỹ
Thuật
Khoa Thiết
kế thời trang
Khoa Khoa
học đời sống
MDIS
Khoa Truyền
thông MDIS
Khoa Tâm
lý học
Khoa Công nghệ
và Đào tạo trực
tuyến MDIS
Trường Du lịch
&
Khách sạn
Tìm hiểu thêm về TRƯỜNG KINH TẾ MDIS
BẬC THẠC SỸ Cử nhân CAO ĐẲNG NÂNG CAO BẰNG CAO ĐẲNG Chứng chỉ
Cử nhân Khoa học (Danh dự) chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kinh doanh Quốc tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kinh tế và Marketing (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Kế toán và Tài chính (Top-up) Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Sunderland, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kế toán và Tài chính (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) Marketing (Trao bằng bởi Trường đại học Sunderland, UK - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) (Top-Up) (Trao bằng bởi Trường đại học Southern Cross, Australia) - Trường đại học Southern Cross, Australia
Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý (Trao bằng bởi Trường đại học Bradford, UK) - Trường đại học Bradford, UK Cử nhân Khoa học (Danh dự) Nghiên cứu kinh doanh Và tài chính.(Do Đại học Bangor, Anh quốc cấp bằng) - Trường đại học Bangor
khoá học

Nền tảng

Được thành lập từ năm 1956, MDIS là học viện chuyên nghiệp phi lợi nhuận lâu đời nhất vì sự nghiệp học tập suốt đời tại Singapore. Việc đạt được vị thế làm từ thiện vào năm 1996 đã khẳng định những giá trị có nền tảng mạnh mẽ của chúng tôi và sự cống hiến của chúng tôi để phục vụ cho cộng đồng.

Để tiếp tục cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng, Quỹ tín thác Giáo dục MDIS được thành lập vào năm 1999. Vào ngày 18 tháng tư năm 2002, Quỹ ủy thác nhận được danh hiệu về làm từ thiện của mình.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của Quỹ tín thác là để hỗ trợ sinh viên nghèo và những sinh viên có khó khăn về tài chính trong việc theo đuổi việc học tại Singapore. Chúng tôi vững tin vào giáo dục là chìa khóa để duy trì tăng trưởng kinh tế và cấu trúc xã hội của Singapore, bằng cách đầu tư vào nguồn nhân lực và tạo cơ hội để thu hẹp khoảng cách thu nhập.

Quỹ tín thác này không có sự tài trợ nào từ chính phủ và các phần học bổng có được là do sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và từ thặng dư của MDIS. Từ khi thành lập Quỹ tín thác, chúng tôi đã gây quỹ hàng năm dành cho học bổng. Trong những năm qua, hơn 3,000 suất học bổng tổng cộng lên tới gần 3,4 triệu đô Singapore đã được trao tặng. Học bổng được trao cho các sinh viên học lấy chứng chỉ 'N' , 'O' , và 'A' level, các sinh viên học ITE và cao đẳng bách khoa. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các trường học để nắm được nhu cầu tài chính của họ. Học bổng được trao tặng thông qua bốn nhóm tự lực (CDAC , Yayasan MENDAKI , SINDA và Hiệp hội Á-Âu ) và các tổ chức như NTUC, SAFRA và HomeTeamNS. Thông tin chi tiết có trong phần tiếp theo về Học bổng & Quỹ hỗ trợ và nỗ lực gây quỹ .

Chúng tôi liên tục đẩy mạnh những nỗ lực để xây dựng Quỹ để ngày càng có nhiều học bổng và hỗ trợ giúp đỡ các giúp các bạn sinh viên tại Singapore, trong bối cảnh của điều kiện kinh tế hiện nay. Quỹ tín thác cũng mở rộng sự hỗ trợ và giúp đỡ cho các tổ chức từ thiện và các tổ chức phúc lợi xã hội.

Cho đi tiền là một điều dễ dàng và nằm trong khả năng của mỗi người. Nhưng quyết định cho ai, cho bao nhiêu, và khi nào, cho mục đích gì và làm thế nào, lại không phải nằm ở khả năng của mỗi người và cũng không phải là một điều dễ dàng
- Aristotle
Copyright © 2017. All Rights Reserved.
Management Development Institute of Singapore.
Reg. No. 201001793H
20 May 2014 to 19 May 2018
             
     A member of